ความคิดถึงที่ส่งไปไม่ถึง

 Paper Planes  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ความคิดถึงที่ส่งไปไม่ถึง Paper Planes เปเปอร์ เพลนส์
เนื้อร้อง/ทำนอง: ธันวา เกตุสุวรรณเรียบเรียง: Paper Planesสังกัดค่าย: genie records

F | G |Am | Em |

ตั้งแต่วันที่เธFออยากเดินจากไปเพราะใจGเริ่มหมดรักกันแต่ไม่ใช่ใจของฉัAmเพราะมันยังเหมือนเดิมกับวันEmแรกเจอ

ตั้งแต่วันที่เรFาต้องการห่างกันฉันยังแอบหวัGงให้เธอได้ทบได้ทวนเรื่องราAmวที่ดีต่อกันจนถึงวันEmนี้

 F ที่ยอมให้เธอไป ไม่Gได้แปลว่าฉันต้องการลืมAmเธอ   ที่ยอมไม่พบเจอ ไม่Emได้แปลว่าฉันนั้นมีใคร F  ที่ยอมทนคิดถึง ไม่Gได้แปลว่าฉันนั้นทนไหAm   ที่จริงแล้วในใจก็กลัEmวเหลือเกิน

กลัวว่าความคิดถึFง..ที่มันส่งไปไม่ถึงGเธอแล้วมันทำให้เธAmอนั้นลืมว่าใครยังรอตรEmงนี้กลัวว่าใครทางนั้Fน..จะเข้ามาแทนที่ฉัGแล้วทำเธอเปลี่Amยน เปลี่ยนแปลงหัวใEm

F | G |Am | Em |

ตั้งแต่วันที่เธFอได้เดินจากไปก็ยอมเข้าใจGรับมันภาพของเธอและฉัAmก็กลายเป็นเหมือนภาพที่มัEmนสีเทา

รูปของเราใบเดิFแม้นานแค่ไหนยังคงเก็บรักGของเราแต่รูปของเธอและเขAmอาจทำให้มันลบเลือนจาEmกนี้

* | ** |

F | G |Am | Em |

 F  ที่ยอมทนคิดถึง ไม่Gได้แปลว่าฉันนั้นทนไหAm   ที่จริงแล้วในใจก็กลัEmวเหลือเกินคอร์ดเพลง ความคิดถึงที่ส่งไปไม่ถึง Paper Planes เปเปอร์ เพลนส์

เนื้อเพลง ความคิดถึงที่ส่งไปไม่ถึง Paper Planes เปเปอร์เพลนส์ตั้งแต่วันที่เธออยากเดินจากไป เพราะใจเริ่มหมดรักกัน แต่ไม่ใช่ใจของฉัน เพราะมันยังเหมือนเดิมกับวันแรกเจอ ตั้งแต่วันที่เราต้องการห่างกัน ฉันยังแอบหวังให้เธอ ได้ทบได้ทวนเรื่องราวที่ดีต่อกันจนถึงวันนี้ ที่ยอมให้เธอไป ไม่ได้แปลว่าฉันต้องการลืมเธอ ที่ยอมไม่พบเจอ ไม่ได้แปลว่าฉันนั้นมีใคร ที่ยอมทนคิดถึง ไม่ได้แปลว่าฉันนั้นทนไหว ที่จริงแล้วในใจก็กลัวเหลือเกิน กลัวว่าความคิดถึงที่มันส่งไปไม่ถึงเธอ แล้วมันทำให้เธอนั้นลืมว่าใครยังรอตรงนี้ กลัวว่าใครทางนั้นจะเข้ามาแทนที่ฉัน แล้วทำเธอเปลี่ยน เปลี่ยนแปลงหัวใจ ตั้งแต่วันที่เธอได้เดินจากไป ก็ยอมเข้าใจรับมัน ภาพของเธอและฉัน ก็กลายเป็นเหมือนภาพที่มันสีเทา รูปของเราใบเดิม แม้นานแค่ไหนยังคงเก็บรักของเรา แต่รูปของเธอและเขา อาจทำให้มันลบเลือนจากนี้ ที่ยอมทนคิดถึง ไม่ได้แปลว่าฉันนั้นทนไหว ที่จริงแล้วในใจก็กลัวเหลือเกิน