ร้าย

  นารา วาซาบิ   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ร้าย นาราวาซาบิ
เนื้อร้อง/ทำนอง: ดิว เดซิเบลเรียบเรียง: NaraStudioTeam (คณะยิวตุ๊กกั้ง)ติดต่องานแสดง: 0979453357

Dm | Dm |C | C |A# | A# |A | A |
Dm | Dm |C | C |A# | A# |A | A |

เธอเดิDmนเข้ามาทัก ชมว่าน่ารัDmกมีแฟนหรือยังเห็นว่าเธCอยืนอยู่ลำพัง ไม่ทันระวังCได้ตั้งตัวฉันเอA#งก็หวั่นใจ ท่ามกลาA#งแสงไฟสลัวคิดว่าเธอCคงโสดชัวร์ แน่เลDm

แต่แล้Dmวภาพในฝันก็พลันสลาDmเมื่อมีผู้ชาCยของเธอเดินตรงเข้ามCเป็นเรื่อA#งแล้วไง ใจมันเริ่มชA#เห็นท่Cาไม่ดีอ ย่างนี้ต้องเผ่Dm

ก็เธอมันร้าGmย.. ใครต่อใครเขาลือกันให้ทั่Dmให้ระวังA#ตัว กลัวว่าคนของเธอจะมาเล่นAเอา

ก็เธอมันเคียDmวไม่เบา พอเมCายิ่งเอาใหญ่ลีลาเย้ายวA#นยั่วใจ..เกินจะทAอยู่ห่าง ๆDm อย่าได้เผลอ เธอมีผัวCเป็นตัวตนเธอแค่ต้องกาA#รใครสักคนเพียงชั่วครAาว

โปรดระวังDmหลุมพรางของเธCอจะมีภัยเธอน่าเอ็นดูA# แต่หลายใจ นิสัยไม่ดีAอย่าให้เคลิ้Dmมเชียวนะ ระวังCไม่ตายดีอันตราA#ยตัวแม่อย่างนี้A..ระวังให้ดีเธอร้ายไม่เบา

Dm | Dm |

Dm | Dm |C | C |A# | A# |A | A |

* | ** | *** |

มันเป็นเพีDmยงกลลวง..ของคนCหลายใจมาหลอกให้ใคA#รให้ตายใจไปตั้งกี่Aคนอยู่ห่าง Dmๆ อย่าได้เผลอ เธอมีผัวCเป็นตัวตนเธอแค่ต้องกาA#รใครสักคนเพียงชั่วครAาว

*** |

Dm | Dm |C | C |A# | A# |A | A |Dm |คอร์ดเพลง ร้าย นารา วาซาบิ

เนื้อเพลง ร้าย นาราวาซาบิเธอเดินเข้ามาทัก ชมว่าน่ารักมีแฟนหรือยัง เห็นว่าเธอยืนอยู่ลำพัง ไม่ทันระวังได้ตั้งตัว ฉันเองก็หวั่นใจ ท่ามกลางแสงไฟสลัว คิดว่าเธอคงโสดชัวร์ แน่เลย แต่แล้วภาพในฝันก็พลันสลาย เมื่อมีผู้ชายของเธอเดินตรงเข้ามา เป็นเรื่องแล้วไง ใจมันเริ่มชา เห็นท่าไม่ดีอ ย่างนี้ต้องเผ่น ก็เธอมันร้าย ใครต่อใครเขาลือกันให้ทั่ว ให้ระวังตัว กลัวว่าคนของเธอจะมาเล่นเอา ก็เธอมันเคียวไม่เบา พอเมายิ่งเอาใหญ่ ลีลาเย้ายวนยั่วใจเกินจะทน อยู่ห่างๆอย่าได้เผลอ เธอมีผัวเป็นตัวตน เธอแค่ต้องการใครสักคนเพียงชั่วคราว โปรดระวังหลุมพรางของเธอจะมีภัย เธอน่าเอ็นดู แต่หลายใจ นิสัยไม่ดี อย่าให้เคลิ้มเชียวนะ ระวังไม่ตายดี อันตรายตัวแม่อย่างนี้ ระวังให้ดีเธอร้ายไม่เบา มันเป็นเพียงกลลวงของคนหลายใจ มาหลอกให้ใครให้ตายใจไปตั้งกี่คน อยู่ห่างๆอย่าได้เผลอ เธอมีผัวเป็นตัวตน เธอแค่ต้องการใครสักคนเพียงชั่วคราว