พบพาน

 Cocktail สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง พบพาน COCKTAIL ค็อกเทล
เนื้อร้อง/ทำนอง: ปัณฑพล ประสารราชกิจเรียบเรียง: cocktailโปรดิวเซอร์: ดนัย ธงสินธุศักดิ์สังกัดค่าย: genie records

D# | D# |G# | G# |
D# | D# |G# | G# |

ใจD#ฉัน.. มันยังเจ็บ ยังคงยับเยินG#อยู่ไม่D#รู้.. อีกนานเท่าไรกว่าจะลบเลือนG#จากใจ

อยู่อย่าD#งเดียวดาย อยู่อย่างเคว้งคว้างยังคงG#ต้องการจะพบเจอใครใครสักคCmนที่จะฝันใฝ่A#..สิ่งเดียG#วกัน

ความD#หลัง.. มันยังคงหลอกหลอนไม่เคยG#จบอยากD#ลบ.. ให้รอยอดีตมันจืดจางหายG#ไป

ราตรีD#ยาวนาน อยู่อย่างเดียวดายใจยังG#ไม่คลายจากความหมองหม่นใครสักคCmน ฉันขอเพียงใครสักคA#ช่วยฉันหลุดพ้G#น..

ใจD#ยังต้องการ รอวันจะพบพานใครบางคนG#ที่ไม่ผันผ่าน ใครที่จะทำให้ใจCmที่ร้าวราน หยุดควาA#มทรมานเสีG#ยที..

ความD#หวัง.. มันยังคงหล่อเลี้ยงให้เดินG#ต่อเฝ้าD#รอ ให้ใครสักคนมาต่อลมหายG#ใจ

* | ** |

D# | D# |G# | G# |

รอD#คอยวันที่จะพบพาน  รอG#คอยวันที่จะพบพานรอD#คอยวันที่จะพบพาน  รอG#คอยวันที่จะพบพานรอD#คอยวันที่จะพบพาน  รอG#คอยวันที่จะพบพาน

ความรัCmกเอยอยู่ที่ใด อยู่ใกA#ล้ หรือจะอยู่ไกลแดนร้าG#งหรือแดนใด ฉันใฝ่D#หา ใฝ่ฝันความรัCmกใยยังเลืองลาง โปรดเป็นA#แสงสว่างส่องทาG#งให้พบพาน ให้พบพานให้พบพาน ให้พบเธอ..

** | ** | ** | ** |

D# | D# | G# | G# | Cm | A# | G# | G# | ( x2 )คอร์ดเพลง พบพาน COCKTAIL ค็อกเทล

เนื้อเพลง พบพาน COCKTAIL ค็อกเทลใจฉัน มันยังเจ็บ ยังคงยับเยินอยู่ ไม่รู้ อีกนานเท่าไรกว่าจะลบเลือนจากใจ อยู่อย่างเดียวดาย อยู่อย่างเคว้งคว้าง ยังคงต้องการจะพบเจอใคร ใครสักคนที่จะฝันใฝ่สิ่งเดียวกัน ความหลัง มันยังคงหลอกหลอนไม่เคยจบ อยากลบ ให้รอยอดีตมันจืดจางหายไป ราตรียาวนาน อยู่อย่างเดียวดาย ใจยังไม่คลายจากความหมองหม่น ใครสักคน ฉันขอเพียงใครสักคน ช่วยฉันหลุดพ้น ใจยังต้องการ รอวันจะพบพาน ใครบางคนที่ไม่ผันผ่าน ใครที่จะทำให้ ใจที่ร้าวราน หยุดความทรมานเสียที ความหวัง มันยังคงหล่อเลี้ยงให้เดินต่อ เฝ้ารอ ให้ใครสักคนมาต่อลมหายใจ รอคอยวันที่จะพบพาน รอคอยวันที่จะพบพาน รอคอยวันที่จะพบพาน รอคอยวันที่จะพบพาน รอคอยวันที่จะพบพาน รอคอยวันที่จะพบพาน ความรักเอยอยู่ที่ใด อยู่ใกล้ หรือจะอยู่ไกล แดนร้างหรือแดนใด ฉันใฝ่หา ใฝ่ฝัน ความรักใยยังเลืองลาง โปรดเป็นแสงสว่าง ส่องทางให้พบพาน ให้พบพาน ให้พบพาน ให้พบเธอ ( x2 )