รักคนมีเจ้าของ

 ไอน้ำ สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง รักคนมีเจ้าของ ไอน้ำ
สังกัดค่าย: RS

A | Asus4 A |A | Asus4 A |

ไม่ทราAบมันเป็นไร ไม่รู้C#mว่ามาไง อากาF#mรรักเธอ  F#ก็รู้Bmมีคนจอง ยังบ้าEไปยืนมอง ตกเย็Aนก็เพ้อ  Eยิ้มให้Aเมื่อเจอกัน เผื่อฟลุ๊C#mคไปวัน ๆไม่กล้F#mาขอเบอร์   F#ก็รู้Bmเธอมีแฟน ไม่ได้Eจะไปแทนที่คนของAเธอ    A7

ไอ้คนมาทีหลัDง ก็ต้องเศร้าต่อไEแต่อดใจไม่ไหAว เมื่อได้ใกE/G#ล้กับเธF#mจะจุกตายอยู่แล้Bmวนะ ถ้ารัDกนี้ไม่ได้บอกเธE

หลงรักคนมีเจ้าขอDง แอบมองอยู่ทุกEวันไปหลงชอบแฟนชาวบ้าC#mน ทั้งที่รู้F#ตัวก็น่ารัBmก ถูกใจนัEก ไม่เคยเป็นอย่างA A7นี้หลงรักคนมีเจ้าขอDง แอบมองอยู่เช้าEเย็นก็รู้ว่าคงทำได้C#m..แค่เท่านี้F#แค่พบเธBmอ คิดถึEง แล้วนอนฝันดีA

A | Asus4 A |

ไม่ได้Aจะเกเร ไม่คิC#mดไปโมเม แย่งแฟF#mนของใคร   F#ก็แค่Bmเป็นอาการ..ของผู้Eที่นาน ๆ จะแอบรักAใคร  E

A | C#m |F#m | F# |Bm | E |A | A7 |

* | ** |

ได้พบDเธอ ได้คิดถึEง.. เลยนอนฝันดีA

D C#m Bm A |คอร์ดเพลง รักคนมีเจ้าของ ไอน้ำ

เนื้อเพลง รักคนมีเจ้าของ ไอน้ำไม่ทราบมันเป็นไร ไม่รู้ว่ามาไง อาการรักเธอ ก็รู้มีคนจอง ยังบ้าไปยืนมอง ตกเย็นก็เพ้อ ยิ้มให้เมื่อเจอกัน เผื่อฟลุ๊คไปวันๆไม่กล้าขอเบอร์ ก็รู้เธอมีแฟน ไม่ได้จะไปแทนที่คนของเธอ ไอ้คนมาทีหลัง ก็ต้องเศร้าต่อไป แต่อดใจไม่ไหว เมื่อได้ใกล้กับเธอ จะจุกตายอยู่แล้วนะ ถ้ารักนี้ไม่ได้บอกเธอ หลงรักคนมีเจ้าของ แอบมองอยู่ทุกวัน ไปหลงชอบแฟนชาวบ้าน ทั้งที่รู้ตัว ก็น่ารัก ถูกใจนัก ไม่เคยเป็นอย่างนี้ หลงรักคนมีเจ้าของ แอบมองอยู่เช้าเย็น ก็รู้ว่าคงทำได้แค่เท่านี้ แค่พบเธอ คิดถึง แล้วนอนฝันดี ไม่ได้จะเกเร ไม่คิดไปโมเม แย่งแฟนของใคร ก็แค่เป็นอาการของผู้ที่นานๆจะแอบรักใคร ได้พบเธอ ได้คิดถึง เลยนอนฝันดี