เรือใบ

 อภิรมย์ สตริง ชิลๆ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เรือใบ อภิรมย์

A | G |D | D |
A | G |D | D |

คืAนและวันเลื่อนลอGย.. กับร้อDยสิ่งเร้าเย้ายวAไม่Gเคยหวน.. มาDทบทวนใจตนAเอง

ทางAใดใครว่างาGม  ก็ตาDมโดยไม่ถามทAวงเวGลาล่วงเลย ไม่Dรู้ตัว มัวทำAอะไร

หาGกฝั่งฝันอยู่ฝั่งดาวเหนือแล้AวเราเหมือนเรือใบดาGวราศีเบนความสนใจ อย่าไปAเผลอมองGดวงดาวแค่เพียงดวงเดียว เดี๋ยAวสักวันต้องเจออยู่Gที่ใจเธอ อยู่ที่ไหน ใจของAเธอ

เรือAใบเรือใบน้อGย.. ที่ลอDยอยู่กลางทะเลAถ้ากัปGตันเรือมัวใจDโลเล คงไม่ถึงAฝั่ง

A | G |D | D |
A | G |D | D |

โยกAเรือลอยอย่างไร้Gหนทางอยากจะเห็DนผืนดินสักคราAร้อAยพันทางล้วนดูงGดงามราวกับแสDง บลิ้ง บลิ้ง ของดาA

* | * | ** |

กัปตัGนเรือมัวใจโลDเล คงไม่ถึงAฝั่งคอร์ดเพลง เรือใบ อภิรมย์

เนื้อเพลง เรือใบ อภิรมย์คืนและวันเลื่อนลอย กับร้อยสิ่งเร้าเย้ายวน ไม่เคยหวน มาทบทวนใจตนเอง ทางใดใครว่างาม ก็ตามโดยไม่ถามทวง เวลาล่วงเลย ไม่รู้ตัว มัวทำอะไร หากฝั่งฝันอยู่ฝั่งดาวเหนือ แล้วเราเหมือนเรือใบ ดาวราศีเบนความสนใจ อย่าไปเผลอ มองดวงดาวแค่เพียงดวงเดียว เดี๋ยวสักวันต้องเจอ อยู่ที่ใจเธอ อยู่ที่ไหน ใจของเธอ เรือใบเรือใบน้อย ที่ลอยอยู่กลางทะเล ถ้ากัปตันเรือมัวใจโลเล คงไม่ถึงฝั่ง โยกเรือลอยอย่างไร้หนทาง อยากจะเห็นผืนดินสักคราว ร้อยพันทางล้วนดูงดงาม ราวกับแสง บลิ้ง บลิ้ง ของดาว กัปตันเรือมัวใจโลเล คงไม่ถึงฝั่ง