ตะวันชิงพลบ

 พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ตะวันชิงพลบ ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์
เนื้อร้อง/ทำนอง: พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

D | Bm |Em G | A |

ตะวัDน..สาดแสง..แรงกล้Bmา..เบื้องบนเอื้Emออาทร ทุกแห่ง ทุกหAความคิDด ความฝัน มุ่งกัBmน..ทุกคนอยาEmกเจิดจ้าเหมือนดัAง..ตะวัDน..

รัก โDลภ โกรธ หลง มั่นBmคง..ในใจปิดEmบังดวงตามืดมัวเมAแก่งแย่Dง แข่งขัน ห้ำหั่Bmน เชือดเฉือนไม่Emมีเพื่อนมีมิAตร..จริงใD | Dจ..

ชีวิGต..ไม่พ้น ขึ้นลDง ก็แค่นั้นอยาGกจะขึ้นอย่างนั้นให้นาน ๆDตะวัGน ชิงพลบ ชิงตDกจากฟ้าGาจากหายไAป..

ความรัDก..เจ้าเอ๋ย ทนทุBmกข์..อย่างนั้นไยEmต้องมาปิดบังใจตAเมื่อใจD..รักกัน บอกกัBmน..ตรง ๆปล่Emอยใจเคียงคู่กัAน..ตามDทาง..

* | ** |

ตะวัDน..ชิงพลบ เรื่องBmธรรมดาปล่Emอยใจเคียงคู่กัAน..ตามทาDง..คอร์ดเพลง ตะวันชิงพลบ พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

เนื้อเพลง ตะวันชิงพลบ พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ตะวันสาดแสงแรงกล้าเบื้องบน เอื้ออาทร ทุกแห่ง ทุกหน ความคิด ความฝัน มุ่งกันทุกคน อยากเจิดจ้าเหมือนดังตะวัน รัก โลภ โกรธ หลง มั่นคงในใจ ปิดบังดวงตามืดมัวเมา แก่งแย่ง แข่งขัน ห้ำหั่น เชือดเฉือน ไม่มีเพื่อนมีมิตรจริงใจ ชีวิตไม่พ้น ขึ้นลง ก็แค่นั้น อยากจะขึ้นอย่างนั้นให้นานๆตะวัน ชิงพลบ ชิงตกจากฟ้า ลาจากหายไป ความรักเจ้าเอ๋ย ทนทุกข์อย่างนั้น ไยต้องมาปิดบังใจตน เมื่อใจรักกัน บอกกันตรงๆปล่อยใจเคียงคู่กันตามทาง ตะวันชิงพลบ เรื่องธรรมดา ปล่อยใจเคียงคู่กันตามทาง