ทิ้งแต่เก็บ

 ทิ้งแต่เก็บ The Toys สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ทิ้งแต่เก็บ The TOYS (Ost.ภาพยนตร์ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ)

D# A#/D | Cm F A# |
Adim D7 Gm7 C7 | Cm7 F A# |

มอD#ง..ดู..รอA#/Dบ..ตัว..  มีCm7..ขอFง..มาA#ก..มาย..    Adim D7ทิ้ง.. ไป..     เท่Gm7า.. ไรC7.. Cm7   ก็ไม่เคFยจะหมดเลA#ย..

ตกD#..อยู่..ชิ้นA#/Dหนึ่ง..  ใคCm7ร.. ใจF..ร้าA#ยจังเลย..    Adim D7ทิ้ง.. ไว้..      ที่Gm7.. เดิมC7.. Cm7   หรือทิ้Fงที่ไหนดีA#

แค่อยากจะขอเก็D#บ..ไว้..ที่เA#/Dก่า..และไม่บอCm7ก..ใคFร..ให้มันA#เป็นเรื่องราวจะไม่เปAdim D7ลี่ยน..ไป      จะนานGm7นานเท่าไC7จะเก็บและทิ้Cm7งเรื่องดี ๆF เอาไว้A#

แค่อยากจะขอเก็D#บ..ไว้..ที่เA#/Dดิมไม่ต้องเพิ่Cm7ม..เติFม.. ให้มันA#เป็นเรื่องราวและไม่เAdim D7ปลี่ยนใจ..    จะนานGm7นานเท่าไC7จะเก็บและทิ้Cm7งเรื่องดี ๆF เอาไว้A#

D# A#/D | Cm F A# |
Adim D7 Gm7 C7 | Cm7 F A# |

แค่อยากจะขอเก็D#บ..ไว้..ที่เA#/Dก่า..และไม่บอCm7ก..ใคFร..ให้มันA#เป็นเรื่องราวจะไม่เปAdim D7ลี่ยน..ไป      จะนานGm7นานเท่าไC7จะเก็บและทิ้Cm7งเรื่องดี ๆF เอาไว้A#

แค่อยากจะขอเก็D#บ..ไว้..ที่เA#/Dดิมไม่ต้องเพิ่Cm7ม..เติFม.. ให้มันA#เป็นเรื่องเป็นราวและไม่เAdim D7ปลี่ยนใจ       จะนานGm7แสนนานเท่าไหร่เกือบลืมไปแล้Cm7วมีความสุFขแค่ไหA#น..ทิ้งแต่เก็บ The TOYS (Ost.ภาพยนตร์ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ)