ถ้าบังเอิญ

 ActArt  Wonderframe  แร็พ  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ถ้าบังเอิญ Actart feat. Wonderframe
เนื้อร้อง/ทำนอง: อาทิตย์ พลอาสา, Wonderframeเรียบเรียง: จาตุรงค์ เนื่องจำนงค์, ActArtสังกัดค่าย: Battery Music

G | Bm |C | D | D |

ถ้าบังเอิGญเราเดินสวนกันถ้าบังเอิญBmเจอฉันสวนมาเธอจะยิ้Cม ทักทาย พูดจาหรือว่าทำเฉDยเดินเลยผ่านไป

ถ้าบังเอิGญเธอผ่านร้านเดิมแล้วเหลือบไปมอBmงไปเจอเห็นใครที่เขานั่Cงเป็นคู่ ตรงโต๊ะที่เราเคยอยู่เธอจะคิดDถึงฉันบ้างไหม

ถ้าบังเอิCญ..เธอค้นเจอรูปเก่า ๆBmรูปที่เรCา..ได้เคยถ่ายไว้ด้วยBmกันเรื่องดี ๆC ในอดีต เมื่อเธอเห็นBmรูปเหล่านั้Emจะย้อAmนเข้ามา..ในความทรงจำของเธอบ้างไหD

ถ้าบังเอิGญ..วันนึงเธอไม่เหลือBmใครเธอเหงาแทบขาดใEmจ จะจำได้ไหมว่ามีฉันDอยู่ถ้าบังเอิGญ.. เธอนั้นก็ได้รู้Em..ว่าฉันยังคอยเฝ้Cาดูจะมีเรื่อAmงบังเอิญอีกไหมที่จะทำCให้เธอเปลี่ยนใจD..เป็นเหมือนเดิG

 G มีคำถามมากมาย  อยากจะรู้ว่าทำไมGเธอไม่เป็นเหมือนเดิม C นั่งดูรูปที่เธออัพทุก ๆ วัน  กับใคร ๆD มันก็ยิ่งซ้ำเติม G เลื่อนดูแชทที่เราทักกันทุกเช้า  บอกว่ารักGและฝันดีก่อนนอน C ภาพเธอนั้นยังชัดทุก ๆ ตอน  ต่อให้ใคDรก็แทนไม่ได้เลย

 G ถ้าบังเอิญตื่นตอนเช้าแล้วคิดถึงเธอขึ้นมา G ถ้าบังเอิญก่อนนอนมันคิดถึงการร่ำลา C ถ้าบังเอิญนึกถึงหน้าเธอทุกครั้งที่ฉันหลับตา D ถ้าบังเอิญเรายังรักกันมันคงจะดียิ่งกว่า

 G วันนี้เธอคงจะมีแฟนใหม่ไปแล้ว G มีคนคอยทำหน้าที่แทนฉันไปแล้ว C คนอย่างฉันคงเหลือเพียงน้ำตา  ที่เอDาเธอกลับมาไม่ได้เลย

* | ** |

** | ** |

จะมีเรื่อAmงบังเอิญอีกไหมที่จะทำCให้เธอเปลี่ยนใจD..เป็นเหมือนเดิGคอร์ดเพลง ถ้าบังเอิญ Actart feat. Wonderframe

เนื้อเพลง ถ้าบังเอิญ Actart feat. Wonderframeถ้าบังเอิญเราเดินสวนกัน ถ้าบังเอิญเจอฉันสวนมา เธอจะยิ้ม ทักทาย พูดจา หรือว่าทำเฉยเดินเลยผ่านไป ถ้าบังเอิญเธอผ่านร้านเดิม แล้วเหลือบไปมองไปเจอเห็นใคร ที่เขานั่งเป็นคู่ ตรงโต๊ะที่เราเคยอยู่ เธอจะคิดถึงฉันบ้างไหม ถ้าบังเอิญเธอค้นเจอรูปเก่าๆรูปที่เราได้เคยถ่ายไว้ด้วยกัน เรื่องดีๆในอดีต เมื่อเธอเห็นรูปเหล่านั้น จะย้อนเข้ามาในความทรงจำของเธอบ้างไหม ถ้าบังเอิญวันนึงเธอไม่เหลือใคร เธอเหงาแทบขาดใจ จะจำได้ไหมว่ามีฉันอยู่ ถ้าบังเอิญ เธอนั้นก็ได้รู้ว่าฉันยังคอยเฝ้าดู จะมีเรื่องบังเอิญอีกไหม ที่จะทำให้เธอเปลี่ยนใจเป็นเหมือนเดิม มีคำถามมากมาย อยากจะรู้ว่าทำไมเธอไม่เป็นเหมือนเดิม นั่งดูรูปที่เธออัพทุกๆวัน กับใครๆมันก็ยิ่งซ้ำเติม เลื่อนดูแชทที่เราทักกันทุกเช้า บอกว่ารักและฝันดีก่อนนอน ภาพเธอนั้นยังชัดทุกๆตอน ต่อให้ใครก็แทนไม่ได้เลย ถ้าบังเอิญตื่นตอนเช้าแล้วคิดถึงเธอขึ้นมา ถ้าบังเอิญก่อนนอนมันคิดถึงการร่ำลา ถ้าบังเอิญนึกถึงหน้าเธอทุกครั้งที่ฉันหลับตา ถ้าบังเอิญเรายังรักกันมันคงจะดียิ่งกว่า วันนี้เธอคงจะมีแฟนใหม่ไปแล้ว มีคนคอยทำหน้าที่แทนฉันไปแล้ว คนอย่างฉันคงเหลือเพียงน้ำตา ที่เอาเธอกลับมาไม่ได้เลย จะมีเรื่องบังเอิญอีกไหม ที่จะทำให้เธอเปลี่ยนใจเป็นเหมือนเดิม