รักจริงพรือ

 จินตหรา พูนลาภ ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น ลูกทุ่ง ใต้ อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง รักจริงพรือ จินตหรา พูนลาภ X ลิลลี่ 4G
เนื้อร้อง/ทำนอง: รัชนก สุวรรณเกตุ (เจนนี่)เรียบเรียง: ปิยะวัฒน์ หมื่นสนิทติดต่องานแสดง: 0812529344

A#m | A#m |A#m | A#m |

A#m | A#m |A#m | A#m |
A#m | A#m |A#m | A#m |
F# | G# |C# | G# |

อย่ามา ขี้ตั๋C#ว ขี้หก กันเลA#mยนะพี่บ่าวน้องบ่อยากเว้F#า ขี้คร้านอิแหลงกับคนG#เจ้าชู้ทำเป็นว่าฮักC# ชอบบอกรัก รักน้อA#mงจังหู้ไผเบิ่งกะฮู้F#ว่าอ้ายเจ้าชู้ ตอแหลG#อย่างแรง

ถ้าอ้ายมีใจC#ฮักแท้ กะบ่ต้อA#mงเว้าหลายขอเพียงจริงใจF#กับน้อง ไม่ต้องแหลG#งกันหลายหนที่เขาเว้ามาC#ว่าอ้าย น้องกะฟัA#mงไว้สื่อ ๆเพราะเขานั่นลืF#อว่าพี่เจ้าชู้..กันตั้งG#หลายคน

อยากตอบฮับฮัC#กจากอ้าย แต่ก็ยัA#mงสับสนกลัวว่าอิเหมืF#อนที่คนเขาแหลงใว้G# รู้หม้ายC# | G#พี่..

ถ้ารักจริC#ง ก็ไม่ต้องแหลA#mงให้มากมายบ่ต้องเว้าหลาF#ยดอกอ้าย ถ้าอ้ายG#ฮักแท้ขอเพียงอย่าหลอC#ก ไม่ต้องสาบาA#mนให้ถึงตายอีหยังกะได้F# ทั้งตัวและหัวใG#จ.. ยกให้C# | G#พี่..

หมู่ชาA#mยที่ชอบบอกว่ารักสาบานให้แช่งชัก ขี้ตั๋ว ขี้ตั๋วอ้ายเอ้ยเซาเว้าบ้างเถาะฮักน้องหลายเนาะ ฟังแล้วน่าปวดหัวผู้ชายที่แหลงว่ารักจริงเดียวพอได้แล้วทิ้ง โอ้ยเว้าไปทั่วถ้ารักจริง บ่ต้องแหลงหลายหนถ้าฮักแท้ บ่ต้องเว้าดุดอกข่อยกะพอเบิ่งออก กดหัวใจรัว ๆ เลยพี่บ่าวเหอ..

A#m | A#m |A#m | A#m |
A#m | A#m |A#m | A#m |
F# | G# |C# | G# |

* | ** |

เกลียดจริง ๆ หมู่ชาF#ยที่เจ้าชู้ G#ตอแหลไปวัน ๆC#หลงตัวเองว่าสำคัญF# อันที่จริง กะแค่ขี้พร้าห่อทอG#ข้อยกะซังอีหF#ลี ซังคัก ๆ G#บ่มักผู้ชายขี้ตั๋C#เว้าแต่ความดีเข้าตัF#ว..ของเจ้าของบ่เคยคิดฮอดผู้ใด๋G#

ยังมีเหลยหม้ายหมู่ชาF#ยที่รักจริG#ที่ไม่เคยคิดลวงใคC#ถ้ามีขอมาเป็นแฟF#น จะควงแขนพาเที่ยวให้ทั่วแดนใต้G#

ยังมีอยู่หม้ายคนดีF#..ที่ฮักแG#ท้ หน้าตาบ่ดีกะได้C#อีน้องเป็นสาวบ้าน ๆF# อีสานใต้G#อยากเจอหัวใจรักจริC#

อีน้องเป็นสาวบ้าน ๆF# อีสานใต้G#อยากเจอหัวใจรักจริC#

A#m | A#m | ( x4 )คอร์ดเพลง รักจริงพรือ จินตหรา พูนลาภ X ลิลลี่ 4G

เนื้อเพลง รักจริงพรือ จินตหรา พูนลาภ X ลิลลี่ 4G ได้หมดถ้าสดชื่นอย่ามา ขี้ตั๋ว ขี้หก กันเลยนะพี่บ่าว น้องบ่อยากเว้า ขี้คร้านอิแหลงกับคนเจ้าชู้ ทำเป็นว่าฮัก ชอบบอกรัก รักน้องจังหู้ ไผเบิ่งกะฮู้ว่าอ้ายเจ้าชู้ ตอแหลอย่างแรง ถ้าอ้ายมีใจฮักแท้ กะบ่ต้องเว้าหลาย ขอเพียงจริงใจกับน้อง ไม่ต้องแหลงกันหลายหน ที่เขาเว้ามาว่าอ้าย น้องกะฟังไว้สื่อๆเพราะเขานั่นลือว่าพี่เจ้าชู้กันตั้งหลายคน อยากตอบฮับฮักจากอ้าย แต่ก็ยังสับสน กลัวว่าอิเหมือนที่คนเขาแหลงใว้ รู้หม้ายพี่ ถ้ารักจริง ก็ไม่ต้องแหลงให้มากมาย บ่ต้องเว้าหลายดอกอ้าย ถ้าอ้ายฮักแท้ ขอเพียงอย่าหลอก ไม่ต้องสาบานให้ถึงตาย อีหยังกะได้ ทั้งตัวและหัวใจ ยกให้พี่ หมู่ชายที่ชอบบอกว่ารัก สาบานให้แช่งชัก ขี้ตั๋ว ขี้ตั๋ว อ้ายเอ้ยเซาเว้าบ้างเถาะ ฮักน้องหลายเนาะ ฟังแล้วน่าปวดหัว ผู้ชายที่แหลงว่ารักจริง เดียวพอได้แล้วทิ้ง โอ้ยเว้าไปทั่ว ถ้ารักจริง บ่ต้องแหลงหลายหน ถ้าฮักแท้ บ่ต้องเว้าดุดอก ข่อยกะพอเบิ่งออก กดหัวใจรัวๆเลยพี่บ่าวเหอ เกลียดจริงๆหมู่ชายที่เจ้าชู้ ตอแหลไปวันๆหลงตัวเองว่าสำคัญ อันที่จริง กะแค่ขี้พร้าห่อทอง ข้อยกะซังอีหลี ซังคักๆบ่มักผู้ชายขี้ตั๋ว เว้าแต่ความดีเข้าตัวของเจ้าของ บ่เคยคิดฮอดผู้ใด๋ ยังมีเหลยหม้ายหมู่ชายที่รักจริง ที่ไม่เคยคิดลวงใคร ถ้ามีขอมาเป็นแฟน จะควงแขน พาเที่ยวให้ทั่วแดนใต้ ยังมีอยู่หม้ายคนดีที่ฮักแท้ หน้าตาบ่ดีกะได้ อีน้องเป็นสาวบ้านๆอีสานใต้ อยากเจอหัวใจรักจริง อีน้องเป็นสาวบ้านๆอีสานใต้ อยากเจอหัวใจรักจริง ( x4 )