คนบาป (Sinner)

  Lose Holidays   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง คนบาป โบอิ้ง Lose Holidays
เนื้อร้อง/ทำนอง: Boeing Lose Holidaysโปรดิวเซอร์: Trirat phothongติดต่องานแสดง: 0818397399

ความผิดที่ฉันเคยทำD#m มันเกินจะให้อภัC#บาดแผลที่อยู่ในใD#mจ..มันยังไม่เคยลบเลือนเสีC#ยทีจะมีประโยชน์อะไรD#m หากฉันวอนเธอให้อC#ยู่ทั้งที่ในใจก็รู้D#m..ว่าในวันนึงฉันต้องทำร้ายเธC#อ..อีG#

ฉันC#เสียใจ..F# ที่วันนี้ทำเธอผิดหวังทั้C#งที่ยัง.. F# ยังคงรักเธออยู่เหมือนเดิมแต่ฉันC#ต้องยอม..  F# ต้องทนเห็นเธอไปจากฉันดีกว่A#mาต้องมาทุกข์ทนG#กับคนอย่างฉัF#(มันแค่คนC#บาป)

ขอบคุณที่อยู่กันมD#mา เธอคงเหนื่อยล้าเต็มทีC#ขอบคุณทุกสิ่งดี ๆD#m ที่เคยให้ฉัน แม้ไม่รักC#ดีจะมีประโยชน์อันใD#mด หากฉันดึงเธอกลับมC#ทั้งที่ในใจก็รู้ว่D#mา ว่าในวันนึงฉันต้องทำร้ายเธC#อ..อีG#

** |

 A#m  ในวันที่เธอG#เดินจากไปF# A#m  กลับกลายเป็นฉันG#ที่มีหยดน้ำF#ตา..  F#

C# | F# |C# | F# |
C# | F# |A#m G# | F# |

** | ** |

ดีกว่A#mาต้องมาทุกข์ทนG#กับคนอย่างฉัF#มันแค่คนC#บาป..   C#มันแค่คนC#บาป..   C#มันแค่คนC#บาป..ฟังเพลง - คนบาป โบอิ้ง Lose Holidays - YouTube

เนื้อเพลง คนบาป โบอิ้ง Lose Holidaysความผิดที่ฉันเคยทำ มันเกินจะให้อภัย บาดแผลที่อยู่ในใจมันยังไม่เคยลบเลือนเสียที จะมีประโยชน์อะไร หากฉันวอนเธอให้อยู่ ทั้งที่ในใจก็รู้ว่าในวันนึงฉันต้องทำร้ายเธออีก ฉันเสียใจ ที่วันนี้ทำเธอผิดหวัง ทั้งที่ยัง ยังคงรักเธออยู่เหมือนเดิม แต่ฉันต้องยอม ต้องทนเห็นเธอไปจากฉัน ดีกว่าต้องมาทุกข์ทนกับคนอย่างฉัน (มันแค่คนบาป) ขอบคุณที่อยู่กันมา เธอคงเหนื่อยล้าเต็มที ขอบคุณทุกสิ่งดีๆที่เคยให้ฉัน แม้ไม่รักดี จะมีประโยชน์อันใด หากฉันดึงเธอกลับมา ทั้งที่ในใจก็รู้ว่า ว่าในวันนึงฉันต้องทำร้ายเธออีก ในวันที่เธอเดินจากไป กลับกลายเป็นฉันที่มีหยดน้ำตา ดีกว่าต้องมาทุกข์ทนกับคนอย่างฉัน มันแค่คนบาป มันแค่คนบาป มันแค่คนบาป