แสงบั้งไฟ

  เอิ้นขวัญ วรัญญา   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง แสงบั้งไฟ เอิ้นขวัญ วรัญญา
เนื้อร้อง/ทำนอง: ณัฐพงศ์ สารบุตรเรียบเรียง: Bellsnowbearสังกัดค่าย: แกรมมี่โกลด์ติดต่องานแสดง: 0854847345

C Am | C G |
C Am | F G |C Am | F G |

แสงCที่สะท้อนออกจากผืนน้ำGส่องสว่างดูสดใAmส..ในค่ำคืนของวันเพ็F Gสีนวล ๆC ลอยขึ้นงามเด่Gแฮงได้เห็Amน แฮงทิ่มแทงหัวใF G

มันเหมือนCกับคนอย่างฉัน..ที่คิดว่าเธGอคือคนที่ใช่แต่เฮ็ดจั่งใด๋Amกะบ่ได้ใจสักF Gทีย่อนว่าแสCงมันยังริบหGรี่แสงไฟดวงนี้Amยังแจ้งบ่พG F

อยากสิเฮ็Cดให้เธอได้อุ่Gให้เธอนอนหนุCนตักฉันยามหนAmาวแต่คงบ่ได้Fดอกผู้บ่าวย้อนออร่ายังบ่ว้าวให้เธGอฮัก.. C F G

ฉันเป็นได้แค่แสCง เป็นแค่แางบั้งไฟAmผ่านมาแล้วผ่านไปF พอไฟมอดกะส่ำนั้Gงามอยู่ได้บ่ดCน ให้เธอ ได้เชย ได้ชม แค่นั้Amแสงบ่มีพลัFง..สิเฮ็ดให้เธอนั้นเผลอใจG

ไฟที่เปร่งประกาCย บ่จักนาทีกะหายไปAmคงเป็นไฟบ่ได้F สิเฮ็ดให้เธอมาฮักกัGน..ฮู้อยู่ดอFกบ่มีค่า แค่ผ่านตาEmกะส่ำนั้นเธDmอคงบ่มีวันฮักฉัGน ย้อนฉันมัน แค่แสงบั้งไฟ

C Am | F G |

หนึ่งปีCมีเพียงหนึ่งครั้ง กับแสงที่มันGบ่เคยมีหวังเธอกะให้Amโอกาสฉันแนเน๊Fาะให้แสงGน้อย ๆC แยงตาได้บ่Gเผื่อว่าคำขอAmนั้นสิเป็นจริF G

ฉันนั้Cนขออธิษฐาน ให้ปลาในน้ำGได้เป็นพยานขั่นว่าควาAmมฮักเฮาเป็นจริF Gสิเป็นไฟน้อCยให้เธอผิงพร้อมมีควาGมฮักจริงตลอAmดไป.. G F

* | ** | *** |

C Am | F G |F Em | Dm G |

** | *** |

C G |

เธDmอคงบ่มีวันฮักฉัG | Gน..ย้อนฉันมัน.. แค่แสงบั้งไฟ

C Am | F G | C |คอร์ดเพลง แสงบั้งไฟ เอิ้นขวัญ วรัญญา

เนื้อเพลง แสงบั้งไฟ เอิ้นขวัญ วรัญญาแสงที่สะท้อนออกจากผืนน้ำ ส่องสว่างดูสดใสในค่ำคืนของวันเพ็ญ สีนวลๆลอยขึ้นงามเด่น แฮงได้เห็น แฮงทิ่มแทงหัวใจ มันเหมือนกับคนอย่างฉันที่คิดว่าเธอคือคนที่ใช่ แต่เฮ็ดจั่งใด๋กะบ่ได้ใจสักที ย่อนว่าแสงมันยังริบหรี่ แสงไฟดวงนี้ยังแจ้งบ่พอ อยากสิเฮ็ดให้เธอได้อุ่น ให้เธอนอนหนุนตักฉันยามหนาว แต่คงบ่ได้ดอกผู้บ่าว ย้อนออร่ายังบ่ว้าวให้เธอฮัก ฉันเป็นได้แค่แสง เป็นแค่แางบั้งไฟ ผ่านมาแล้วผ่านไป พอไฟมอดกะส่ำนั้น งามอยู่ได้บ่ดน ให้เธอ ได้เชย ได้ชม แค่นั้น แสงบ่มีพลังสิเฮ็ดให้เธอนั้นเผลอใจ ไฟที่เปร่งประกาย บ่จักนาทีกะหายไป คงเป็นไฟบ่ได้ สิเฮ็ดให้เธอมาฮักกัน ฮู้อยู่ดอกบ่มีค่า แค่ผ่านตากะส่ำนั้น เธอคงบ่มีวันฮักฉัน ย้อนฉันมัน แค่แสงบั้งไฟ หนึ่งปีมีเพียงหนึ่งครั้ง กับแสงที่มันบ่เคยมีหวัง เธอกะให้โอกาสฉันแนเน๊าะ ให้แสงน้อยๆแยงตาได้บ่ เผื่อว่าคำขอนั้นสิเป็นจริง ฉันนั้นขออธิษฐาน ให้ปลาในน้ำได้เป็นพยาน ขั่นว่าความฮักเฮาเป็นจริง สิเป็นไฟน้อยให้เธอผิง พร้อมมีความฮักจริงตลอดไป เธอคงบ่มีวันฮักฉัน ย้อนฉันมัน แค่แสงบั้งไฟ