ทิ้งแต่เก็บ

  The Toys   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ทิ้งแต่เก็บ The TOYS (Ost.ภาพยนตร์ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ)
เนื้อร้อง/ทำนอง: TheTOYSเรียบเรียง: TheTOYSสังกัดค่าย: What The Duckติดต่องานแสดง: 0818570572, 0631926456

D# A#/D | Cm F A# |
Adim D7 Gm7 C7 | Cm7 F A# |

มอD#ง..ดู..รอA#/Dบ..ตัว..  มีCm7..ขอFง..มาA#ก..มาย..    Adim D7ทิ้ง.. ไป..     เท่Gm7า.. ไรC7.. Cm7   ก็ไม่เคFยจะหมดเลA#ย..

ตกD#..อยู่..ชิ้นA#/Dหนึ่ง..  ใคCm7ร.. ใจF..ร้าA#ยจังเลย..    Adim D7ทิ้ง.. ไว้..      ที่Gm7.. เดิมC7.. Cm7   หรือทิ้Fงที่ไหนดีA#

แค่อยากจะขอเก็D#บ..ไว้..ที่เA#/Dก่า..และไม่บอCm7ก..ใคFร..ให้มันA#เป็นเรื่องราวจะไม่เปAdim D7ลี่ยน..ไป      จะนานGm7นานเท่าไC7จะเก็บและทิ้Cm7งเรื่องดี ๆF เอาไว้A#

แค่อยากจะขอเก็D#บ..ไว้..ที่เA#/Dดิมไม่ต้องเพิ่Cm7ม..เติFม.. ให้มันA#เป็นเรื่องราวและไม่เAdim D7ปลี่ยนใจ..    จะนานGm7นานเท่าไC7จะเก็บและทิ้Cm7งเรื่องดี ๆF เอาไว้A#

D# A#/D | Cm F A# |
Adim D7 Gm7 C7 | Cm7 F A# |

แค่อยากจะขอเก็D#บ..ไว้..ที่เA#/Dก่า..และไม่บอCm7ก..ใคFร..ให้มันA#เป็นเรื่องราวจะไม่เปAdim D7ลี่ยน..ไป      จะนานGm7นานเท่าไC7จะเก็บและทิ้Cm7งเรื่องดี ๆF เอาไว้A#

แค่อยากจะขอเก็D#บ..ไว้..ที่เA#/Dดิมไม่ต้องเพิ่Cm7ม..เติFม.. ให้มันA#เป็นเรื่องเป็นราวและไม่เAdim D7ปลี่ยนใจ       จะนานGm7แสนนานเท่าไหร่เกือบลืมไปแล้Cm7วมีความสุFขแค่ไหA#น..ฟังเพลง - ทิ้งแต่เก็บ The TOYS (Ost.ภาพยนตร์ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ) - YouTube

เนื้อเพลง ทิ้งแต่เก็บ The TOYS (Ost.ภาพยนตร์ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ)มองดูรอบตัว มีของมากมาย ทิ้ง ไป เท่า ไร ก็ไม่เคยจะหมดเลย ตกอยู่ชิ้นหนึ่ง ใคร ใจร้ายจังเลย ทิ้ง ไว้ ที่ เดิม หรือทิ้งที่ไหนดี แค่อยากจะขอเก็บไว้ที่เก่า และไม่บอกใครให้มันเป็นเรื่องราว จะไม่เปลี่ยนไป จะนานนานเท่าไร จะเก็บและทิ้งเรื่องดีๆเอาไว้ แค่อยากจะขอเก็บไว้ที่เดิม ไม่ต้องเพิ่มเติม ให้มันเป็นเรื่องราว และไม่เปลี่ยนใจ จะนานนานเท่าไร จะเก็บและทิ้งเรื่องดีๆเอาไว้ แค่อยากจะขอเก็บไว้ที่เก่า และไม่บอกใครให้มันเป็นเรื่องราว จะไม่เปลี่ยนไป จะนานนานเท่าไร จะเก็บและทิ้งเรื่องดีๆเอาไว้ แค่อยากจะขอเก็บไว้ที่เดิม ไม่ต้องเพิ่มเติม ให้มันเป็นเรื่องเป็นราว และไม่เปลี่ยนใจ จะนานแสนนานเท่าไหร่ เกือบลืมไปแล้วมีความสุขแค่ไหน