หนาว

Clash, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

หนาว CLASH แคลช

A | F#m |Bm | E |
A | F#m |Bm | E |

 A  ฉันดูรูปถ่าF#mย ฉันมองภาพเธBm   แม้ว่าภาพเหล่านั้Eนคือความรักเก่า  A ฉันเองแสนเบื่F#mอ ฉันเองแสนเศร้Bm   หัวใจมันเหงEาเพราะขาดเธอ

 D  พอเวลาที่ขาดC#mเธอไป จิตใBmจกังวลแสนทนAเศร้า D  แต่ฉันก็รู้ว่าเพรC#mาะตัวเรา   ที่ทำBmให้เธอต้องจากEไป

หนAาว.. ใจF#mจะขาดเพราะขาดเธBmอคนดี ขาดไอรัEกอบอุ่นที่เคยได้มีA.. ฉัน..เพียF#mงต้องการเธอกลับมBmาหา โปรดเถอะหนEากลับมา(มารักกัน)

D | A |D | E |
G | C |G | E |

 D  เธอคนเดียวยังอC#mยู่ในใจ ไม่อาBmจมีใครทดแทนAได้ D  และฉันต้องย้ำว่ารัC#mกเพียงใด   เธBmอจึงจะคืนกลับมEาหา

* |

ก็มันหนAาว.. ใจF#mจะขาดเพราะขาดเธBmอคนดี ขาดไอรัEกอบอุ่นที่เคยได้มีA.. ฉัน..เพียF#mงต้องการเธอกลับมBmาหา โปรดเถอะหนEากลับมามารักกัน

A | F#m |Bm | E |
A | F#m |

 Bm  โปรดเถอะหนEากลับมา มารักกัAหนาว CLASH แคลช