แค่รอ (LUNAR CAROL)

  POSTBOX   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง แค่รอ POSTBOX
เนื้อร้อง: เงาะ, พี่แมว, พี่รุ่ง, พี่เจ, Postboxทำนอง: ดั๊ก, แมนนี่, พี่รุ่ง, พี่เจเรียบเรียง: ดั๊กสังกัดค่าย: Smallroomติดต่องานแสดง: 0832600666, 0870992441, 0814480781, 0629956446

C | Am | Fm | A |

แค่Dรอ.. อยู่ทุก ๆAm คืน..แค่รอให้เจอกับเธอสักEmครั้ง แค่รอแค่รGmอ.. ยังไม่ไหว

แพลDนทุกสิ่ง..อย่าง กะจะเตรียมดอกไม้Amให้เธอเป็นตัวแทนความหมายข้างใEmนทั้งใจที่มันเกิGmนเก็บไว้

หมอกจาง ๆ ที่ลEmมเริ่มโชยพัดไปให้จันทร์กับดวงดาAวไม่ลาลับไกลให้รักต่อจากนี้Dดูสว่าง ฟ้าได้กระจ่างF#mบเจอสวรรค์ ที่ตรงนั้B7น เธอและฉัน

Emมช่วยพาฉันไป อ้อนวอนให้คืนนี้Aไม่ลาลับไกลให้มีแต่พรุ่งนี้D ที่กระจ่าง ฟ้าที่สว่างF#mอเพียงตัวฉัน และเธอนั้B7น เป็นดั่งฝัน

G Gm | F#m | B7 |
G | Em |Gm | Gm |

แค่Dรอ.. ยังรอไม่Amไหวเมื่อไหร่เวลาจะเดินไปตรงEmนั้น แค่รอ..แค่รGmอ.. แค่รอ..

* | ** |

ลมEmโชยพัดไป ให้คืนกับดวงดาวAไม่ลาลับไกลให้รักต่อจากนี้Dดูสว่าง ฟ้าได้กระจ่างพบF#mเจอสวรรค์ ที่ตรงนั้B7น เธอและฉัน..

 Em  อ้อนวอนให้คืนนี้Aไม่ลาลับไลให้มีแต่พรุ่งนี้Dที่กระจ่าง ฟ้าที่สว่างF#mอเพียงตัวฉัน และเธอนั้Bน เป็นดั่งฝัน..

ตื่EmนเถิดคนเดียวดาAตื่นมาจากฝัDน ฉันต้องรF#mออีกนานไB7 Em Aหม..ฟังเพลง - แค่รอ POSTBOX - YouTube

เนื้อเพลง แค่รอ POSTBOXแค่รอ อยู่ทุกๆคืน แค่รอให้เจอกับเธอสักครั้ง แค่รอ แค่รอ ยังไม่ไหว แพลนทุกสิ่งอย่าง กะจะเตรียมดอกไม้ให้เธอ เป็นตัวแทนความหมายข้างในทั้งใจ ที่มันเกินเก็บไว้ หมอกจางๆที่ลมเริ่มโชยพัดไป ให้จันทร์กับดวงดาวไม่ลาลับไกล ให้รักต่อจากนี้ดูสว่าง ฟ้าได้กระจ่าง พบเจอสวรรค์ ที่ตรงนั้น เธอและฉัน ลมช่วยพาฉันไป อ้อนวอนให้คืนนี้ไม่ลาลับไกล ให้มีแต่พรุ่งนี้ ที่กระจ่าง ฟ้าที่สว่าง ขอเพียงตัวฉัน และเธอนั้น เป็นดั่งฝัน แค่รอ ยังรอไม่ไหว เมื่อไหร่เวลาจะเดินไปตรงนั้น แค่รอ แค่รอ แค่รอ ลมโชยพัดไป ให้คืนกับดวงดาวไม่ลาลับไกล ให้รักต่อจากนี้ดูสว่าง ฟ้าได้กระจ่าง พบเจอสวรรค์ ที่ตรงนั้น เธอและฉัน อ้อนวอนให้คืนนี้ไม่ลาลับไล ให้มีแต่พรุ่งนี้ที่กระจ่าง ฟ้าที่สว่าง ขอเพียงตัวฉัน และเธอนั้น เป็นดั่งฝัน ตื่นเถิดคนเดียวดาย ตื่นมาจากฝัน ฉันต้องรออีกนานไหม