แปดโมงเช้าวันอังคาร

 ปาล์มมี่ สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง แปดโมงเช้าวันอังคาร PALMY ปาล์มมี่
สังกัดค่าย: GMM GRAMMY

แปดโมงเช้D#าวันอังคาGร  ถึงจะนาCmนที่ผ่านมGตอนนั้G#นที่เธอร่ำD#ลา พูดว่าA#เธอจะไปจ้องมองเข็D#มนาฬิกGา ช่วงเวลCmาครั้งสุดท้าGวันนั้นG#เสียใจเท่าไหร่ ก็ยังA#คงไม่ลืม

D# G | Cm G |G# D# | A# |
D# G | Cm G |G# D# | A# | D# |

รู้บ้างไหCmมว่าเธอไป มันไGmม่จบแค่นั้นเพราะวัFmนแต่ละวัน..มีบาดแผลD#ของวันก่อนเพราะวันนั้Cmนแปดโมงเช้า ใจฉันGmแทบขาดรอนรับรู้Fm ทุกคำ ทุกตอน ที่บั่นทอA#นหัวใจกัน

เพราะใจฉัCmนแตกสลาย.. ไปพร้อGmมกับคำลาและฉันFmหมดศรัทธา.. ที่ว่ารักD#นั้นนิรันดร์เพราะชีวิCmตได้ขาดหาย.. ไปแล้Gmวจากวันนั้นและทุกFm ๆ วันอังคาร ก็ยังคงA#ไม่ลืมเธอ

ไม่อยากรู้D#วันเวลGา เช้าขึ้นมCmาไม่อยากเจGเพิ่งรู้G#ว่าไม่มีเD#ธอ รู้ว่าA#เธอจากไปแปดโมงเช้D#าวันอังคาGร ฉันไม่เคCmยจะเปลี่ยนไปGเจ็บช้ำG#ในใจอย่างไร ก็ยังA#คงไม่ลืม

D# G | Cm G |G# D# | A# |
D# G | Cm G |G# D# | A# |D# | D# |

** | *** | * |

D# G | Cm G | G# D# | A# | ( x2 ) | D# |คอร์ดเพลง แปดโมงเช้าวันอังคาร PALMY ปาล์มมี่

เนื้อเพลง แปดโมงเช้าวันอังคาร PALMY ปาล์มมี่แปดโมงเช้าวันอังคาร ถึงจะนานที่ผ่านมา ตอนนั้นที่เธอร่ำลา พูดว่าเธอจะไป จ้องมองเข็มนาฬิกา ช่วงเวลาครั้งสุดท้าย วันนั้นเสียใจเท่าไหร่ ก็ยังคงไม่ลืม รู้บ้างไหมว่าเธอไป มันไม่จบแค่นั้น เพราะวันแต่ละวันมีบาดแผลของวันก่อน เพราะวันนั้นแปดโมงเช้า ใจฉันแทบขาดรอน รับรู้ ทุกคำ ทุกตอน ที่บั่นทอนหัวใจกัน เพราะใจฉันแตกสลาย ไปพร้อมกับคำลา และฉันหมดศรัทธา ที่ว่ารักนั้นนิรันดร์ เพราะชีวิตได้ขาดหาย ไปแล้วจากวันนั้น และทุกๆวันอังคาร ก็ยังคงไม่ลืมเธอ ไม่อยากรู้วันเวลา เช้าขึ้นมาไม่อยากเจอ เพิ่งรู้ว่าไม่มีเธอ รู้ว่าเธอจากไป แปดโมงเช้าวันอังคาร ฉันไม่เคยจะเปลี่ยนไป เจ็บช้ำในใจอย่างไร ก็ยังคงไม่ลืม ( x2 )