เซาฮักเจ้า อ้ายเซาบ่ได้

  นาคน้อย ฝั่งโขง   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เซาฮักเจ้า อ้ายเซาบ่ได้ นาคน้อย ฝั่งโขง
เนื้อร้อง/ทำนอง: ทรงฤทธิ์ ยมราชช่วยเรียบเรียง: อีส ขอนแก่น, แม็กซ์ ขอนแก่นโปรดิวเซอร์: มินตรา น่านเจ้าสังกัดค่าย: Mintra Channel

D | Bm | G A | D |

ส่งDข้อความทางเฟส  ชวนน้อF#mงเอาบุญบั้งไBmปีEmกลายยังจำได้ เฮาม่วนนำกัAปีนี้Gบ่ง่ายคือว่Aา  น้องไปF#mกับเขาคนนั้Bmบล็อกเฟสอ้าGย ตัดความสัมพันธ์ ก่อนบุญบั้งไฟA

ส่งDข้อความทางไลน์เบิดความหมF#mาย น้องบล็อกทุกทBmางคงสิม่วEmนกันจนสว่าง เปิดทาง เปิดAใจ

น้อGงมีใจให้เขAา  บัดเรื่องของเฮF#mาน้องสิว่าจั่งใBmด๋คงจบลงEmด้วยการฮ้องไห้A แล้วเดินจากไปซั่Dนบ่.. A

เซาฮักเจ้G Aา..    อ้ายเซาบ่Bmได้ให้ลบข้อควาGม ทางเฟส ทางไลAน์ เฮ็ดยากฮู้D F#บ่..ถ้าแต่GสิขาดใจตาAย  บ่มีความหมF#mายกับเจ้าเลBmยบ่บุญบั้งไEmฟปีนี้รอดบ่หนAอ อ้ายจุกเอิกเจียDนตาย    A

โพสDต์ข้อความทางเฟส โพสF#mต์ข้อความทางBmไลน์คั่นมื้อนี้Emอ้ายยังบ่ตาย ปีหน้าพ้อกัAลี้ฮักGษาโตจักครAาว ฮักอ้าF#mยมันถึงทางBmตันฮักมื้Emอนี้มันคือความฝัAน บ่แม่นความจริD

G A | F#m Bm |G A | D |
G A | F#m Bm |G | A |

* | ** |

เซาฮักเจ้Gาอ้ายเซาบ่ได้A.. เข้าใจอ้ายแน่

G D/F# | D | D |ฟังเพลง - เซาฮักเจ้า อ้ายเซาบ่ได้ นาคน้อย ฝั่งโขง - YouTube

เนื้อเพลง เซาฮักเจ้า อ้ายเซาบ่ได้ นาคน้อย ฝั่งโขงส่งข้อความทางเฟส ชวนน้องเอาบุญบั้งไฟ ปีกลายยังจำได้ เฮาม่วนนำกัน ปีนี้บ่ง่ายคือว่า น้องไปกับเขาคนนั้น บล็อกเฟสอ้าย ตัดความสัมพันธ์ ก่อนบุญบั้งไฟ ส่งข้อความทางไลน์ เบิดความหมาย น้องบล็อกทุกทาง คงสิม่วนกันจนสว่าง เปิดทาง เปิดใจ น้องมีใจให้เขา บัดเรื่องของเฮาน้องสิว่าจั่งใด๋ คงจบลงด้วยการฮ้องไห้ แล้วเดินจากไปซั่นบ่ เซาฮักเจ้า อ้ายเซาบ่ได้ ให้ลบข้อความ ทางเฟส ทางไลน์ เฮ็ดยากฮู้บ่ ถ้าแต่สิขาดใจตาย บ่มีความหมายกับเจ้าเลยบ่ บุญบั้งไฟปีนี้รอดบ่หนอ อ้ายจุกเอิกเจียนตาย โพสต์ข้อความทางเฟส โพสต์ข้อความทางไลน์ คั่นมื้อนี้อ้ายยังบ่ตาย ปีหน้าพ้อกัน ลี้ฮักษาโตจักคราว ฮักอ้ายมันถึงทางตัน ฮักมื้อนี้มันคือความฝัน บ่แม่นความจริง เซาฮักเจ้าอ้ายเซาบ่ได้ เข้าใจอ้ายแน่