ผีเน่ากับโลงผุ

  กิ๊ก รุ่งนภา   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ผีเน่ากับโลงผุ กิ๊ก รุ่งนภา
เนื้อร้อง/ทำนอง: กี้ พงษ์ศักดิ์เรียบเรียง: วิทย์ เด็กบ้านนอกอัดเสียติดต่องานแสดง: 0837317139

Bm A | D Bm |

หลูโตนแฟนBmใหม่..ของเจ้Aาอีหลีเด้Gอ้ายที่ได้อ้าEmยไป ชะตาAชีวิตคงDขาดยังดีที่น้องมีบุGญ เลิกกับอ้Aายก่อนชีวิF#mตน้องสิถึงฆาBmสิเฮ็ดบุญEmล้างซวย เอาสิ่Aงบ่ดีออกไBm

Bm | Bm |Bm | Bm |
Bm | Bm |G | G |

Bm | G |Em | F# |
Em | Bm |F# | F# |

ดีใจนำเขBmา ที่เขาได้อ้ายไปครอบครBmองดีใจคูณสอGง ที่เขาได้ผีAไปนอนกอDไปตายไสกะไปโลBmด สิเฮ็ดบุญไปให้ดอEmแต่อย่า มาหลAอก มาหลF#อน กันเด้Bmอพี่

อกุสราธัมมEmา สวดส่งวิญญานให้อ้ายไปBmดีบ่ว่าซาติใด๋หรือนี้G กะอย่าได้พ้อกันอีกเด้F#7

สิไปBmกะฟ้าวไป ไอ้พวกนิสัGยมักง่ายแค่ผู้ซาEmยซั่ว ๆ น้องบ่เอF#แต่ก่อนน้องเคBmยฮักอ้าย ตอนนี้มันบ่Gคือเก่าอย่าคิดว่าน้อEmงสิถิ่มอ้ายบ่ได้F#

อย่างหลายแค่เสียBmน้ำตา มันคงบ่ตาGยดอกว๊าอ้ายมีคนใหEmม่ น้องกะมีได้คือกัF#ไปฮักกับเขาBmโลดสาให้อ้ายสองคGนฮักกันเหมาะสมกันคัEmก บ่มีหม่องF# | F#ติ(ผีเน่ากับโลงผุ)

Bm | Bm |G | G |
Bm | Bm |G | G |

Bm | G |Em | F# |
Em | Em |F# | F# |

* | ** | *** |

Bm | G |Em | F# |
Bm | G |Em | F# | F# |

** | *** |

Bm | G |Em | F# |
Em | Em |F# | F# |Bm |ฟังเพลง - ผีเน่ากับโลงผุ กิ๊ก รุ่งนภา - YouTube

เนื้อเพลง ผีเน่ากับโลงผุ กิ๊ก รุ่งนภาหลูโตนแฟนใหม่ของเจ้าอีหลีเด้อ้าย ที่ได้อ้ายไป ชะตาชีวิตคงขาด ยังดีที่น้องมีบุญ เลิกกับอ้าย ก่อนชีวิตน้องสิถึงฆาต สิเฮ็ดบุญล้างซวย เอาสิ่งบ่ดีออกไป ดีใจนำเขา ที่เขาได้อ้ายไปครอบครอง ดีใจคูณสอง ที่เขาได้ผีไปนอนกอด ไปตายไสกะไปโลด สิเฮ็ดบุญไปให้ดอก แต่อย่า มาหลอก มาหลอน กันเด้อพี่ อกุสราธัมมา สวดส่งวิญญานให้อ้ายไปดี บ่ว่าซาติใด๋หรือนี้ กะอย่าได้พ้อกันอีกเด้อ สิไปกะฟ้าวไป ไอ้พวกนิสัยมักง่าย แค่ผู้ซายซั่วๆน้องบ่เอา แต่ก่อนน้องเคยฮักอ้าย ตอนนี้มันบ่คือเก่า อย่าคิดว่าน้องสิถิ่มอ้ายบ่ได้ อย่างหลายแค่เสียน้ำตา มันคงบ่ตายดอกว๊า อ้ายมีคนใหม่ น้องกะมีได้คือกัน ไปฮักกับเขาโลดสาให้อ้ายสองคนฮักกัน เหมาะสมกันคัก บ่มีหม่องติ (ผีเน่ากับโลงผุ)