แพ้ทาง

 อภิรมย์ สตริง ชิลๆ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง แพ้ทาง อภิรมย์

Cmaj7 | Cmaj7 |Gmaj7 | Gmaj7 |
Cmaj7 | Cmaj7 |Gmaj7 | Gmaj7 |

 Csus2  ข่มอารมณ์ไว้ก่อน  พยายามไม่มองอย่ามอGงให้ใจรุ่มร้อน เก็บไว้อาการ เก็บไว้อาการ

 Csus2  ภาพที่เธอเย้ายวน  กำลังคอยรบกวนบอกใจGให้อดทนไว้ อย่าคิดอะไร อย่าคิดอะไร

 G# Am             ก็อาจจะดีถ้าคืนนี้เธอจะเป็นเกียรติเต้นด้วยกันแต่ฉันGยังกลัว ยังกลัว ว่าจะไม่เหลือกะตังค์กลับบ้าน G# Am             แม่เทพธิดาในมือถือดริ้งค์มาเป็นช็อต ยกมาเป็นถาดไม่Bmว่าใคร..Csus2 Dsus2ก็หวั่น..ไหว..

 Csus2   ใจมันรุ่มเร้า    Dsus2 Csus2   เมื่อเธอมาหยอกเย้า    Dsus2    เหมือนไร้Gกำลัง เมื่อฉันได้ใกล้เG Am Bm Dsus2ธอ Csus2   เธอมันชวนฝัน    Dsus2 Csus2   อะไรจะปานนั้น    Dsus2    ถึงแม้ระวัGง แต่ฉันก็กลัวเผG Am Bm Dsus2ลอ    กลัวจะแพ้ทา(Csus2)

 Csus2  ใจหนึ่งเริ่มเลอะเลือน อีกใจหนึ่งคอยย้ำเตือน   เงินเดือGนข้างในกระเป๋า   อย่าให้เอาไป อย่าให้เอาไป

 Csus2  สะกิดตัวเองนิดหนึ่ง ขยับห่างเธอนิดหนึ่ง   แต่เธGอก็ยังดึงรัง และชิดเข้ามา และชิดเข้ามา

* | ** |

Cmaj7 | Cmaj7 |Gmaj7 | Gmaj7 |

 Cmaj7  สาธยายออกจากความสัตย์จริง   ไอ้ผมก็ลูกผู้ชายไม่ใช่ขันทีนะคุณผู้หญิง   ที่เอาหน้าอกGmaj7มาแนบชิดจนเหมือนจะสิง   ใครมันจะไปนิ่Gง ไม่ได้ตาAmยด้านยัBmงเป็นชายจDsus2ริง

Csus2จก็อยากจะบอกว่าเป็นคนรักครอบครัDsus2แต่ว่าทำไมCsus2ทุกครั้ง เขาลูบไลก็ลืมตัว  Dsus2มัวGแต่จะคิดจะกินมะม่วงอกร่องทำเป็นผู้ชGมที่ดีAm เขาพรีเซนBmต์ก็ตั้งใDsus2จจ้อง

Csus2งินเดือนน้อย น้ำมันขึ้นก็ทำบ่น  Dsus2ทีCsus2กับโคโยตี้ ทิปทีไม่เหลือติดDsus2ก้นลืGมตัวทุกครั้งก็ทุกขังอกุศลยกGมือท่องมนAmต์ ตั้งสติBm ออกจากวัDsus2งวน

** | ** |

Cmaj7 | Cmaj7 |Gmaj7 | Gmaj7 |

กลัวจะแพ้Cmaj7 | Cmaj7 | Gmaj7 | Gmaj7ทาง..กลัวจะแพ้ทาCmaj7ง..คอร์ดเพลง แพ้ทาง อภิรมย์

เนื้อเพลง แพ้ทาง อภิรมย์ข่มอารมณ์ไว้ก่อน พยายามไม่มอง อย่ามองให้ใจรุ่มร้อน เก็บไว้อาการ เก็บไว้อาการ ภาพที่เธอเย้ายวน กำลังคอยรบกวน บอกใจให้อดทนไว้ อย่าคิดอะไร อย่าคิดอะไร ก็อาจจะดี ถ้าคืนนี้เธอจะเป็นเกียรติเต้นด้วยกัน แต่ฉันยังกลัว ยังกลัว ว่าจะไม่เหลือกะตังค์กลับบ้าน แม่เทพธิดา ในมือถือดริ้งค์มาเป็นช็อต ยกมาเป็นถาด ไม่ว่าใครก็หวั่นไหว ใจมันรุ่มเร้า เมื่อเธอมาหยอกเย้า เหมือนไร้กำลัง เมื่อฉันได้ใกล้เธอ เธอมันชวนฝัน อะไรจะปานนั้น ถึงแม้ระวัง แต่ฉันก็กลัวเผลอ กลัวจะแพ้ทาง ใจหนึ่งเริ่มเลอะเลือน อีกใจหนึ่งคอยย้ำเตือน เงินเดือนข้างในกระเป๋า อย่าให้เอาไป อย่าให้เอาไป สะกิดตัวเองนิดหนึ่ง ขยับห่างเธอนิดหนึ่ง แต่เธอก็ยังดึงรัง และชิดเข้ามา และชิดเข้ามา สาธยายออกจากความสัตย์จริง ไอ้ผมก็ลูกผู้ชายไม่ใช่ขันทีนะคุณผู้หญิง ที่เอาหน้าอกมาแนบชิดจนเหมือนจะสิง ใครมันจะไปนิ่ง ไม่ได้ตายด้านยังเป็นชายจริง ใจก็อยากจะบอกว่าเป็นคนรักครอบครัว แต่ว่าทำไมทุกครั้ง เขาลูบไลก็ลืมตัว มัวแต่จะคิดจะกินมะม่วงอกร่อง ทำเป็นผู้ชมที่ดี เขาพรีเซนต์ก็ตั้งใจจ้อง เงินเดือนน้อย น้ำมันขึ้นก็ทำบ่น ทีกับโคโยตี้ ทิปทีไม่เหลือติดก้น ลืมตัวทุกครั้งก็ทุกขังอกุศล ยกมือท่องมนต์ ตั้งสติ ออกจากวังวน กลัวจะแพ้ทาง กลัวจะแพ้ทาง