ถ้าฉันเป็นเธอ

 นิว-จิ๋ว สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ถ้าฉันเป็นเธอ NEW JIEW นิวจิ๋ว
เนื้อร้อง: เผ่าพันธุ์ อมตะทำนอง: สุวัธชัย สุทธิรัตน์เรียบเรียง: Mac ศรัณย์ดนตรี: สุวัธชัย สุทธิรัตน์สังกัดค่าย: Musiccream

A | G#sus4 |F#m B | C#m |

 G#m  มันคงไม่มีประโยชน์..ที่จะAดึงดันต่อไป   อ้อนวอF#mนให้ฉัน..อภัBยและเป็นเหมือนEเก่า G#m  การทนทุกข์ทรมาน..อยู่ในAวันคืนยืดยาว   ที่สุF#mดก็เป็น..บทเรียนให้จำฝังBใจ

 C#m  หยุดเถอะเธB/F#อ  สัญญาEลม ๆ อย่างเดิมนั้นขอให้Aเธอฟัง จะพูF#/A#ดเป็นครั้งสุดท้Bาย..

ถ้าฉันเป็นเธEอ จะพอแค่นี้ยิ่งยื้อ ยิ่งมีC#mแต่เปลืองเวลาเพราะไม่Aมีวัน และไม่G#mมีทาง..ที่เรF#mาจะเป็นดังเดิBช่วยนึก นึกดูE ถ้าเธอเป็นฉันผ่านพ้นคืนวันC#mมืดมนมาแล้วแล้วเธอAจะยอม..ย้อนเดิG#mนทางเดิมกลับไF#mปยอมทน ยอมโง่Bงมอีกหรือไง

A G#m | G F#m B |

 G#m  ความจริงที่เธอควรฟัง และควAรทำความเข้าใจ   ถ้าเธF#mอยังคิด..ว่าฉันBยังเป็นเหมือนEเก่า G#m  คนเดิมที่โดนกระทำ และยอมAทนทุกเรื่องราว   ได้ตาF#mยไปแล้ว อย่ามัวแต่มองหาBเลย

* | ** |

F#m G#m A | A |
F#m G#m Asus4 | D | B |

** |

 E  พอเถอะ พอแค่นี้ พC#mอเถอะ เปลืองเวลา.. A G#m              กลับไF#mปยอมทน ยอมโง่Bงมอีกหรือไง..

E | C#m |A G#m | F#m B | E |คอร์ดเพลง ถ้าฉันเป็นเธอ NEW JIEW นิว จิ๋ว

เนื้อเพลง ถ้าฉันเป็นเธอ NEW JIEW นิวจิ๋ว มันคงไม่มีประโยชน์ที่จะดึงดันต่อไป อ้อนวอนให้ฉันอภัยและเป็นเหมือนเก่า การทนทุกข์ทรมานอยู่ในวันคืนยืดยาว ที่สุดก็เป็นบทเรียนให้จำฝังใจ หยุดเถอะเธอ สัญญาลมๆอย่างเดิมนั้น ขอให้เธอฟัง จะพูดเป็นครั้งสุดท้าย ถ้าฉันเป็นเธอ จะพอแค่นี้ ยิ่งยื้อ ยิ่งมีแต่เปลืองเวลา เพราะไม่มีวัน และไม่มีทางที่เราจะเป็นดังเดิม ช่วยนึก นึกดู ถ้าเธอเป็นฉัน ผ่านพ้นคืนวันมืดมนมาแล้ว แล้วเธอจะยอมย้อนเดินทางเดิม กลับไปยอมทน ยอมโง่งมอีกหรือไง ความจริงที่เธอควรฟัง และควรทำความเข้าใจ ถ้าเธอยังคิดว่าฉันยังเป็นเหมือนเก่า คนเดิมที่โดนกระทำ และยอมทนทุกเรื่องราว ได้ตายไปแล้ว อย่ามัวแต่มองหาเลย พอเถอะ พอแค่นี้ พอเถอะ เปลืองเวลา กลับไปยอมทน ยอมโง่งมอีกหรือไง