เซาฮักเจ้า อ้ายเซาบ่ได้

 เซาฮักเจ้า อ้ายเซาบ่ได้ นาคน้อย ฝั่งโขง ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

เซาฮักเจ้า อ้ายเซาบ่ได้ - นาคน้อย ฝั่งโขง

D | Bm | G A | D |

ส่งDข้อความทางเฟส  ชวนน้อF#mงเอาบุญบั้งไBmปีEmกลายยังจำได้ เฮาม่วนนำกัAปีนี้Gบ่ง่ายคือว่Aา  น้องไปF#mกับเขาคนนั้Bmบล็อกเฟสอ้าGย ตัดความสัมพันธ์ ก่อนบุญบั้งไฟA

ส่งDข้อความทางไลน์เบิดความหมF#mาย น้องบล็อกทุกทBmางคงสิม่วEmนกันจนสว่าง เปิดทาง เปิดAใจ

น้อGงมีใจให้เขAา  บัดเรื่องของเฮF#mาน้องสิว่าจั่งใBmด๋คงจบลงEmด้วยการฮ้องไห้A แล้วเดินจากไปซั่Dนบ่.. A

เซาฮักเจ้G Aา..    อ้ายเซาบ่Bmได้ให้ลบข้อควาGม ทางเฟส ทางไลAน์ เฮ็ดยากฮู้D F#บ่..ถ้าแต่GสิขาดใจตาAย  บ่มีความหมF#mายกับเจ้าเลBmยบ่บุญบั้งไEmฟปีนี้รอดบ่หนAอ อ้ายจุกเอิกเจียDนตาย    A

โพสDต์ข้อความทางเฟส โพสF#mต์ข้อความทางBmไลน์คั่นมื้อนี้Emอ้ายยังบ่ตาย ปีหน้าพ้อกัAลี้ฮักGษาโตจักครAาว ฮักอ้าF#mยมันถึงทางBmตันฮักมื้Emอนี้มันคือความฝัAน บ่แม่นความจริD

G A | F#m Bm |G A | D |
G A | F#m Bm |G | A |

* | ** |

เซาฮักเจ้Gาอ้ายเซาบ่ได้A.. เข้าใจอ้ายแน่

G D/F# | D | D |เซาฮักเจ้า อ้ายเซาบ่ได้ - นาคน้อย ฝั่งโขง