โตแล้วแม่ไม่ว่า

  ลำไย ไหทองคำ   BOTCASH   MVL   แร็พ   สตริง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง โตแล้วแม่ไม่ว่า BOTCASH feat. ลำไย ไหทองคำ, Mindset & MVL
เนื้อร้อง: BOTCASH, Mindset, MVL, แจ็ค ลูกอีสานทำนอง: BOTCASH, Mindset, MVLเรียบเรียง/โปรดิวเซอร์: BOTCASHสังกัดค่าย: WayferRecords ติดต่องานแสดง: 0654409098

F C | Dm A# |

ห่อFกลับบ้านบ่คะ ถ้าแนCมเบิ่งคักป่านนี้กะเป็Dmนกุลสตรี..ธรรมดA#าทั่ว ๆ ไปกะบ่Fได้มีปัญหา ถึงCหนูมากับแม่ย้อDmนขาดคนดูแล เทคA#แคร์หัวใจ

หย่Fางเข้ามาเบิ่งติ๊ หย่าCงเข้ามาใกล้ ๆเอาDmแต่มองอยู๋ได้ ยามใด๋สิฮู้A#จักกัน

ตาFฮักขนาดนี้ ทำให้ผู้ชายCทุกคนต้องเขิล yeahตาDmฮักขนาดนี้ ทำให้ผู้หญิงA#คนอื่นถูกเมิน yeahไม่Fได้ขี้ตั๊วะ แต่เธอทำให้นางCฟ้ากลายเป็นนางรองตายDmข้อยตายเพราะเธอทำให้ใจA#เต้นแรงจนออกมากอง

ควาFมรัก..หน้าตาเป็นอย่างCไรฉันได้แต่สงDmสัย จนมาเจอเธA#อฉันถึงได้เข้าใจอะFอ้าว มากับคุณแม่Cเหรอครับผมนึกว่าพี่Dmสาว อยากขอดูแลA#ลูกสาวแม่ไปยาว ๆ

หากเธอคิFดจะรักฉัน เธอไม่ต้อCงลีลาไม่Dmต้องบอกก็รู้ ตอนนี้เธอA#มองมาขอFแค่มองไกล ๆ ให้เข้าไปCก็คงไม่กล้าหรอกไม่Dmต้องเกรงใจ โตA#แล้วแม่ไม่ว่าหรอก

รักFก็บอกว่ารัก เธอไม่ต้อCงอายใครฉัDmนก็อยู่ตรงนี้ เธอจะเขิลA#ทำไมขอFแค่มองไกล ๆ ให้เข้าไปCก็คงไม่กล้าหรอกไม่Dmต้องเกรงใจ โตA#แล้วแม่ไม่ว่าหรอก

โตFแล้วแม่ไม่ว่าหรอก โตCแล้วแม่ไม่ว่าหรอกโตDmแล้วแม่ไม่ว่าหรอก โตA#แล้วแม่ไม่ว่าหรอกโตFแล้วแม่ไม่ว่าหรอก โตCแล้วแม่ไม่ว่าหรอกโตDmแล้วแม่ไม่ว่าหรอก โตA#แล้วแม่ไม่ว่าหรอก

ถ้าอยากให้เธอFมา hit the road with meทำCยังไงกันดีเธอบอกว่าเธอDmไม่มีปัญหา แต่เราว่าA#มันคงไม่ดีหรอกไม่ได้Fแค่อยากจะ x you แต่อยาCกจะทำมากกว่าเนี้ยเห็Dmนเธอแล้ว in love yeahเลยอยาA#กจะ take you home ดิ

แต่แล้Fวต้องทำอะไร ต้องทำยังไง ไCม่เคยเลยซักทีนั่Dmงดู ไอจี ไป ต้องทำไงใA#ห้น้องอยู่ใน สตอรี่พี่Fจะมีโอกาสไหม ชาตินี้Cแหละไม่ต้องชาติไหนถ้าแม่Dmน้องไม่พอใจ อย่ามาA#ใกล้ ๆ ใจพี่ไม่ค่อยดี

* | ** | *** |

แอบมอFงแหละพี่ทำได้แค่มองแหCละแม้มือยังไม่เคยDmแตะ พี่ไม่คิดไกA#แค่สายFตา เพียงแค่นั้นจ้องCมาแม้ไม่ทันได้พูดDmจา หัวใจพี่แทบวาA#

