เรือใบ

อภิรมย์, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

เรือใบ - อภิรมย์

A | G |D | D |
A | G |D | D |

คืAนและวันเลื่อนลอGย.. กับร้อDยสิ่งเร้าเย้ายวAไม่Gเคยหวน.. มาDทบทวนใจตนAเอง

ทางAใดใครว่างาGม  ก็ตาDมโดยไม่ถามทAวงเวGลาล่วงเลย ไม่Dรู้ตัว มัวทำAอะไร

หาGกฝั่งฝันอยู่ฝั่งดาวเหนือแล้AวเราเหมือนเรือใบดาGวราศีเบนความสนใจ อย่าไปAเผลอมองGดวงดาวแค่เพียงดวงเดียว เดี๋ยAวสักวันต้องเจออยู่Gที่ใจเธอ อยู่ที่ไหน ใจของAเธอ

เรือAใบเรือใบน้อGย.. ที่ลอDยอยู่กลางทะเลAถ้ากัปGตันเรือมัวใจDโลเล คงไม่ถึงAฝั่ง

A | G |D | D |
A | G |D | D |

โยกAเรือลอยอย่างไร้Gหนทางอยากจะเห็DนผืนดินสักคราAร้อAยพันทางล้วนดูงGดงามราวกับแสDง บลิ้ง บลิ้ง ของดาA

* | * | ** |

กัปตัGนเรือมัวใจโลDเล คงไม่ถึงAฝั่งเรือใบ - อภิรมย์