แสนห้าฆ่าพี่

 คู่แฝดโอเอ หมอลำ อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง แสนห้าฆ่าพี่ คู่แฝดโอเอ

Fm | Fm |Fm | Cm |
A#m D# | Fm |A#m D# | Fm |

โอยน้อ.Fm. ค่าดองนางหนอแสนห้าสิหาไสหนอไปแต่ง แฟนเอยมาคือแพงแท้น้องหล้า ราคาน้องฮ้องว่ามาขอลดลงได้บ่หล้า จั๊กห้าหมื่นคงพอไหวล่ะนี่มันแสนเด้อปลาย ๆเฮ็ดจั่งใด๋ สิหาได้  เฮ็ดจั่งใด๋ สิหาได้

Fm | Fm |A#m D# | Fm |
Fm | A#m |G# Cm | Fm Cm | Fm |

ค่าดอFmง..น้องนางนั้นตั้งแสนFmปลายจะหาที่ไหFmน..มาให้นวลน้องกาCmนดาค่าแต่Fmง..น้องนางนั้นตั้งแสFmนห้าไม่มีปัญญD#า..จะหามาแต่งกับเธFm

พี่ขFอ..ลดลงได้ไหมแก้Fmวตาสักห้าหมื่นห้Fmา พี่คงจะพอหาไหCmแต่นี่ค่าFmแต่ง..น้องนั้นมันแพงเกิA#mนไปจะหาที่ไหD#น..มาให้เจ้าหนอFmหน้ามน

Fm | A#m |G# Cm | Fm |

โอยหนอคFmน หนอคน จนเหลือฮ้ายสิหาไสไปแต่งจนคืออ้ายสิหาไสไปแต่งมาแพงหลายแท้หล้า ราคาน้องว่ามาห้าหมื่นห้า หรือว่าหกหมื่นห้า กะ พอว่า พอฟังนางสิเอาเป็นแสน มาว่าแพงแท้หนอเจ้า

เซา ๆ ซาเด้อบักหล่Fmตั้งห้าแสนห้านี่แม่ว่ามันแพงเฮาจนคนกินเข้าแกง บ่มีไปแต่งเขาดอกบักหำ

 Fm  ปานตำไม้ตำตอพอก่อนปานตำไม้ตำตอพอก่อนแม่ว่าแพงบักหล้า ราคานี่บ่ไหวสู้เขาได้แต่ห้าหมื่นปลาย ๆเงินเป็นแสนมันหลาย สู้บ่ไหวเด้อท้าว

ลองไปเว้านำเขาเทื่อใหม่ลองไปเว้านำเขาเทื่อใหม่ขอเพิ่นลดลงให้ พอสิได้แต่งงานยอมหน้าด้าน ลองเบิ่งอีกทีเฮาบ่มีเงินทอง ไปต่อรองเบิ่งดู้แม่

ทิดมีทิดมีอยู่บ่Fm ทิดมีทิดมีอยู่บ่ข้อยมาสู่ขอลูกสาวของเจ้าลูกชายมันให้มาเว้าว่าฮักลูกเจ้า อยากเอาเป็นเมียข้อยเลย มาถาม มาเว้ามาขอลดเจ้า เหลือห้าหมื่นได้บ่

พอ ๆ เจ้าอย่ามาเว้Fmา  เซ้า ๆ เจ้าอย่ามาเว้าข้อยเลี้ยงลูกสาวจนกว่าสิใหญ่มาขอลดได้จั่งใด๋แสนห้าปลาย ๆ ข้อยขายขาดโตฮ่วยยายนี่มาล่ำลี่ ล่ำไล แท้ หือ

  Fm   โอย เด้หนอ เด้หนอ พ่อเจ้าเว้าแสนห้าคือเก่าพ่อเจ้าเว้าแสนห้าคือเก่าขายลูกกินบ่เจ้า มาขอเว้าบ่ลดเลยยังถืกเย้ย เตี้ยต่ำปานตอเฮาบ่มีเงินทอง ไปต่อรองเขาซ้ำ

กรรมของข้อย คนจนคือว่Fmกรรมของข้อย คนจนคือว่ามีแค่ห้าหมื่นห้าเลยบ่ได้แต่งงานอกสะท้าน บ่ได้ดั่งหมายปองสิหาเงินทองไส ไปแต่งงานหนอนี่พี่บ่มี.. ดอกเด้อน้อง ดอกเด้อน้อง..

