น้ำตาขุนแผน

 น้ำตาขุนแผน รักแท้ ไทยนิยม ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

น้ำตาขุนแผน - รักแท้ ไทยนิยม

Gm | F |D# | F | F |
Gm | F |D# | F |Gm | Gm |

คึGmดว่าน้องนั้นเป็Fนลูกไก่ในกำGmมือสิบีD#บ สิคลาย สิเฮ็Fดจั่งใด๋กะไGmด้คึดแต่ว่Dmาโตมีของดี เป่าเสFกให้น้องหลงใหGmย้อนฮัD#กเหมิดใจ จึงต้องใช้วิธีแบบนี้Dm

แต่กลับโดGmนมือดี..มาคว้Fาคนฮักอ้ายGmไปหรือว่าน้อD#งเต็มใจ..สิไปFกับเขาอีหGmลีบ่เคยเสีDmยน้ำตาให้ไผ ต้องเป็นเสืFอสิ้นลายวันนี้Gmบ่มีD#วิธีเหนี่ยวรั้งหัวใจน้อFงนาง..

ต่อให้เทD#วดาหน้าFไหน..กะบ่อาDmจห้ามใจของGmเจ้าต่อให้สรD#รหาพันคำเว้Fา..มาอ้อนกะA#ส่างคนเหมิดใจD#ห้ามไว้บ่อFยู่ คงต้องปล่อDmยเจ้าไปตามGmทางขุนแขD#นแสนอุกอั่ง นั่งเหมิFดปัญญา.. F

น้ำตาขุนแผA#น..เสียให้แฟFน คนที่อ้ายGmฮักเสน่ห์คารมปาD#ก..สู้เงินเขFาบ่ได้ดอกหนA#เวทย์มD#นต์บทใดF คาถามัดใDmจที่อ้ายเรียนมGmคงเสื่D#อมแล้วล่ะแก้วตFแม้แต่D#ท่านเทวดFา บ่เข้าใจเฮา

A# F |

ยอGmมหลีกทางให้เขFา..เป็นเจ้าของGmใหม่ถอยหลัD#งมานั่งฮ้องไห้F อ้ายเหมิดคำA#เว้าเสกคาถDmาให้น้ำตาเซาไหล ซ่อยหยัFงบ่ได้คือGmเก่าคารมD#เป็นรอง เงินทองเป็นพระเจ้าขุนแผFนแสนเศร้า ย้อนสาวถิ่มไปF..

* | ** |

 Gm    เวทย์มนD#ต์ คาถFา บ่อาจDmห้ามใจของGmเจ้า     ย้านได้หอD#บใจเหFงา..     ของคD#นพ่ายฮัFก..ขึ้นหิ้งA# | A#บูชา..น้ำตาขุนแผน - รักแท้ ไทยนิยม