เธอคือชีวิต

 เธอคือชีวิต เบียร์ วรวุธ ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

เธอคือชีวิต - เบียร์ วรวุธ อาร์ สยาม

Dm C | Am Dm |A# C | A |

บนถนDmนชีวิตที่เดินทาCง ช่างคุ้มค่Amาที่ได้มาเจอเธDmกว่าความรัDmกจะหากันเจCอ ต้องใช้เวAmลาได้สัมผัสDmส่วนลึกหัวใCจ เธอนี้ใช่Amสิ่งที่ฉันหDmช่วยดูแGmลชีวิตเรื่อยมAmา เฝ้าคอยห่วงDmใย

ในยามทุDmกข์ ก็ทุกข์ด้วยกัCในยามสุAmข เห็นรอยยิ้มหวDmานขอบคุณฟ้Dmาที่ประทาCนส่งเธอมาAmให้ไม่มีคำDmที่จะบรรยายC แทนหัวใจที่Amมันตื้นตัDmความรักเธGmอที่มอบให้ฉัAmน มีค่ามากDmมาย

เธอคือชีวิA#ต คือลมหายใจCเป็นเส้นเลือดใหAmญ่อยู่ในตัวฉัDmไม่มีวัGmนจะแยกจากกัCน ไม่มีทาF Amอยากให้เธอรู้A# ให้เธอได้ฟัCทำเพื่อเธAmอนี้ได้ทุกอย่Dmางแม้เอาชีวิA#ตแลกด้วยก็ตาCม ฉันก็ยอDm

ฝากชีวิDmตให้เธอเก็บไว้C  ไม่ไปไหAmน จะหยุดตรงนี้DmขอบคุณใDmนสิ่งที่ดี ๆC ที่เธอมีAmให้ชีวิตฉัDmนขอมอบให้เธCอ เราจะฝาAmกชีวิตกันไDmว้ตราบชีพสลGmาย ไม่คลาAmยความรักจากDmเธอ

Gm Am | C Dm |Gm Am | Dm |

** |

ชีวิตฉัDmนขอมอบให้เธCอ เราจะฝาAmกชีวิตกันไDmว้ตราบชีพสลGmาย ไม่คลาAmยความรักจากDmเธอเธอคือชีวิต - เบียร์ วรวุธ อาร์ สยาม