รักเธอสุดหัวใจ

 แต้ ศิลา สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง รักเธอสุดหัวใจ แต้ ศิลา
เนื้อร้อง/ทำนอง: แต้ ศิลา สมนาคเรียบเรียง: เจษฎา กงจักร์ (ปอง ฟีดแบค)โปรดิวเซอร์: เจษฎา กงจักร์ติดต่องานแสดง: 0867197750

C | Am |F | C |

รู้C..ตัวฉันเองดีAmหัวใจดวงนี้F..เอาแต่ฝันละเมCนานแล้Cว..ที่เราไม่ได้เจAmยังคงพร่ำเพ้Fอ  ให้เธอรับรู้ไว้G

แม้C..ตัวห่างไกFแต่ว่าใจC..ฉันใกล้เธอเสมGยังคงรัCก..เพียงแต่เธFแม้ไม่ได้เจDmอ อยากบอกGเธอว่าคิดCถึง

 C  ความห่างไกลเป็นเพียงระยะAmทาง F  ไม่อาจขวาGงความรู้สึกนี้C โว..Am   มันทนไม่ไหว ห้ามใจไม่ได้Fสักที   ในตอนนี้G..เอาแต่ร้องเรียกหC

 C  ที่น้ำตามันไหล ก็เพราะว่าใจมันคิดAmถึง F  เหงาและซึ้Gง จำต้องเก็บเอาไว้C..   ทั้งที่ยัAmง..อยากบอกเธF)อ..   ให้เธอรู้G.. รักเธอสุดหัวใจC

 F  รักมากแค่ไหน ไม่อาจมีคำCใดมาเปรียบ.. F  เทียบกับใจที่มีให้Gเธอ..   G

C | Am |F | C |C | Am |F | G |
C | F |C | G |C | F |Dm | C |

* | ** |

 C  ที่น้ำตามันไหล ก็เพราะว่าใจมันคิดAmถึง F  เหงาและซึ้Gง จำต้องเก็บเอาไว้C..   ทั้งที่ยัAmง..อยากบอกเธGอ..

 D  ความห่างไกลเป็นเพียงระยะBmทาง G  ไม่อาจขวาAงความรู้สึกนี้D โว..Bm   มันทนไม่ไหว ห้ามใจไม่ได้Gสักที   ในตอนนี้A..เอาแต่ร้องเรียกหD

 D  ที่น้ำตามันไหล ก็เพราะว่าใจมันคิดBmถึง G  เหงาและซึ้Aง จำต้องเก็บเอาไว้D..   ทั้งที่ยัBmง..อยากบอกเธAอ..   ให้เธอรู้A.. รักเธอสุดหัวใจD..คอร์ดเพลง รักเธอสุดหัวใจ แต้ ศิลา

เนื้อเพลง รักเธอสุดหัวใจ แต้ ศิลารู้ตัวฉันเองดี หัวใจดวงนี้เอาแต่ฝันละเมอ นานแล้วที่เราไม่ได้เจอ ยังคงพร่ำเพ้อ ให้เธอรับรู้ไว้ แม้ตัวห่างไกล แต่ว่าใจฉันใกล้เธอเสมอ ยังคงรักเพียงแต่เธอ แม้ไม่ได้เจอ อยากบอกเธอว่าคิดถึง ความห่างไกลเป็นเพียงระยะทาง ไม่อาจขวางความรู้สึกนี้ โว มันทนไม่ไหว ห้ามใจไม่ได้สักที ในตอนนี้เอาแต่ร้องเรียกหา ที่น้ำตามันไหล ก็เพราะว่าใจมันคิดถึง เหงาและซึ้ง จำต้องเก็บเอาไว้ ทั้งที่ยังอยากบอกเธอ ให้เธอรู้ รักเธอสุดหัวใจ รักมากแค่ไหน ไม่อาจมีคำใดมาเปรียบ เทียบกับใจที่มีให้เธอ ที่น้ำตามันไหล ก็เพราะว่าใจมันคิดถึง เหงาและซึ้ง จำต้องเก็บเอาไว้ ทั้งที่ยังอยากบอกเธอ ความห่างไกลเป็นเพียงระยะทาง ไม่อาจขวางความรู้สึกนี้ โว มันทนไม่ไหว ห้ามใจไม่ได้สักที ในตอนนี้เอาแต่ร้องเรียกหา ที่น้ำตามันไหล ก็เพราะว่าใจมันคิดถึง เหงาและซึ้ง จำต้องเก็บเอาไว้ ทั้งที่ยังอยากบอกเธอ ให้เธอรู้ รักเธอสุดหัวใจ