Fm | Fm |A#m D# | Fm |
Fm | A#m |G# Cm | Fm Cm | Fm |คอร์ดเพลง แสนห้าฆ่าพี่ คู่แฝดโอเอ

เนื้อเพลง แสนห้าฆ่าพี่ คู่แฝดโอเอโอยน้อ ค่าดองนางหนอแสนห้า สิหาไสหนอไปแต่ง แฟนเอย มาคือแพงแท้น้องหล้า ราคาน้องฮ้องว่ามา ขอลดลงได้บ่หล้า จั๊กห้าหมื่นคงพอไหว ล่ะนี่มันแสนเด้อปลายๆเฮ็ดจั่งใด๋ สิหาได้ เฮ็ดจั่งใด๋ สิหาได้ ค่าดองน้องนางนั้นตั้งแสนปลาย จะหาที่ไหนมาให้นวลน้องกานดา ค่าแต่งน้องนางนั้นตั้งแสนห้า ไม่มีปัญญาจะหามาแต่งกับเธอ พี่ขอลดลงได้ไหมแก้วตา สักห้าหมื่นห้า พี่คงจะพอหาไหว แต่นี่ค่าแต่งน้องนั้นมันแพงเกินไป จะหาที่ไหนมาให้เจ้าหนอหน้ามน โอยหนอคน หนอคน จนเหลือฮ้ายสิหาไสไปแต่ง จนคืออ้ายสิหาไสไปแต่ง มาแพงหลายแท้หล้า ราคาน้องว่ามา ห้าหมื่นห้า หรือว่าหกหมื่นห้า กะ พอว่า พอฟัง นางสิเอาเป็นแสน มาว่าแพงแท้หนอเจ้า เซาๆซาเด้อบักหล่า ตั้งห้าแสนห้านี่แม่ว่ามันแพง เฮาจนคนกินเข้าแกง บ่มีไปแต่งเขาดอกบักหำ ปานตำไม้ตำตอพอก่อน ปานตำไม้ตำตอพอก่อน แม่ว่าแพงบักหล้า ราคานี่บ่ไหว สู้เขาได้แต่ห้าหมื่นปลายๆเงินเป็นแสนมันหลาย สู้บ่ไหวเด้อท้าว ลองไปเว้านำเขาเทื่อใหม่ ลองไปเว้านำเขาเทื่อใหม่ ขอเพิ่นลดลงให้ พอสิได้แต่งงาน ยอมหน้าด้าน ลองเบิ่งอีกที เฮาบ่มีเงินทอง ไปต่อรองเบิ่งดู้แม่ ทิดมีทิดมีอยู่บ่ ทิดมีทิดมีอยู่บ่ ข้อยมาสู่ขอลูกสาวของเจ้า ลูกชายมันให้มาเว้า ว่าฮักลูกเจ้า อยากเอาเป็นเมีย ข้อยเลย มาถาม มาเว้า มาขอลดเจ้า เหลือห้าหมื่นได้บ่ พอๆเจ้าอย่ามาเว้า เซ้าๆเจ้าอย่ามาเว้า ข้อยเลี้ยงลูกสาวจนกว่าสิใหญ่ มาขอลดได้จั่งใด๋ แสนห้าปลายๆข้อยขายขาดโต ฮ่วยยายนี่มาล่ำลี่ ล่ำไล แท้ หือ โอย เด้หนอ เด้หนอ พ่อเจ้าเว้าแสนห้าคือเก่า พ่อเจ้าเว้าแสนห้าคือเก่า ขายลูกกินบ่เจ้า มาขอเว้าบ่ลดเลย ยังถืกเย้ย เตี้ยต่ำปานตอ เฮาบ่มีเงินทอง ไปต่อรองเขาซ้ำ กรรมของข้อย คนจนคือว่า กรรมของข้อย คนจนคือว่า มีแค่ห้าหมื่นห้าเลยบ่ได้แต่งงาน อกสะท้าน บ่ได้ดั่งหมายปอง สิหาเงินทองไส ไปแต่งงานหนอนี่ พี่บ่มี ดอกเด้อน้อง ดอกเด้อน้อง