 F ดูเธอก็ออกจะ sexy C ผิวขาว ตาก็คม ผมสั้น นี่แหละสเป็คพี่ Dm ดูทรงแล้วน่าจะ Cup D A# หน้าอกหน้าใจ ทรวดทรงองค์เอวนี่แหลFะ my Lady อยากบอกCกับเธอซักทีถ้ายังไม่Dmมีสามี จะจัดให้สาA#สมใจเลยคนดี

* | ** | *** |ฟังเพลง - โตแล้วแม่ไม่ว่า BOTCASH feat. ลำไย ไหทองคำ, Mindset & MVL - YouTube

เนื้อเพลง โตแล้วแม่ไม่ว่า BOTCASH feat. ลำไย ไหทองคำ, Mindset & MVLห่อกลับบ้านบ่คะ ถ้าแนมเบิ่งคักป่านนี้ กะเป็นกุลสตรีธรรมดาทั่วๆไป กะบ่ได้มีปัญหา ถึงหนูมากับแม่ ย้อนขาดคนดูแล เทคแคร์หัวใจ หย่างเข้ามาเบิ่งติ๊ หย่างเข้ามาใกล้ๆเอาแต่มองอยู๋ได้ ยามใด๋สิฮู้จักกัน ตาฮักขนาดนี้ ทำให้ผู้ชายทุกคนต้องเขิล yeah ตาฮักขนาดนี้ ทำให้ผู้หญิงคนอื่นถูกเมิน yeah ไม่ได้ขี้ตั๊วะ แต่เธอทำให้นางฟ้ากลายเป็นนางรอง ตายข้อยตาย เพราะเธอทำให้ใจเต้นแรงจนออกมากอง ความรักหน้าตาเป็นอย่างไร ฉันได้แต่สงสัย จนมาเจอเธอฉันถึงได้เข้าใจ อะอ้าว มากับคุณแม่เหรอครับ ผมนึกว่าพี่สาว อยากขอดูแลลูกสาวแม่ไปยาวๆหากเธอคิดจะรักฉัน เธอไม่ต้องลีลา ไม่ต้องบอกก็รู้ ตอนนี้เธอมองมา ขอแค่มองไกลๆให้เข้าไปก็คงไม่กล้าหรอก ไม่ต้องเกรงใจ โตแล้วแม่ไม่ว่าหรอก รักก็บอกว่ารัก เธอไม่ต้องอายใคร ฉันก็อยู่ตรงนี้ เธอจะเขิลทำไม ขอแค่มองไกลๆให้เข้าไปก็คงไม่กล้าหรอก ไม่ต้องเกรงใจ โตแล้วแม่ไม่ว่าหรอก โตแล้วแม่ไม่ว่าหรอก โตแล้วแม่ไม่ว่าหรอก โตแล้วแม่ไม่ว่าหรอก โตแล้วแม่ไม่ว่าหรอก โตแล้วแม่ไม่ว่าหรอก โตแล้วแม่ไม่ว่าหรอก โตแล้วแม่ไม่ว่าหรอก โตแล้วแม่ไม่ว่าหรอก ถ้าอยากให้เธอมา hit the road with me ทำยังไงกันดี เธอบอกว่าเธอไม่มีปัญหา แต่เราว่ามันคงไม่ดีหรอก ไม่ได้แค่อยากจะ x you แต่อยากจะทำมากกว่าเนี้ย เห็นเธอแล้ว in love yeah เลยอยากจะ take you home ดิ แต่แล้วต้องทำอะไร ต้องทำยังไง ไม่เคยเลยซักที นั่งดู ไอจี ไป ต้องทำไงให้น้องอยู่ใน สตอรี่ พี่จะมีโอกาสไหม ชาตินี้แหละไม่ต้องชาติไหน ถ้าแม่น้องไม่พอใจ อย่ามาใกล้ๆใจพี่ไม่ค่อยดี แอบมองแหละพี่ทำได้แค่มองแหละ แม้มือยังไม่เคยแตะ พี่ไม่คิดไกล แค่สายตา เพียงแค่นั้นจ้องมา แม้ไม่ทันได้พูดจา หัวใจพี่แทบวาย ดูเธอก็ออกจะ sexy ผิวขาว ตาก็คม ผมสั้น นี่แหละสเป็คพี่ ดูทรงแล้วน่าจะ Cup D หน้าอกหน้าใจ ทรวดทรงองค์เอว นี่แหละ my Lady อยากบอกกับเธอซักที ถ้ายังไม่มีสามี จะจัดให้สาสมใจเลยคนดี