ภูมิแพ้กรุงเทพ

 ตั๊กแตน ชลดา ป้าง นครินทร์ สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ภูมิแพ้กรุงเทพ ป้าง นครินทร์ กิ่งศักดิ์
เนื้อร้อง/ทำนอง: นครินทร์ กิ่งศักดิ์เรียบเรียง/โปรดิวเซอร์: นครินทร์ กิ่งศักดิ์สังกัดค่าย: genie records

A | F#m |A | F#m |A | F#m |

 A  โรคภูมิแพ้กำเริบจนทนF#mไม่ได้ A  หมอก็ขอให้หนีจากกรุงF#mเทพไป   พี่เลือDกมาจังหวัดนี้   เพราะเห็F#mนว่าอากาศดีกว่Eาที่ใด

 A  แน่ใจนะว่ามาเพื่อรัF#mกษาตัว A  ผู้ชายจากกรุงเทพดูน่ากลัF#mวทุกคน   สาว ๆD ในจังหวัดนี้   ซื่อ ๆF#m ตามไม่ทันพี่หรอกEหนา   ไม่ได้มาเพื่อลวงใครAใช่ไหม...

เมืองหลF#mวงควันและฝุ่นมากมายพี่สูดดมเข้าไปD ร่างกายก็เป็นภูมิแพ้Aผู้หญิF#mงที่กรุงเทพก็อันตรายเพราะพวกเธอหลายใDจ หัวใจพี่เองก็แพ้E

ตั้งแต่มาเจอเธAอเท่านั้น ช่างสุขใF#mจเหลือเกินขอร้อDงให้เธออย่าเมิน ช่วยรักEษาใจพี่จ๋Aาถ้าพูดจริง น้องก็คF#mงรับได้ถ้าDไม่ได้มาหลอก น้อEงก็เต็มใจจะรักAกัน    F#mพี่Dไม่ได้มาหลอก รักEของเราจะคงอยู่แสนAนาน

A | F#m |A | F#m |

 A  ถ้าพี่หายดีแล้วอย่าทิ้F#mงน้องไป A  ถึงพี่หายจะขออยู่ยาF#mวให้ได้   พี่รักDในจังหวัดนี้ รักษF#mากายใจให้ดีทั้งสองEคราว

 A  แล้วผู้หญิงที่กรุงเทพF#mจะว่าไง A  เธอเหล่านั้นจิตใจสู้น้F#mองไม่ได้   เขาสวยDกันจังพี่จ๋า   เพราะศัF#mลยกรรมหรอกหนา อย่าไปสนEใจ   ความงามจริง ๆ ต้องออกจาAกข้างใน

* | ** | * | ** |

A | F#m | D | E | ( x2 )

รัEกของเราจะคงอยู่แสนAนานคอร์ดเพลง ภูมิแพ้กรุงเทพ ป้าง นครินทร์ กิ่งศักดิ์

เนื้อเพลง ภูมิแพ้กรุงเทพ ป้าง นครินทร์ กิ่งศักดิ์โรคภูมิแพ้กำเริบจนทนไม่ได้ หมอก็ขอให้หนีจากกรุงเทพไป พี่เลือกมาจังหวัดนี้ เพราะเห็นว่าอากาศดีกว่าที่ใด แน่ใจนะว่ามาเพื่อรักษาตัว ผู้ชายจากกรุงเทพดูน่ากลัวทุกคน สาวๆในจังหวัดนี้ ซื่อๆตามไม่ทันพี่หรอกหนา ไม่ได้มาเพื่อลวงใครใช่ไหม เมืองหลวงควันและฝุ่นมากมาย พี่สูดดมเข้าไป ร่างกายก็เป็นภูมิแพ้ ผู้หญิงที่กรุงเทพก็อันตราย เพราะพวกเธอหลายใจ หัวใจพี่เองก็แพ้ ตั้งแต่มาเจอเธอเท่านั้น ช่างสุขใจเหลือเกิน ขอร้องให้เธออย่าเมิน ช่วยรักษาใจ พี่จ๋าถ้าพูดจริง น้องก็คงรับได้ ถ้าไม่ได้มาหลอก น้องก็เต็มใจจะรักกัน พี่ไม่ได้มาหลอก รักของเราจะคงอยู่แสนนาน ถ้าพี่หายดีแล้วอย่าทิ้งน้องไป ถึงพี่หายจะขออยู่ยาวให้ได้ พี่รักในจังหวัดนี้ รักษากายใจให้ดีทั้งสองคราว แล้วผู้หญิงที่กรุงเทพจะว่าไง เธอเหล่านั้นจิตใจสู้น้องไม่ได้ เขาสวยกันจังพี่จ๋า เพราะศัลยกรรมหรอกหนา อย่าไปสนใจ ความงามจริงๆต้องออกจากข้างใน รักของเราจะคงอยู่แสนนาน