ซ่อมแซม

 ซ่อมแซม ต้าร์ ตจว. ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ซ่อมแซม - ต้าร์ ตจว.

D# D#sus4 | Cm A# |G# | A# |

ทนD#บ่ได้ดอกหนD#sus4หากอ้ายเห็นบ่Cmอน้ำตาเจ้าฮั่วA#ไหลคนที่อ้าG#ยฮักปานหัวใจA#มาถึกเขา..ม่างD#ใจแบบนี้

เขาD#ได้แนวต้องกD#sus4ารใช้งานจนหมุ่Cmน พังแล้วกะหA#นีฮอยยิ้G#มของเจ้าที่เคA#ยมี มื้อนี่มานั่งD#ไห้

ในฐานCmะคนที่ฮักเจ้าหลA#ายเลยขอก้าวก่G#ายเรื่องใจของเจ้D#อ้ายบ่ไCmด้สิไปเอาเรื่องA#เขาแค่เป็นห่วงเจ้G#า  เป็นห่วงเจ้าหA# | A#ลาย..

ขอซ่อมแซมหัวใจD# ซ่อมส่วนเสียหายA#ในใจที่ถึกเขCmาม่างไว่ แล้วถิ่มไปA# บ่หัวซG#า..ดูแลรักษA#าให้หายดีอ้ายขออยู่ตรงนี้D# อยู่ใกล้ ๆ เจ้A#าจั่งซี่เปลี่ยนถ่ายความเจ็Cmบที่มี แทนที่A#ด้วยความห่วงG#ใยหากเจ้าดีขึ้A#นมื่อใด๋ อ้ายสิไปD#เอง

Cm A# | G# | A# |

ทนD#บ่ได้ดอกหนD#sus4หากอ้ายเห็นบ่Cmอน้ำตาเจ้าฮั่วA#ไหลเจ้าเจ็G#บปวดส่ำใด๋A# อ้ายเจ็บหลายกว่าD#เด้อหล่า

* | ** |

Cm A# | G# | A# |
Cm A# | G# |Cm A# | G# | A# |

** | ** |

D# D#sus4 Cm A# | G# |

หากเจ้าดีขึ้A#นมื่อใด๋ อ้ายสิไปD#เอง

D# D#sus4 | Cm A# | G# | A# |ซ่อมแซม - ต้าร์ ตจว.