รอเจ้ากลับมา

  กี้ พงษ์ศักดิ์   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง รอเจ้ากลับมา กี้ พงษ์ศักดิ์
เนื้อร้อง/ทำนอง: กี้ พงษ์ศักดิ์

เฮ็Fดจังใด๋น้อใจ  เฮาจั่Amงสิลืมเขาได้คิดฮอGmดตอนใด๋ กะนั่Cงฮ้องไห้คนเดีFยวจมอยู่Dmกับเรื่องเก่า ๆอยู่กับความเหAmงาและความโดดเดี่ยวบ่มีGmมื้อใด๋..ที่เฮCาบ่คิดฮอFดเขา

การจากลGmา.. คือทรมานจังซี่Amจะ กี่วัGmน กี่เดือน กี่ปีA# ก็ยังคิดถึCง..

ฮู้บ่ว่าคิดฮอFด  ฮู้บ่ว่าคิดถึAmฮู้บ่ว่าคน ๆ หนึ่A#ง.. ยังรอเจ้ากลับมCฮู้บ่ว่าอ้ายยังFฮัก  ให้น้องกลับมาสAmอ้ายบ่อยากเสียน้ำGmตา  อ้ายทนคิดฮอดบ่ไหCอ้ายยังฮักน้องอยู่..

F Gm Am |

 A#  บ่มีเจ้า อ้ายจัAmกสิอยู่เพื่อไผ   จักสิ่อยู่Gmได้ฮอดมื้อใด๋A#.. กะบ่C | Cฮู้..

F Am | Dm C |A# | C |

 Gm  การจากลา.. คือทAmรมานจังซี่   จะ กี่วัGmน กี่เดือน กี่ปีA# ก็ยังคิดถึCง..

ฮู้บ่ว่าคิดฮอFด  ฮู้บ่ว่าคิดถึAmฮู้บ่ว่าคน ๆ หนึ่A#ง.. ยังรอเจ้ากลับมCฮู้บ่ว่าอ้ายยังFฮัก  ให้น้องกลับมาสAmอ้ายบ่อยากเสียน้ำGmตา.. ฮืม..C

ฮู้บ่ว่าคิดฮอFด  ฮู้บ่ว่าคิดถึAmฮู้บ่ว่าคน ๆ หนึ่A#ง.. ยังรอเจ้ากลับมCฮู้บ่ว่าอ้ายยังFฮัก  ให้น้องกลับมาสAmอ้ายบ่อยากเสียน้ำGmตา  อ้ายบ่อยากเสียCใจ..     Cอ้ายยังฮักน้อFงอยู่..ฟังเพลง - รอเจ้ากลับมา กี้ พงษ์ศักดิ์ - YouTube

เนื้อเพลง รอเจ้ากลับมา กี้ พงษ์ศักดิ์เฮ็ดจังใด๋น้อใจ เฮาจั่งสิลืมเขาได้ คิดฮอดตอนใด๋ กะนั่งฮ้องไห้คนเดียว จมอยู่กับเรื่องเก่าๆอยู่กับความเหงาและความโดดเดี่ยว บ่มีมื้อใด๋ที่เฮาบ่คิดฮอดเขา การจากลา คือทรมานจังซี่ จะ กี่วัน กี่เดือน กี่ปี ก็ยังคิดถึง ฮู้บ่ว่าคิดฮอด ฮู้บ่ว่าคิดถึง ฮู้บ่ว่าคนๆหนึ่ง ยังรอเจ้ากลับมา ฮู้บ่ว่าอ้ายยังฮัก ให้น้องกลับมาสา อ้ายบ่อยากเสียน้ำตา อ้ายทนคิดฮอดบ่ไหว อ้ายยังฮักน้องอยู่ บ่มีเจ้า อ้ายจักสิอยู่เพื่อไผ จักสิ่อยู่ได้ฮอดมื้อใด๋ กะบ่ฮู้ การจากลา คือทรมานจังซี่ จะ กี่วัน กี่เดือน กี่ปี ก็ยังคิดถึง ฮู้บ่ว่าคิดฮอด ฮู้บ่ว่าคิดถึง ฮู้บ่ว่าคนๆหนึ่ง ยังรอเจ้ากลับมา ฮู้บ่ว่าอ้ายยังฮัก ให้น้องกลับมาสา อ้ายบ่อยากเสียน้ำตา ฮืม ฮู้บ่ว่าคิดฮอด ฮู้บ่ว่าคิดถึง ฮู้บ่ว่าคนๆหนึ่ง ยังรอเจ้ากลับมา ฮู้บ่ว่าอ้ายยังฮัก ให้น้องกลับมาสา อ้ายบ่อยากเสียน้ำตา อ้ายบ่อยากเสียใจ อ้ายยังฮักน้องอยู่