พอแล้ว

 Potato สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง พอแล้ว POTATO โปเตโต้
เนื้อร้อง/ทำนอง: พัฒน์ชัย ภักดีสู่สุขเรียบเรียง: Potato, เกียรติยศ มาลาทองโปรดิวเซอร์: NY-Q, กัณฑ์กณัฐ อังคณาจีรธิติสังกัดค่าย: genie records

A#m G# | C# F# |A#m G# | Fm F# |

ใจA#mที่ยังทG#น เธอยังจC#มกับความปวดร้าF#ยังจำA#mทุกเรื่องราG#ว กับความหลัFmงที่ทรมาF#

ยังทำA#mทุก ๆ ทG#าง เพื่อวันC#ดี ๆ จะกลับF#มายังทำA#mเป็นคนบ้G#า ให้เหมือFmนว่ายังมีกัF#

 D#m  ให้กลับมาเป็นเหมือนเดิFmม ไม่มีทาง   เธอจะรัF#mบความจริง..ได้ไหม..

A#m G# | C# F# |A#m G# | Fm F# |

ยอมA#mรับความจริG#ง สิ่งที่มัC#นไม่เป็นดั่งฝัF#และมันA#mคงถึงวัG#น.. ที่เธอนั้Fmนต้องทิ้งมันไปF#

เรื่อA#mงราวซ้ำเติG#ม เธอยังวC#น ยังคงจะเก็บF#ไว้จะกัA#mดกินหัวใG#จ ถ้าเธอนั้Fmนไม่ลืมสักทีF#

 D#m  ให้กลับมาเป็นเหมือนเดิFmม ไม่มีทางต้องยอมรัF#mบความจริง..ให้ไหG#ว..

C#อ..แล้G#ว.. อย่าเปลืA#mองเลยน้ำตาF#ฝืC#น..ไปG#.. ก็ไม่D#mคืนย้อนมาเปิC#ด..ใจG#.. เธอนั้A#mนยังมีค่F#หัC#ว..ใจG#.. ให้เก็บมันไว้D#mตรงที่เธอ..

 A#m G#            เก็บมันเอาไว้C#ตรงที่เธF#อ.. A#m G#            อย่าเอาไปจมFmกองน้ำตF#

A#m G# | C# F# |A#m G# | Fm F# |

* | ** |

 C# G#         อย่าเอาไปจA#mมกองน้ำตF#          หัC#ว..ใจF#.. มันก็ยังคD#mงเป็นของเธอ C# G#         เก็บมันไA#mว้ เก็บมันไว้ เก็บมันไว้F#... C# G#         มันก็ยังคงD#mเป็นของเธอ.. C# G#         เก็บมันไA#mว้ เก็บมันไว้ เก็บมันไว้F#... C# G#         อย่าเอาไปจD#mมกองน้ำตา..

C# G# | A#m F# | ( Fade Out )คอร์ดเพลง พอแล้ว POTATO โปเตโต้

เนื้อเพลง พอแล้ว POTATO โปเตโต้ใจที่ยังทน เธอยังจมกับความปวดร้าว ยังจำทุกเรื่องราว กับความหลังที่ทรมาน ยังทำทุกๆทาง เพื่อวันดีๆจะกลับมา ยังทำเป็นคนบ้า ให้เหมือนว่ายังมีกัน ให้กลับมาเป็นเหมือนเดิม ไม่มีทาง เธอจะรับความจริงได้ไหม ยอมรับความจริง สิ่งที่มันไม่เป็นดั่งฝัน และมันคงถึงวัน ที่เธอนั้นต้องทิ้งมันไป เรื่องราวซ้ำเติม เธอยังวน ยังคงจะเก็บไว้ จะกัดกินหัวใจ ถ้าเธอนั้นไม่ลืมสักที ให้กลับมาเป็นเหมือนเดิม ไม่มีทาง ต้องยอมรับความจริงให้ไหว พอแล้ว อย่าเปลืองเลยน้ำตา ฝืนไป ก็ไม่คืนย้อนมา เปิดใจ เธอนั้นยังมีค่า หัวใจ ให้เก็บมันไว้ตรงที่เธอ เก็บมันเอาไว้ตรงที่เธอ อย่าเอาไปจมกองน้ำตา อย่าเอาไปจมกองน้ำตา หัวใจ มันก็ยังคงเป็นของเธอ เก็บมันไว้ เก็บมันไว้ เก็บมันไว้ มันก็ยังคงเป็นของเธอ เก็บมันไว้ เก็บมันไว้ เก็บมันไว้ อย่าเอาไปจมกองน้ำตา ( Fade Out )