นักประดาน้ำ

 Terracotta สตริง ชิลๆ อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง นักประดาน้ำ Terracotta

Emaj7 | D#m7 |C#m7 | Bmaj7 C#m7 D#m7 |
Emaj7 | D#m7 |C#m7 | F# | F# |

บีบหลังมืEmaj7อ แนบกระซิบเบาD#m7 ๆไม่ได้นอนจนเช้C#m7าฉันคิดว่าเธF#อควรผ่อนคลBmaj7ายหยุดฟังก่อEmaj7น อาจจะเดาไม่ไD#m7ด้มันเป็นเซอไพรC#m7ซ์ที่ฉันตั้งใF#จให้เธอBmaj7

อยากจะชวC#m7นเดินทางใต้ท้อF#งทะเลไกลอยู่ใกล้ ๆBmaj7 เกาะ.. นั้นไG#m7ปะการังC#m7สีสัน..สดใสF#จนลืมเรื่องราวBmaj7ต่าง ๆ และทำใBmaj7ห้

รักทะเลEmaj7เวลามีเธอด้D#m7วยสวยซะเกินC#m7กว่า..บรรยาBmaj7ยได้แล้วEmaj7..เธอคนดี.. จะรู้D#m7ว่ายังมีสิ่งC#m7ที่มากกว่าคำว่าต้องกาC#m7ปั๊บปะดาด๊F#า  ปั๊ปปั๊ปปาดั๊ดF#ด่า

ลาลันลาลันลEmaj7า ฉันจะพาเธอไปD#m7ชูวีดูวีดำC#m7ดิ่ง ลึกF# ๆ ลงไBmaj7ลาลันลาลันลEmaj7า ฉันจะพาเธอไปD#m7ชูวีดูวีดำC#m7ดิ่ง ลึกF# ๆ ลงไBmaj7

นาฬิกาของเธEmaj7อ.. รุ่นกันน้ำหรือเปD#m7ล่าก่อนจะเก็บกระเป๋C#m7าช่วยเขียนอีเมF#ลบอกเจ้านาBmaj7บอกว่าขอลEmaj7า แต่จะนานเท่าไD#m7คงต้องเว้นเอาไC#m7ว้เพราะทริปนี้ไปF#ยาวนาBmaj7

หากใคร BC#m7 ๆ ตาม ก็อยากให้ชิลF# ๆ ไปก็อาจไม่มีBmaj7อะไรที่สำคัญG#m7มาก-กว่าปลาดาC#m7วตัวนั้น และมือF#ของฉันเวลาที่เรBmaj7าชวนกัน..แหวBmaj7กว่าย

* | ** |

ดูซิปลาดาวทะเลEmaj7 ปูแมงมุมเกาะที่กะละปังD#m7หาหมึกกระดองลอยมC#m7า เจ้าเม่นทะเลF# ก็ ลอยไป ลอยไBmaj7O เจ้าปลาโลมาEmaj7..เกี้ยวพาราสีดำผุดและดำD#m7ว่ายเช้า สาย หรือ บ่C#m7าย ก็สวยงามเสF# Bmaj7มอ..          ที่นี่..

Emaj7 | D#m7 |C#m7 | F# | Bmaj7 |
Emaj7 | D#m7 |C#m7 | F# | Bmaj7 |
Emaj7 | D#m7 |C#m7 | F# | Bmaj7 |
Emaj7 | D#m7 |C#m7 | F# | Bmaj7 |
Emaj7 | D#m7 |C#m7 | F# | Bmaj7 |
Emaj7 | D#m7 |C#m7 | F# | Bmaj7 |

** |

Emaj7 | D#m7 | C#m7 | F# | Bmaj7 | ( x2 )ฟังเพลง - นักประดาน้ำ Terracotta - YouTube

เนื้อเพลง นักประดาน้ำ Terracottaบีบหลังมือ แนบกระซิบเบาๆไม่ได้นอนจนเช้าฉันคิดว่าเธอควรผ่อนคลาย หยุดฟังก่อน อาจจะเดาไม่ได้ มันเป็นเซอไพรซ์ที่ฉันตั้งใจให้เธอ อยากจะชวนเดินทางใต้ท้องทะเลไกล อยู่ใกล้ๆเกาะ นั้นไง ปะการังสีสันสดใสจนลืม เรื่องราวต่างๆและทำให้ รักทะเลเวลามีเธอด้วย สวยซะเกินกว่าบรรยายได้ แล้วเธอคนดี จะรู้ว่ายังมี สิ่งที่มากกว่าคำว่าต้องการ ปั๊บปะดาด๊า ปั๊ปปั๊ปปาดั๊ดด่า ลาลันลาลันลา ฉันจะพาเธอไป ชูวีดูวีดำดิ่ง ลึกๆลงไป ลาลันลาลันลา ฉันจะพาเธอไป ชูวีดูวีดำดิ่ง ลึกๆลงไป นาฬิกาของเธอ รุ่นกันน้ำหรือเปล่า ก่อนจะเก็บกระเป๋าช่วยเขียนอีเมลบอกเจ้านาย บอกว่าขอลา แต่จะนานเท่าไร คงต้องเว้นเอาไว้เพราะทริปนี้ไปยาวนาน หากใคร Bๆตาม ก็อยากให้ชิลๆไป ก็อาจไม่มีอะไรที่สำคัญมาก- กว่าปลาดาวตัวนั้น และมือของฉัน เวลาที่เราชวนกันแหวกว่าย ดูซิปลาดาวทะเล ปูแมงมุมเกาะที่กะละปังหา หมึกกระดองลอยมา เจ้าเม่นทะเล ก็ ลอยไป ลอยไป O เจ้าปลาโลมาเกี้ยวพาราสีดำผุดและดำว่าย เช้า สาย หรือ บ่าย ก็สวยงามเสมอ ที่นี่ ( x2 )