เป็นเซเลบมันเจ็บปวด

 วัชราวลี  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง เป็นเซเลบมันเจ็บปวด วัชราวลี
เนื้อร้อง/ทำนอง: ป๋ำ วัชราวลีเรียบเรียง: ป๋ำ วัชราวลี

 Fmaj7         ฉัAmนมีคำถามในDm Cใจ..       ที่เธอยืA#          ว่าจริงAm ๆ แล้วมันคุ้มกัGmนแค่ไหC Fmaj7         วัAmนที่เธอพลาดลงDm Cไป        มีกี่คA#          ที่คอAmยที่จะยืนข้างเธGmอไม่จากไปC

 Gm   เธอก็คือมนุษย์Cที่ดัง Am   ใคร ๆ ก็ตั้งความหวัDmงไว้    เขาทั้งหลาGmยคงลืมไป    ว่าเธA#อก็เป็นแค่คนคนหนึ่A#

you are the ligA#ht, you are the suAmnyou are the mGm Coon,      you are the raiFmaj7nเธอก็เป็นแค่มนุA#ษย์คนเดิมยังมีความไม่แน่นอAmน ถูกไหมใครก็เคยผิดกันทั้งGmนั้น    C | Fmaj7

 Fmaj7         เช้Amาวันนี้พร้อมจะDm Cเจอ..     กับบทเรียA#          ว่ามีทั้AmงคนชังและดีGmกับเราC Fmaj7         ยิ้Amมให้ชีวิตและDm Cเงา        บอกตัวเอA#          ให้แคร์Amคนที่เขารักเรGmาแค่เท่านั้C

* | ** |

Fmaj7 |

** | ** |คอร์ดเพลง เป็นเซเลบมันเจ็บปวด วัชราวลี

เนื้อเพลง เป็นเซเลบมันเจ็บปวด วัชราวลีฉันมีคำถามในใจ ที่เธอยืน ว่าจริงๆแล้วมันคุ้มกันแค่ไหน วันที่เธอพลาดลงไป มีกี่คน ที่คอยที่จะยืนข้างเธอไม่จากไป เธอก็คือมนุษย์ที่ดัง ใครๆก็ตั้งความหวังไว้ เขาทั้งหลายคงลืมไป ว่าเธอก็เป็นแค่คนคนหนึ่ง you are the light, you are the sun you are the moon, you are the rain เธอก็เป็นแค่มนุษย์คนเดิม ยังมีความไม่แน่นอน ถูกไหม ใครก็เคยผิดกันทั้งนั้น เช้าวันนี้พร้อมจะเจอ กับบทเรียน ว่ามีทั้งคนชังและดีกับเรา ยิ้มให้ชีวิตและเงา บอกตัวเอง ให้แคร์คนที่เขารักเราแค่เท่านั้น