นกแตดแต้

  บอย พนมไพร   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง นกแตดแต้ บอย พนมไพร
เนื้อร้อง/ทำนอง: พงษ์อนันต์ บูรณะกิตติเรียบเรียง: อ.วิทย์ เด็กบ้านนอกโปรดิวเซอร์: อ๊อฟสงกรานต์ อ่อนมาสายสังกัดค่าย: กะปอมก่าเร็คคอร์ดติดต่องานแสดง: 0886337505

Gm |

Gm | Dm |D# | F | F |

ล่ะพอA#แต่เปิดผ้ากั้ง..ออกมานั่Dmงกอดเข่าล่ะพอแต่น้D#องเปิดใจฮักเขา เรื่องเฮาFกะยังแต่น้ำตากะจักA#ว่านกแตดแต้..บินข้ามป่Dmาอิหยังมาผู้สาวสำน้อยD#แฟนอ้ายจั่งบอกลาป๋าอ้าFยให้เสียใจ

คั่Gmนบ่ฮัก จักเป็นหยัDmงจั่งมาดีแถลงเว้าเจ็บคัD#กยามเห็นน้องฮักเขา เว้าว่าจบFง่าย ๆ

เจ้าผู้นกD#กะแดดเด้า ซู้เก่Fาบ่หลูโตนมาส่างเป็Dmนแท้น้อคน ฮักบ่ดGmนกะลืมอ้ายพ้อใหD#ม่ มักหน้า ลืมซู้Fผู้เก่าหลังหนีใDmจจนฮักฮ่าง มาส่างทำGmลงได้เจ็บปานเสียD#งฟ้าโหย่น โตนโพFนหัวใจพี่บาดฮาตั้งDmแต่กี้.. กะว่าสิฮัGmก ฮักอ้ายพ้อเขD#าสิบอกให้ลืมง่าย ๆF แบบนี้กะได้A#ซั่นบ้อ

F |

ล่ะพอA#เจ้าเปิดผ้ากั้ง แจ้งสว่าDmงทางสิเดินบ่าวผู้ซาD#ยผู้บ่ได้ใจเพิ่น บ่มีสิทFธิ์พาเจ้าไปต่อกะจักA#ว่านกแตดแต้..สิบินข้ามป่าฮัDmกผู้ใด๋อีกบ่หลีกทาD#งให้หม่องกระนางได้หย่างต่อแม่นอ้ายสิเจ็Fบส่ำใด๋

* | ** |

D# F | Dm Gm |D# F | A# |
D# F | Dm Gm |D# F | A# |

* | ** |

ปานฟ้าโหD#ย่น โตนโพนหัวใจพี่Fบาดฮาตั้งDmแต่กี้.. กะว่าสิฮัGmก ฮักอ้ายพ้อเขD#าสิบอกให้ลืมง่าย ๆF แบบนี้กะได้A#ซั่นบ้อ

D# F | Dm Gm | D# F | A# | A# |คอร์ดเพลง นกแตดแต้ บอย พนมไพร

เนื้อเพลง นกแตดแต้ บอย พนมไพรล่ะพอแต่เปิดผ้ากั้งออกมานั่งกอดเข่า ล่ะพอแต่น้องเปิดใจฮักเขา เรื่องเฮากะยังแต่น้ำตา กะจักว่านกแตดแต้บินข้ามป่าอิหยังมา ผู้สาวสำน้อยแฟนอ้ายจั่งบอกลา ป๋าอ้ายให้เสียใจ คั่นบ่ฮัก จักเป็นหยังจั่งมาดีแถลงเว้า เจ็บคักยามเห็นน้องฮักเขา เว้าว่าจบง่ายๆเจ้าผู้นกกะแดดเด้า ซู้เก่าบ่หลูโตน มาส่างเป็นแท้น้อคน ฮักบ่ดนกะลืมอ้าย พ้อใหม่ มักหน้า ลืมซู้ผู้เก่าหลัง หนีใจจนฮักฮ่าง มาส่างทำลงได้ เจ็บปานเสียงฟ้าโหย่น โตนโพนหัวใจพี่ บาดฮาตั้งแต่กี้ กะว่าสิฮัก ฮักอ้าย พ้อเขาสิบอกให้ลืมง่ายๆแบบนี้กะได้ซั่นบ้อ ล่ะพอเจ้าเปิดผ้ากั้ง แจ้งสว่างทางสิเดิน บ่าวผู้ซายผู้บ่ได้ใจเพิ่น บ่มีสิทธิ์พาเจ้าไปต่อ กะจักว่านกแตดแต้สิบินข้ามป่าฮักผู้ใด๋อีกบ่ หลีกทางให้หม่องกระนางได้หย่างต่อ แม่นอ้ายสิเจ็บส่ำใด๋ ปานฟ้าโหย่น โตนโพนหัวใจพี่ บาดฮาตั้งแต่กี้ กะว่าสิฮัก ฮักอ้าย พ้อเขาสิบอกให้ลืมง่ายๆแบบนี้กะได้ซั่นบ้อ