ผู้สาวขาเลาะ

 ผู้สาวขาเลาะ ลำไย ไหทองคำ ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ผู้สาวขาเลาะ - ลำไย ไหทองคำ

A | C#m |Bm | E |
A | C#m |Bm | E |

เฮาAแค่ผู้สาวขาเลาะ  บ่C#mแม่นผู้สาวขาเรียนบ่Bmได้ขยันหมั่นเพียร ปากกาสิเขียEนยังได้ยืมหมู่การAบอกการบ้านบ่เคยมีข้อสอC#mบสิออกบทใด๋ยังบ่ฮู้แต่ว่าฮู้Bm วันนี้พรุ่งนี้และเมื่อวEานนั้นเป็นบุญบ้านใA | C#mด๋

เพีDยงแค่จอบแนม ซอมเบิ่C#mงอ้ายอยู่ไกลF#m ๆหัวใBmจน้องนี้Eก็มีแฮAฮู้Dว่าอ้ายมีเขEา น้องกC#mะสิบ่ขอแข่F#mบ่อาจสิไปBmแย่ง แต่น้อDงขอสแตนบาE

ซอมเบิ่งอยู่เด้Dอ ถ้าหากว่าเธEนั้C#mนเลิกกันกับเขF#mเรื่องขอBmงสองเฮEาสิ..เป็นAไปได้บ่บ่ได้เข้ามาDเพื่อกดดัEน แต่ว่าฉัC#mนนั้นแค่รF#mฟ้าวเลิBmกกันแหน่เถาDะ ผู้สาวขาEเลาะ(อยากเป็นผู้สาวอ้าย)

A | C#m |Bm | E |
A | C#m |Bm | E |

บ่ฮู้Aสิมีโอกาสนั้นบ่  บ่ฮู้C#mว่าอ้ายนั้นคิดจั่งใด๋ติด รBm. ยังพอแก้ได้  แต่ติดใจอ้าEย น้องไปบ่เป็น

จักเป็นจั่งใด๋DดอกใบปริญEญาฮู้แต่ว่C#mาเอามายากเย็F#mหลับตาลBmงยังคงฝันเห็Eน..เป็นเพียงหน้าอ้าA

** | ** |

A | C#m |

ผู้สาวขาBmเลาะ..E. สิสมอ้ายบ่

A | C#m | Bm | E |A |ผู้สาวขาเลาะ - ลำไย ไหทองคำ