ภูมิแพ้กรุงเทพ

 ป้าง นครินทร์ ภูมิแพ้กรุงเทพ สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ภูมิแพ้กรุงเทพ - ป้าง นครินทร์ กิ่งศักดิ์

A | F#m |A | F#m |A | F#m |

 A  โรคภูมิแพ้กำเริบจนทนF#mไม่ได้ A  หมอก็ขอให้หนีจากกรุงF#mเทพไป   พี่เลือDกมาจังหวัดนี้   เพราะเห็F#mนว่าอากาศดีกว่Eาที่ใด

 A  แน่ใจนะว่ามาเพื่อรัF#mกษาตัว A  ผู้ชายจากกรุงเทพดูน่ากลัF#mวทุกคน   สาว ๆD ในจังหวัดนี้   ซื่อ ๆF#m ตามไม่ทันพี่หรอกEหนา   ไม่ได้มาเพื่อลวงใครAใช่ไหม...

เมืองหลF#mวงควันและฝุ่นมากมายพี่สูดดมเข้าไปD ร่างกายก็เป็นภูมิแพ้Aผู้หญิF#mงที่กรุงเทพก็อันตรายเพราะพวกเธอหลายใDจ หัวใจพี่เองก็แพ้E

ตั้งแต่มาเจอเธAอเท่านั้น ช่างสุขใF#mจเหลือเกินขอร้อDงให้เธออย่าเมิน ช่วยรักEษาใจพี่จ๋Aาถ้าพูดจริง น้องก็คF#mงรับได้ถ้าDไม่ได้มาหลอก น้อEงก็เต็มใจจะรักAกัน    F#mพี่Dไม่ได้มาหลอก รักEของเราจะคงอยู่แสนAนาน

A | F#m |A | F#m |

 A  ถ้าพี่หายดีแล้วอย่าทิ้F#mงน้องไป A  ถึงพี่หายจะขออยู่ยาF#mวให้ได้   พี่รักDในจังหวัดนี้ รักษF#mากายใจให้ดีทั้งสองEคราว

 A  แล้วผู้หญิงที่กรุงเทพF#mจะว่าไง A  เธอเหล่านั้นจิตใจสู้น้F#mองไม่ได้   เขาสวยDกันจังพี่จ๋า   เพราะศัF#mลยกรรมหรอกหนา อย่าไปสนEใจ   ความงามจริง ๆ ต้องออกจาAกข้างใน

* | ** | * | ** |

A | F#m | D | E | ( x2 )

รัEกของเราจะคงอยู่แสนAนานภูมิแพ้กรุงเทพ - ป้าง นครินทร์ กิ่งศักดิ์