เหมาะสม (Perfect Match)

 MEAN สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เหมาะสม MEAN
เนื้อร้อง: Vorapat Vongsukontทำนอง: Vorapat Vongsukont, Guntapich Yavirachดนตรี: Sutee Sangsareechonสังกัดค่าย: LOVEiS

A#maj7 Dm | Gm A# | D# | F |

แค่ได้เห็นA#เธอ..ตอนอDmยู่ด้วยกันกับGm A#เขาฉันก็รู้D#ดีว่าเรื่Dmองเรา.. มันคCmงไม่มีหวัFแต่เพราะรักA#เธอ ก็เลDmยยังไม่ไปไGm A#หนทำได้แค่D#มอง..เรื่อยDmไป และบอCmกตัวเองไว้F

 D#   ถ้าเธอมีความสุข..กับเขD#m/F#าคนนั้น Dm   ฉันก็ยินดี แม้ความสุขนั้Gนไม่มีฉัน    จะรักCmเธอแค่ไหน ก็ต้อDmงยอมเข้าใจ    และยอD#มรับความจริงให้ไหF

เธอกับเขA#าเหมาะสDmมกันดีแล้Gmถูกแล้Fmวที่เธอเลือกคD#นที่ดีกว่าDmฉันฉันควCmรจำเอาไว้Fว่าคนอย่างฉันA#เหมาะสDmมยืนตรGm GmM7งนี้ได้เพียFmงแค่มองและคอD#ยหวังดีเรื่อยDmไปฉันดีCmใจที่เธFอ..เจอคนที่เหมA#maj7 | Fาะสม

 D#  อย่างเธอกับเขาก็คงต้องเรียDmกว่าเหมาะสม   ส่วนคCmนระดับฉันคงทำได้แค่มอA#/Cงและชื่นชม D#  ขืนอยู่กับฉันชีวิตของเธอDmคงล่มจม   ฉันไม่มีอย่างเขCmา ทั้งเงินทอง หน้าตา   และสถาFนะทางสังคม

พ่อแม่ของเธD#อ คงบอกคู่เธอเหมือนกิ่งทอDmงใบหยกแต่ถ้าCmเป็นฉัน คงเหมือนหนูตกถังข้าวสาA#/Cรดูสกปรกไปกินข้าD#วกับญาติเธอ ฉันคงเป็นได้Dmแค่ตัวตลกและเพื่อนของเธCmอคงชอบเขาแต่บอกว่าฉันF/Cนั้นสอบตก

* |

G |

เธอกับเขCาเหมาะสEmมกันดีแล้Amถูกแล้Gmวที่เธอเลือกคFนที่ดีกว่EmาฉันฉันควDmรจำเอาไว้Gว่าคนอย่างฉัCนเหมาะสEmมยืนตรงนี้Amได้เพียGmงแค่มองและคอFยหวังดีเรื่อยEmไปฉันดีDmใจที่เธGอ..เจอคนที่เหมาะสม

C Em | Am Gm |F Em | Dm G | ( Fade Out )คอร์ดเพลง เหมาะสม MEAN

เนื้อเพลง เหมาะสม MEAN มีนแค่ได้เห็นเธอตอนอยู่ด้วยกันกับเขา ฉันก็รู้ดีว่าเรื่องเรา มันคงไม่มีหวัง แต่เพราะรักเธอ ก็เลยยังไม่ไปไหน ทำได้แค่มองเรื่อยไป และบอกตัวเองไว้ ถ้าเธอมีความสุขกับเขาคนนั้น ฉันก็ยินดี แม้ความสุขนั้นไม่มีฉัน จะรักเธอแค่ไหน ก็ต้องยอมเข้าใจ และยอมรับความจริงให้ไหว เธอกับเขาเหมาะสมกันดีแล้ว ถูกแล้วที่เธอเลือกคนที่ดีกว่าฉัน ฉันควรจำเอาไว้ ว่าคนอย่างฉันเหมาะสมยืนตรงนี้ ได้เพียงแค่มองและคอยหวังดีเรื่อยไป ฉันดีใจที่เธอเจอคนที่เหมาะสม อย่างเธอกับเขาก็คงต้องเรียกว่าเหมาะสม ส่วนคนระดับฉันคงทำได้แค่มองและชื่นชม ขืนอยู่กับฉันชีวิตของเธอคงล่มจม ฉันไม่มีอย่างเขา ทั้งเงินทอง หน้าตา และสถานะทางสังคม พ่อแม่ของเธอ คงบอกคู่เธอเหมือนกิ่งทองใบหยก แต่ถ้าเป็นฉัน คงเหมือนหนูตกถังข้าวสารดูสกปรก ไปกินข้าวกับญาติเธอ ฉันคงเป็นได้แค่ตัวตลก และเพื่อนของเธอคงชอบเขา แต่บอกว่าฉันนั้นสอบตก เธอกับเขาเหมาะสมกันดีแล้ว ถูกแล้วที่เธอเลือกคนที่ดีกว่าฉัน ฉันควรจำเอาไว้ ว่าคนอย่างฉันเหมาะสมยืนตรงนี้ ได้เพียงแค่มองและคอยหวังดีเรื่อยไป ฉันดีใจที่เธอเจอคนที่เหมาะสม ( Fade Out )