ความทรงจำ

  Illslick   แร็พ   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ความทรงจำ illslick อิลสลิก

D | D |Bm7 | Bm7 |G | A |G | A |

 D ไม่ว่าเมื่อไหร่ ลืมตาขึ้นมา ก็มีเธอเคียงข้างกาย Bm7 เธอคอยห่วงใย อะไรต่อมิอะไรต่าง ๆ มากมาย G แค่อยากขอบคุณที่คอยดูแลAเรื่อยมา G ถึงแม้ว่าฉันเคยทำเธอเสียAน้ำตา

 D กี่วัน กี่คืน ที่เราเคยเดินจูงมือก้าวไปพร้อมกัน Bm กี่วัน กี่คืน ที่เราเผชิญเรื่องราวต่าง ๆ ร้อยพัน G แต่หากวันหนึ่งเธอไม่มีฉันAขึ้นมา G แค่อยากให้เธอนั้นจงได้รับAรู้ว่า

 D แม้ว่าในวันสุดท้าย ถึงเธอจะไม่มีฉัน Bm7 วันคืนดี ๆ เหล่านั้น มันจะไม่จางหายไป G ให้เธอน่ะเก็บเรื่องราAวของเราเอาไว้ G ในส่วนที่ลึกข้างในA ฉันยังคงอยู่ตลอดไป

 D ภาพความทรงจำแรกเราพบกัน  ยังจำฝังใจไม่มีเปลี่ยน Bm7 ที่เคยพลาดพลั้ง ให้เป็นพลัง  อย่างน้อยก็ได้เป็นบทเรียน G ฉันรู้เธอเหนื่อยหนักเท่าไรA ที่ต้องทำเพื่อฉัน G ใครพูดยังไงไม่สนใจA เพราะเธอทำเพื่อฉัน

 D พยายามจะทำวันนี้ให้เธอมีความสุขมากที่สุด Bm7 กับคำว่ารักที่ยังหายใจ ก็คงจะยังไม่หยุด G แต่หากวันหนึ่งเธอไม่มีฉัAนขึ้นมา G แค่อยากให้เธอนั้นจงได้รับAรู้ว่า

** | ** |ฟังเพลง - ความทรงจำ illslick อิลสลิก - YouTube

เนื้อเพลง ความทรงจำ illslick อิลสลิกไม่ว่าเมื่อไหร่ ลืมตาขึ้นมา ก็มีเธอเคียงข้างกาย เธอคอยห่วงใย อะไรต่อมิอะไรต่างๆมากมาย แค่อยากขอบคุณที่คอยดูแลเรื่อยมา ถึงแม้ว่าฉันเคยทำเธอเสียน้ำตา กี่วัน กี่คืน ที่เราเคยเดินจูงมือก้าวไปพร้อมกัน กี่วัน กี่คืน ที่เราเผชิญเรื่องราวต่างๆร้อยพัน แต่หากวันหนึ่งเธอไม่มีฉันขึ้นมา แค่อยากให้เธอนั้นจงได้รับรู้ว่า แม้ว่าในวันสุดท้าย ถึงเธอจะไม่มีฉัน วันคืนดีๆเหล่านั้น มันจะไม่จางหายไป ให้เธอน่ะเก็บเรื่องราวของเราเอาไว้ ในส่วนที่ลึกข้างใน ฉันยังคงอยู่ตลอดไป ภาพความทรงจำแรกเราพบกัน ยังจำฝังใจไม่มีเปลี่ยน ที่เคยพลาดพลั้ง ให้เป็นพลัง อย่างน้อยก็ได้เป็นบทเรียน ฉันรู้เธอเหนื่อยหนักเท่าไร ที่ต้องทำเพื่อฉัน ใครพูดยังไงไม่สนใจ เพราะเธอทำเพื่อฉัน พยายามจะทำวันนี้ให้เธอมีความสุขมากที่สุด กับคำว่ารักที่ยังหายใจ ก็คงจะยังไม่หยุด แต่หากวันหนึ่งเธอไม่มีฉันขึ้นมา แค่อยากให้เธอนั้นจงได้รับรู้ว่า