รอเจ้ากลับมา

 กี้ พงษ์ศักดิ์ รอเจ้ากลับมา ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

รอเจ้ากลับมา - กี้ พงษ์ศักดิ์

เฮ็Fดจังใด๋น้อใจ  เฮาจั่Amงสิลืมเขาได้คิดฮอGmดตอนใด๋ กะนั่Cงฮ้องไห้คนเดีFยวจมอยู่Dmกับเรื่องเก่า ๆอยู่กับความเหAmงาและความโดดเดี่ยวบ่มีGmมื้อใด๋..ที่เฮCาบ่คิดฮอFดเขา

การจากลGmา.. คือทรมานจังซี่Amจะ กี่วัGmน กี่เดือน กี่ปีA# ก็ยังคิดถึCง..

ฮู้บ่ว่าคิดฮอFด  ฮู้บ่ว่าคิดถึAmฮู้บ่ว่าคน ๆ หนึ่A#ง.. ยังรอเจ้ากลับมCฮู้บ่ว่าอ้ายยังFฮัก  ให้น้องกลับมาสAmอ้ายบ่อยากเสียน้ำGmตา  อ้ายทนคิดฮอดบ่ไหCอ้ายยังฮักน้องอยู่..

F Gm Am |

 A#  บ่มีเจ้า อ้ายจัAmกสิอยู่เพื่อไผ   จักสิ่อยู่Gmได้ฮอดมื้อใด๋A#.. กะบ่C | Cฮู้..

F Am | Dm C |A# | C |

 Gm  การจากลา.. คือทAmรมานจังซี่   จะ กี่วัGmน กี่เดือน กี่ปีA# ก็ยังคิดถึCง..

ฮู้บ่ว่าคิดฮอFด  ฮู้บ่ว่าคิดถึAmฮู้บ่ว่าคน ๆ หนึ่A#ง.. ยังรอเจ้ากลับมCฮู้บ่ว่าอ้ายยังFฮัก  ให้น้องกลับมาสAmอ้ายบ่อยากเสียน้ำGmตา.. ฮืม..C

ฮู้บ่ว่าคิดฮอFด  ฮู้บ่ว่าคิดถึAmฮู้บ่ว่าคน ๆ หนึ่A#ง.. ยังรอเจ้ากลับมCฮู้บ่ว่าอ้ายยังFฮัก  ให้น้องกลับมาสAmอ้ายบ่อยากเสียน้ำGmตา  อ้ายบ่อยากเสียCใจ..     Cอ้ายยังฮักน้อFงอยู่..รอเจ้ากลับมา - กี้ พงษ์ศักดิ์