เต้ยบ่ลา

ต้าร์ ตจว., แนวเพลง: หมอลำ,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

เต้ยบ่ลา - ต้าร์ ตจว.

Dm | Dm |Dm | Dm |

F | Dm |Dm | Am |
F | F |Am | Dm |Am | Dm |

งานเลี้ยงต้องเลิกDmลา.. คือเขาว่าอีหDmลีทั้ง ๆ Dmที่..หัวใจอยากอยู่นาAmน ๆพอจบการแสดDmง ซอดแจ้ง บ่อยากจากGmกันแต่กฎของจักรวาFล คืนวันต้องผันCเปลี่ยนไป

จดจำไว้Dm แนวใดที่เฮดดีDmกันไปสานสัมพัDmนธ์ จากหั่น ให้ยืนยาวAmไกลจากกันวันนี้Dm เพื่อเจอกันวันต่อGmไปมิตรภาพหัวFใจ หน้าฮ้าCน บ่FมีลืมAm | Dm

 Dm  เก็บฮอยปลื้ม   ความฮัก ควมแพง จนซอดแจ้งหม่องเก่า   เก็บฮอยปลื้ม   ความฮัก ควมแพง ควมแพง จนซอดแจ้งหม่องเก่า   บ่ให้ห่างจากเจ้า ทุกแลงเข้าห่วงหา   บ่พ้อหน้ากะมีเฟสมีไลน์   มียูทูปแทนใจ ยามเฮาคิดฮอด   สิไปกอดออนไลน์ดอกแม่   คือสิพอได้แก้ ยามเฮานั่นห่างลา

อยากบอกว่Dmา บ่อยากเต้ยลCาจากกัDmบ่อยากสิหCนีจากกัA#น บ่อยากสิหัCนจากไFอยากบอกว่Dmา บ่อยากเต้ยลCาได้บ่Dmบ่อยากจากไCปได้บ่A# บ่อยากสิหย่Cอแผ่นดินFใจอยากบอกว่Dmา เต้ยแต่บ่ลาได้ไหAmเสียงร้องจากหัวใCจ อยากอยู่ต่AmอไปนานF Am Dm ๆ

G | G |G | G |
Dm | Dm |Dm | Dm |

งานเลี้ยงต้องเลิกDmลา แต่ว่าเฮาอย่าเลิกDmใจอย่างน้อยส่อยตะใคDmร้ ติดตามกันไป อย่าห่Amางวันไหนใจท้Dmอ ยังพอ มีแฮง มีGmหวังอย่าให้ความเหิFนห่าง แยกทาCง..คนFคิดฮอAm Dmดกัน

* |

หมอลำเต้ยลาหน้าDmฮ้านหมอลำเต้ยลาหน้าฮ้าDmน แต่ความฝันยังเดินไปต่Dmอย่าป๋าลาไล ถิ่มไปจ้อ ๆDm   จ้อ ๆ ๆใจนั่นกะละแม่นอย่าลืDmม ฟ้อนไปใจซึมเทิงเบิกDmลาฮ้องส่งท้าDmยว่า..F คิดฮอดเด้อ!!!!

Dm | Dm | Dm | Am |
F | F | Am | Dm | Am | Dm |เต้ยบ่ลา - ต้าร์ ตจว.