ความทรงจำ

  Musketeers   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ความทรงจำ Musketeers มัสเกตเทียส์
สังกัดค่าย: Believe Music

C | C |Am | Am |A# | A# |G | G |

วัCนเวลาที่ผ่านมาจะเร็ว จะช้Amา ไม่เคยลบเลือนไปภาพวันที่เคA#ยสุข ฉันรู้Fสึกว่ายังมีฉัGนและเธอเสมอ

ไม่ว่าดวงใจจะเจ็บช้ำCภาพความทรงจำยังคอยย้ำAmให้คิดถึงเธออยู่จะทำสักเท่าA#ไร..ให้เธอFรู้ว่าใจของฉัGนยังจำมันเสมอ ไม่เคยจะลืมเลือน

 Am G | F                  ก็เธอจะอยู่ในใจฉัน  Am G# | F                    คืนวันเก่า ๆ ยังคอย..

ย้ำC อยู่ในช่วงเวลาจะนาน จะช้Amา ยังยืนที่เก่าข่มตาสักเท่Dmาไร  ไม่ลืมEmภาพเรายิ่งทำให้เหงFาจนทนไม่ไหG(เมือไหร่ที่เธอจะกลับมา)

C | C |Am | Am |A# | F |

ว่าใจของฉัGนยังจำมันเสมอ ไม่เคยจะลืมเลือน

* | ** |

เธอคงไม่คิดจะกลับมCทำไมดวงใจยังห่วงหAmาและคิดถึงเธออยู่ยังจำทุก ๆDm สิ่ง  ทุก ๆ Emอย่างเมื่อไหร่จะลFบเลือนเธอจากใจGคงไม่มีวันจะลืมเธอ..

Dm | Em |F | G |

อยู่ในช่วCงเวลาจะนาน จะช้Amา ยังยืนที่เก่าข่มตาสักเท่Dmาไร  ไม่ลืมEmภาพเรายิ่งทำให้เหงFาจนทนไม่ไหG

*** |

 Am G | F                  ก็เธอจะอยู่ในใจฉัน Am G# | F                  คืนวันเก่า ๆ ยังคอย..ย้ำCฟังเพลง - ความทรงจำ Musketeers มัสเกตเทียส์ - YouTube

เนื้อเพลง ความทรงจำ Musketeers มัสเกตเทียส์วันเวลาที่ผ่านมา จะเร็ว จะช้า ไม่เคยลบเลือนไป ภาพวันที่เคยสุข ฉันรู้สึก ว่ายังมีฉันและเธอเสมอ ไม่ว่าดวงใจจะเจ็บช้ำ ภาพความทรงจำยังคอยย้ำให้คิดถึงเธออยู่ จะทำสักเท่าไรให้เธอรู้ ว่าใจของฉันยังจำมันเสมอ ไม่เคยจะลืมเลือน ก็เธอจะอยู่ในใจฉัน คืนวันเก่าๆยังคอย ย้ำ อยู่ในช่วงเวลา จะนาน จะช้า ยังยืนที่เก่า ข่มตาสักเท่าไร ไม่ลืมภาพเรา ยิ่งทำให้เหงาจนทนไม่ไหว (เมือไหร่ที่เธอจะกลับมา) ว่าใจของฉันยังจำมันเสมอ ไม่เคยจะลืมเลือน เธอคงไม่คิดจะกลับมา ทำไมดวงใจยังห่วงหาและคิดถึงเธออยู่ ยังจำทุกๆสิ่ง ทุกๆอย่าง เมื่อไหร่จะลบเลือนเธอจากใจ คงไม่มีวันจะลืมเธอ อยู่ในช่วงเวลา จะนาน จะช้า ยังยืนที่เก่า ข่มตาสักเท่าไร ไม่ลืมภาพเรา ยิ่งทำให้เหงาจนทนไม่ไหว ก็เธอจะอยู่ในใจฉัน คืนวันเก่าๆยังคอยย้ำ