พอแล้ว

 พอแล้ว Potato สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

พอแล้ว POTATO โปเตโต้

A#m G# | C# F# |A#m G# | Fm F# |

ใจA#mที่ยังทG#น เธอยังจC#มกับความปวดร้าF#ยังจำA#mทุกเรื่องราG#ว กับความหลัFmงที่ทรมาF#

ยังทำA#mทุก ๆ ทG#าง เพื่อวันC#ดี ๆ จะกลับF#มายังทำA#mเป็นคนบ้G#า ให้เหมือFmนว่ายังมีกัF#

 D#m  ให้กลับมาเป็นเหมือนเดิFmม ไม่มีทาง   เธอจะรัF#mบความจริง..ได้ไหม..

A#m G# | C# F# |A#m G# | Fm F# |

ยอมA#mรับความจริG#ง สิ่งที่มัC#นไม่เป็นดั่งฝัF#และมันA#mคงถึงวัG#น.. ที่เธอนั้Fmนต้องทิ้งมันไปF#

เรื่อA#mงราวซ้ำเติG#ม เธอยังวC#น ยังคงจะเก็บF#ไว้จะกัA#mดกินหัวใG#จ ถ้าเธอนั้Fmนไม่ลืมสักทีF#

 D#m  ให้กลับมาเป็นเหมือนเดิFmม ไม่มีทางต้องยอมรัF#mบความจริง..ให้ไหG#ว..

C#อ..แล้G#ว.. อย่าเปลืA#mองเลยน้ำตาF#ฝืC#น..ไปG#.. ก็ไม่D#mคืนย้อนมาเปิC#ด..ใจG#.. เธอนั้A#mนยังมีค่F#หัC#ว..ใจG#.. ให้เก็บมันไว้D#mตรงที่เธอ..

 A#m G#            เก็บมันเอาไว้C#ตรงที่เธF#อ.. A#m G#            อย่าเอาไปจมFmกองน้ำตF#

A#m G# | C# F# |A#m G# | Fm F# |

* | ** |

 C# G#         อย่าเอาไปจA#mมกองน้ำตF#          หัC#ว..ใจF#.. มันก็ยังคD#mงเป็นของเธอ C# G#         เก็บมันไA#mว้ เก็บมันไว้ เก็บมันไว้F#... C# G#         มันก็ยังคงD#mเป็นของเธอ.. C# G#         เก็บมันไA#mว้ เก็บมันไว้ เก็บมันไว้F#... C# G#         อย่าเอาไปจD#mมกองน้ำตา..

C# G# | A#m F# | ( Fade Out )พอแล้ว POTATO โปเตโต้