แน่ว

 เด็กเลี้ยงควาย แร็พ สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง แน่ว เด็กเลี้ยงควาย DLK
เนื้อร้อง/ทำนอง: เด็กเลี้ยงควาย (DLK)เรียบเรียง/โปรดิวเซอร์: พลPPPติดต่องานแสดง: 0960078573

Bm | D | Em A |
Bm | D | Em A |
Bm | D | Em A |
Bm | D | Em A |

อยาBmกได้เธอมาเป็นคู่ครองแต่ดันDเป็นไอ้คนที่เธอไม่มองเEm AลยตัBmวก็ดำเหมือนควายถึงดูไม่หล่Dอ แต่ถ้าได้ลองเธอคงรักตายEmเลย  A

Bmมไม่มีทรัพย์สิDน ไม่มีตัEm Aงค์มีBmแค่เพีบงสำเนียงบ้านนอDและเพลงที่เขียนให้คุณEm Aฟัง

Bm | D | Em A |
Bm | D | Em A |

มีBmคนใหม่ เข้ามาDมากมายแต่ไม่มีEmใครเหมือAนเธอเลยBmซักรายอยาDกจะได้โอกาส เป็EmนหวานใจAก็ได้เป็Bmนแค่เพียง แค่คนDทั่วไป

ฉัEmนจะเดินจับมืAอกับเธอ บอกโดยBmไม่อายถ้าเธอไม่Dเชื่อฉันไม่เดินไปบอก ไอ้เด็Emกเลี้ยงควAายว่าฉัBmนจะมอง..D    แEm Aต่เธอ..

* |

Bm | D | Em A |
Bm | D | Em A |

พัDบจรวดปาให้เธอ มัEmนก็คงไม่ถึAต่อให้ปBmาจรวดให้แรงแค่ไหน คงไม่Dแตะดาวดึงส์Emนที่มอง มองAผ่านไป พวกมัBmนแม่งตาไม่ถึงคนดี ๆD ในแบบที่พวกมึงตามหาเขายืEmนอยู่ตรงหน้ามึAงเนี้ยะ

คนDที่มึงว่าดี เขาอาจจะมอEmงว่ามึงกระจอAแต่ไอ้คBmนที่มึงควรจะมี คือคนที่อยู่Dข้างมึงตลอดมึงคิEmดว่าการเจ้าชู้A จะทำให้มึงดูBmเหมือนมึงหน่ะหล่อและในเวลDาที่มึงซวยทุกคนจะหนีแต่บี้EmของมึงยังกอAดมึง

Bmมไม่มีอะไรD ไม่มีเงินEm AทองคุBmณจะมองว่าดีDหรือร้าย ก็แล้Emวแต่คุณAจะมอBm

ขอโทDษที่ผม ไม่เป็Emนดั่งใจAแต่ผมBmไม่เคยเปลี่ยนไปDตามกาลเวEm AลาขอโทษBmที่ผม ไม่ดีDอย่างใคร แต่ผEmม ก็เป็Aน ยังงี้BmและผมจะรัDกแต่คุณตลอEm A | Bmดไป..

Bmมไม่มีทรัพย์สิDน ไม่มีตัEm Aงค์มีBmแค่เพียงความรัDก และเพลงเพราะ ๆEm ให้คุณAฟัง

Bm | D | Em A | Bm |
D | Em A | Bm | D | Em A | Bm |
D | Em A | Bm | D | Bm |คอร์ดเพลง แน่ว เด็กเลี้ยงควาย DLK

เนื้อเพลง แน่ว เด็กเลี้ยงควาย DLKอยากได้เธอมาเป็นคู่ครอง แต่ดันเป็นไอ้คนที่เธอไม่มองเลย ตัวก็ดำเหมือนควาย ถึงดูไม่หล่อ แต่ถ้าได้ลองเธอคงรักตายเลย ผมไม่มีทรัพย์สิน ไม่มีตังค์ มีแค่เพีบงสำเนียงบ้านนอก และเพลงที่เขียนให้คุณฟัง มีคนใหม่ เข้ามามากมาย แต่ไม่มีใครเหมือนเธอเลยซักราย อยากจะได้โอกาส เป็นหวานใจ ก็ได้เป็นแค่เพียง แค่คนทั่วไป ฉันจะเดินจับมือกับเธอ บอกโดยไม่อาย ถ้าเธอไม่เชื่อฉันไม่เดินไปบอก ไอ้เด็กเลี้ยงควาย ว่าฉันจะมอง แต่เธอ พับจรวดปาให้เธอ มันก็คงไม่ถึง ต่อให้ปาจรวดให้แรงแค่ไหน คงไม่แตะดาวดึงส์ คนที่มอง มองผ่านไป พวกมันแม่งตาไม่ถึง คนดีๆในแบบที่พวกมึงตามหา เขายืนอยู่ตรงหน้ามึงเนี้ยะ คนที่มึงว่าดี เขาอาจจะมองว่ามึงกระจอก แต่ไอ้คนที่มึงควรจะมี คือคนที่อยู่ข้างมึงตลอด มึงคิดว่าการเจ้าชู้ จะทำให้มึงดูเหมือนมึงหน่ะหล่อ และในเวลาที่มึงซวยทุกคนจะหนี แต่บี้ของมึงยังกอดมึง ผมไม่มีอะไร ไม่มีเงินทอง คุณจะมองว่าดีหรือร้าย ก็แล้วแต่คุณจะมอง ขอโทษที่ผม ไม่เป็นดั่งใจ แต่ผมไม่เคยเปลี่ยนไปตามกาลเวลา ขอโทษที่ผม ไม่ดีอย่างใคร แต่ผม ก็เป็น ยังงี้ และผมจะรักแต่คุณตลอดไป ผมไม่มีทรัพย์สิน ไม่มีตังค์ มีแค่เพียงความรัก และเพลงเพราะๆให้คุณฟัง