รักเธอสุดหัวใจ

 แต้ ศิลา รักเธอสุดหัวใจ สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

รักเธอสุดหัวใจ - แต้ ศิลา

C | Am |F | C |

รู้C..ตัวฉันเองดีAmหัวใจดวงนี้F..เอาแต่ฝันละเมCนานแล้Cว..ที่เราไม่ได้เจAmยังคงพร่ำเพ้Fอ  ให้เธอรับรู้ไว้G

แม้C..ตัวห่างไกFแต่ว่าใจC..ฉันใกล้เธอเสมGยังคงรัCก..เพียงแต่เธFแม้ไม่ได้เจDmอ อยากบอกGเธอว่าคิดCถึง

 C  ความห่างไกลเป็นเพียงระยะAmทาง F  ไม่อาจขวาGงความรู้สึกนี้C โว..Am   มันทนไม่ไหว ห้ามใจไม่ได้Fสักที   ในตอนนี้G..เอาแต่ร้องเรียกหC

 C  ที่น้ำตามันไหล ก็เพราะว่าใจมันคิดAmถึง F  เหงาและซึ้Gง จำต้องเก็บเอาไว้C..   ทั้งที่ยัAmง..อยากบอกเธF)อ..   ให้เธอรู้G.. รักเธอสุดหัวใจC

 F  รักมากแค่ไหน ไม่อาจมีคำCใดมาเปรียบ.. F  เทียบกับใจที่มีให้Gเธอ..   G

C | Am |F | C |C | Am |F | G |
C | F |C | G |C | F |Dm | C |

* | ** |

 C  ที่น้ำตามันไหล ก็เพราะว่าใจมันคิดAmถึง F  เหงาและซึ้Gง จำต้องเก็บเอาไว้C..   ทั้งที่ยัAmง..อยากบอกเธGอ..

 D  ความห่างไกลเป็นเพียงระยะBmทาง G  ไม่อาจขวาAงความรู้สึกนี้D โว..Bm   มันทนไม่ไหว ห้ามใจไม่ได้Gสักที   ในตอนนี้A..เอาแต่ร้องเรียกหD

 D  ที่น้ำตามันไหล ก็เพราะว่าใจมันคิดBmถึง G  เหงาและซึ้Aง จำต้องเก็บเอาไว้D..   ทั้งที่ยัBmง..อยากบอกเธAอ..   ให้เธอรู้A.. รักเธอสุดหัวใจD..รักเธอสุดหัวใจ - แต้ ศิลา