สะหวอย

 สะหวอย อีเกิ้ง ลูกทุ่งเพื่อชีวิต อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

สะหวอย - อีเกิ้ง Rsiam

C | Em Am |F G | C | C |

ยืนCเฮ็ดหน้าเล้มเหล่ แล้วกดมือถืEmอไปหาผู้สาวอยากถามว่าเขFา..ที่ไปกับเจ้Gาคนนั้นเป็นใคC

คือใกCล้ชิดกันคักแหน่จั่งแม่นนั่งแหEmย่ให้เขาซูนกาAmเขาเป็นFผู้ใด๋ อ้ายสงสัGยเลยโทรไปถาม..G

ได้ยินCเสียงที่รับสายเป็นเสียงผู้ชาEmย อ้ายแฮงอุกใจสิเฮ็ดจั่งใด๋F จึงบอกไปGว่าโทรผิดเบCอร์โทรไปC ผู้อื่นรับสาย เจ้าสิให้อ้าEmยคึดว่าจั่งใAmด๋คนที่Fรับสาย..เขาเป็นไผG ฮึว่าเป็นผู้บ่Cาว

แต่ว่าเบEmอร์ที่อ้ายโทรนั่นเป็นเบอร์สำคัAmญ ที่บ่เคยลืมจึงลองโทEmรซ้ำไปจั่งซั้น เพื่อสิยืนยัAmนว่าเขาเป็นไผอ้ายแฮงเจ็บFใจ เธอไม่รับสาGยกดทิ้งไปอย่างนั้น..G

เจ็บปวดหัวใจC.. อ้ายอีหEmลี..เจ้าเฮ็ดจั่งซี้F คือจั่Gงมาขี้ใส่ใจCหัวใจสะหวอCย เขาคงจูบทัEmบฮอยแก้มขาAmโถโดFนแล้วเรา ยืนเศร้Gาเฮ็ดหน้าเล้มเหC | Cล่..

C | Em Am |F G | C | C |

* | ** | *** |

โถโดFนแล้วเรา ยืนเศร้Gาเฮ็ดหน้าเล้มเหC | Cล่..สะหวอย - อีเกิ้ง Rsiam