ซ่อมแซม

  ต้าร์ ตจว.   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ซ่อมแซม ต้าร์ ตจว.
เนื้อร้อง/ทำนอง: InDYเรียบเรียง: จินนี่ ภูไท

D# D#sus4 | Cm A# |G# | A# |

ทนD#บ่ได้ดอกหนD#sus4หากอ้ายเห็นบ่Cmอน้ำตาเจ้าฮั่วA#ไหลคนที่อ้าG#ยฮักปานหัวใจA#มาถึกเขา..ม่างD#ใจแบบนี้

เขาD#ได้แนวต้องกD#sus4ารใช้งานจนหมุ่Cmน พังแล้วกะหA#นีฮอยยิ้G#มของเจ้าที่เคA#ยมี มื้อนี่มานั่งD#ไห้

ในฐานCmะคนที่ฮักเจ้าหลA#ายเลยขอก้าวก่G#ายเรื่องใจของเจ้D#อ้ายบ่ไCmด้สิไปเอาเรื่องA#เขาแค่เป็นห่วงเจ้G#า  เป็นห่วงเจ้าหA# | A#ลาย..

ขอซ่อมแซมหัวใจD# ซ่อมส่วนเสียหายA#ในใจที่ถึกเขCmาม่างไว่ แล้วถิ่มไปA# บ่หัวซG#า..ดูแลรักษA#าให้หายดีอ้ายขออยู่ตรงนี้D# อยู่ใกล้ ๆ เจ้A#าจั่งซี่เปลี่ยนถ่ายความเจ็Cmบที่มี แทนที่A#ด้วยความห่วงG#ใยหากเจ้าดีขึ้A#นมื่อใด๋ อ้ายสิไปD#เอง

Cm A# | G# | A# |

ทนD#บ่ได้ดอกหนD#sus4หากอ้ายเห็นบ่Cmอน้ำตาเจ้าฮั่วA#ไหลเจ้าเจ็G#บปวดส่ำใด๋A# อ้ายเจ็บหลายกว่าD#เด้อหล่า

* | ** |

Cm A# | G# | A# |
Cm A# | G# |Cm A# | G# | A# |

** | ** |

D# D#sus4 Cm A# | G# |

หากเจ้าดีขึ้A#นมื่อใด๋ อ้ายสิไปD#เอง

D# D#sus4 | Cm A# | G# | A# |คอร์ดเพลง ซ่อมแซม ต้าร์ ตจว.

เนื้อเพลง ซ่อมแซม ต้าร์ ตจว.ทนบ่ได้ดอกหนอ หากอ้ายเห็นบ่อน้ำตาเจ้าฮั่วไหล คนที่อ้ายฮักปานหัวใจมาถึกเขาม่างใจแบบนี้ เขาได้แนวต้องการ ใช้งานจนหมุ่น พังแล้วกะหนี ฮอยยิ้มของเจ้าที่เคยมี มื้อนี่มานั่งไห้ ในฐานะคนที่ฮักเจ้าหลาย เลยขอก้าวก่ายเรื่องใจของเจ้า อ้ายบ่ได้สิไปเอาเรื่องเขา แค่เป็นห่วงเจ้า เป็นห่วงเจ้าหลาย ขอซ่อมแซมหัวใจ ซ่อมส่วนเสียหายในใจ ที่ถึกเขาม่างไว่ แล้วถิ่มไป บ่หัวซา ดูแลรักษาให้หายดี อ้ายขออยู่ตรงนี้ อยู่ใกล้ๆเจ้าจั่งซี่ เปลี่ยนถ่ายความเจ็บที่มี แทนที่ด้วยความห่วงใย หากเจ้าดีขึ้นมื่อใด๋ อ้ายสิไปเอง ทนบ่ได้ดอกหนอ หากอ้ายเห็นบ่อน้ำตาเจ้าฮั่วไหล เจ้าเจ็บปวดส่ำใด๋ อ้ายเจ็บหลายกว่าเด้อหล่า หากเจ้าดีขึ้นมื่อใด๋ อ้ายสิไปเอง