ผู้สาวขาเลาะ

  ลำไย ไหทองคำ   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ผู้สาวขาเลาะ ลำไย ไหทองคำ
เนื้อร้อง/ทำนอง: อาม ชุติมาเรียบเรียง: อานนท์ เชื้อบุญมาโปรดิวเซอร์: ประจักษ์ชัย ไหทองคำสังกัดค่าย: ไหทองคำติดต่องานแสดง: 0621837666

A | C#m |Bm | E |
A | C#m |Bm | E |

เฮาAแค่ผู้สาวขาเลาะ  บ่C#mแม่นผู้สาวขาเรียนบ่Bmได้ขยันหมั่นเพียร ปากกาสิเขียEนยังได้ยืมหมู่การAบอกการบ้านบ่เคยมีข้อสอC#mบสิออกบทใด๋ยังบ่ฮู้แต่ว่าฮู้Bm วันนี้พรุ่งนี้และเมื่อวEานนั้นเป็นบุญบ้านใA | C#mด๋

เพีDยงแค่จอบแนม ซอมเบิ่C#mงอ้ายอยู่ไกลF#m ๆหัวใBmจน้องนี้Eก็มีแฮAฮู้Dว่าอ้ายมีเขEา น้องกC#mะสิบ่ขอแข่F#mบ่อาจสิไปBmแย่ง แต่น้อDงขอสแตนบาE

ซอมเบิ่งอยู่เด้Dอ ถ้าหากว่าเธEนั้C#mนเลิกกันกับเขF#mเรื่องขอBmงสองเฮEาสิ..เป็นAไปได้บ่บ่ได้เข้ามาDเพื่อกดดัEน แต่ว่าฉัC#mนนั้นแค่รF#mฟ้าวเลิBmกกันแหน่เถาDะ ผู้สาวขาEเลาะ(อยากเป็นผู้สาวอ้าย)

A | C#m |Bm | E |
A | C#m |Bm | E |

บ่ฮู้Aสิมีโอกาสนั้นบ่  บ่ฮู้C#mว่าอ้ายนั้นคิดจั่งใด๋ติด รBm. ยังพอแก้ได้  แต่ติดใจอ้าEย น้องไปบ่เป็น

จักเป็นจั่งใด๋DดอกใบปริญEญาฮู้แต่ว่C#mาเอามายากเย็F#mหลับตาลBmงยังคงฝันเห็Eน..เป็นเพียงหน้าอ้าA

** | ** |

A | C#m |

ผู้สาวขาBmเลาะ..E. สิสมอ้ายบ่

A | C#m | Bm | E |A |ฟังเพลง - ผู้สาวขาเลาะ ลำไย ไหทองคำ - YouTube

เนื้อเพลง ผู้สาวขาเลาะ ลำไย ไหทองคำเฮาแค่ผู้สาวขาเลาะ บ่แม่นผู้สาวขาเรียน บ่ได้ขยันหมั่นเพียร ปากกาสิเขียนยังได้ยืมหมู่ การบอกการบ้านบ่เคยมี ข้อสอบสิออกบทใด๋ยังบ่ฮู้ แต่ว่าฮู้ วันนี้พรุ่งนี้และเมื่อวาน นั้นเป็นบุญบ้านใด๋ เพียงแค่จอบแนม ซอมเบิ่งอ้ายอยู่ไกลๆหัวใจน้องนี้ก็มีแฮง ฮู้ว่าอ้ายมีเขา น้องกะสิบ่ขอแข่ง บ่อาจสิไปแย่ง แต่น้องขอสแตนบาย ซอมเบิ่งอยู่เด้อ ถ้าหากว่าเธอ นั้นเลิกกันกับเขา เรื่องของสองเฮาสิเป็นไปได้บ่ บ่ได้เข้ามาเพื่อกดดัน แต่ว่าฉันนั้นแค่รอ ฟ้าวเลิกกันแหน่เถาะ ผู้สาวขาเลาะ (อยากเป็นผู้สาวอ้าย) บ่ฮู้สิมีโอกาสนั้นบ่ บ่ฮู้ว่าอ้ายนั้นคิดจั่งใด๋ ติด ร ยังพอแก้ได้ แต่ติดใจอ้าย น้องไปบ่เป็น จักเป็นจั่งใด๋ดอกใบปริญญา ฮู้แต่ว่าเอามายากเย็น หลับตาลงยังคงฝันเห็นเป็นเพียงหน้าอ้าย ผู้สาวขาเลาะ สิสมอ้ายบ่