ร้องไห้

อภิรมย์, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ร้องไห้ - อภิรมย์

A#m Fm | D#m Fm G# |
A#m Fm | D#m Fm |
A#m Fm | D#m Fm G# |F# | F |

 A#m  วันที่เขานั้นลาFmจาก A#m  ใจเธอลอยไร้ที่Fmอยู่ A#m  มีแต่คำถามไร้Fmคำตอบอยู่ข้าD#m | D#m Fmงใน..

 A#m  มันก็ดีนะคำFmปลอบ A#m  แต่ฉันไม่มีให้เธอFmหรอก A#m  ความเป็นจริงนั้นทาFmงออก เธอก็รู้ดีD#m   เมื่อเสียFm | F# G#ใจ

 C#  ได้เวลD#mาร้องไFmห้ ฟูมฟาF# C#  มันจะสัD#mกเท่าไFmหร่หนอความF#ทุกข์ C#  เธอจำเป็D#mนที่ต้อFmงรู้สึกF#กับมัน   เพื่อผ่านเรื่องราวG#ที่ไม่เป็นดั(A#m | D#m Fm)งใจ F#  (ต้องผ่านพ้นไปG#..ด้วยตัวเอง )

 A#m  วันที่เขานั้นลาFmจาก A#m  ใจไม่เจอเลยทิศFmทาง A#m  เพียงต้องการระบาFmยบางอย่างจากข้าD#m | Fmงใน

 A#m  ไอ้คำว่าอย่าเสียใจFmเลย A#m  ช่างเป็นประโยคที่คลาFmสสิค A#m  แต่ความเป็นจริงทุกคFmนบังเอิญมีหัวใD#m   จึงเสียใFm | F# G#จ..

** |

A#m Fm | D#m Fm G# |
A#m Fm | D#m Fm |
A#m Fm | D#m Fm G# |F# | G# |

A#m Fm | D#m Fm G# |
A#m Fm | D#m Fm |
A#m Fm | D#m Fm G# |F# | G# |

** | ** |

A#m Fm |

 D#m    ผ่านมันไFmปด้วยตัวเอง

A#m Fm | D#m Fm |
A#m Fm |

 D#m    ผ่านมันไFmปด้วยตัวเอง

A#m Fm | D#m Fm | ( x3 ) | F# | F# | F | A#m |ร้องไห้ - อภิรมย์