เต้ยบ่ลา

  ต้าร์ ตจว.   หมอลำ   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เต้ยบ่ลา ต้าร์ ตจว.
เนื้อร้อง/ทำนอง: คนติดเฟสเรียบเรียง: วิทย์เด็กบ้านนอกอัดเสียงโปรดิวเซอร์: โชคชัย ศิลารักษ์สังกัดค่าย: ลายไทยเรคคอร์ดติดต่องานแสดง: 0956014978, 0863652529

Dm | Dm |Dm | Dm |

F | Dm |Dm | Am |
F | F |Am | Dm |Am | Dm |

งานเลี้ยงต้องเลิกDmลา.. คือเขาว่าอีหDmลีทั้ง ๆ Dmที่..หัวใจอยากอยู่นาAmน ๆพอจบการแสดDmง ซอดแจ้ง บ่อยากจากGmกันแต่กฎของจักรวาFล คืนวันต้องผันCเปลี่ยนไป

จดจำไว้Dm แนวใดที่เฮดดีDmกันไปสานสัมพัDmนธ์ จากหั่น ให้ยืนยาวAmไกลจากกันวันนี้Dm เพื่อเจอกันวันต่อGmไปมิตรภาพหัวFใจ หน้าฮ้าCน บ่FมีลืมAm | Dm

 Dm  เก็บฮอยปลื้ม   ความฮัก ควมแพง จนซอดแจ้งหม่องเก่า   เก็บฮอยปลื้ม   ความฮัก ควมแพง ควมแพง จนซอดแจ้งหม่องเก่า   บ่ให้ห่างจากเจ้า ทุกแลงเข้าห่วงหา   บ่พ้อหน้ากะมีเฟสมีไลน์   มียูทูปแทนใจ ยามเฮาคิดฮอด   สิไปกอดออนไลน์ดอกแม่   คือสิพอได้แก้ ยามเฮานั่นห่างลา

อยากบอกว่Dmา บ่อยากเต้ยลCาจากกัDmบ่อยากสิหCนีจากกัA#น บ่อยากสิหัCนจากไFอยากบอกว่Dmา บ่อยากเต้ยลCาได้บ่Dmบ่อยากจากไCปได้บ่A# บ่อยากสิหย่Cอแผ่นดินFใจอยากบอกว่Dmา เต้ยแต่บ่ลาได้ไหAmเสียงร้องจากหัวใCจ อยากอยู่ต่AmอไปนานF Am Dm ๆ

G | G |G | G |
Dm | Dm |Dm | Dm |

งานเลี้ยงต้องเลิกDmลา แต่ว่าเฮาอย่าเลิกDmใจอย่างน้อยส่อยตะใคDmร้ ติดตามกันไป อย่าห่Amางวันไหนใจท้Dmอ ยังพอ มีแฮง มีGmหวังอย่าให้ความเหิFนห่าง แยกทาCง..คนFคิดฮอAm Dmดกัน

* |

หมอลำเต้ยลาหน้าDmฮ้านหมอลำเต้ยลาหน้าฮ้าDmน แต่ความฝันยังเดินไปต่Dmอย่าป๋าลาไล ถิ่มไปจ้อ ๆDm   จ้อ ๆ ๆใจนั่นกะละแม่นอย่าลืDmม ฟ้อนไปใจซึมเทิงเบิกDmลาฮ้องส่งท้าDmยว่า..F คิดฮอดเด้อ!!!!

Dm | Dm | Dm | Am |
F | F | Am | Dm | Am | Dm |คอร์ดเพลง เต้ยบ่ลา ต้าร์ ตจว.

เนื้อเพลง เต้ยบ่ลา ต้าร์ ตจว.งานเลี้ยงต้องเลิกลา คือเขาว่าอีหลี ทั้งๆที่หัวใจอยากอยู่นานๆพอจบการแสดง ซอดแจ้ง บ่อยากจากกัน แต่กฎของจักรวาล คืนวันต้องผันเปลี่ยนไป จดจำไว้ แนวใดที่เฮดดีกัน ไปสานสัมพันธ์ จากหั่น ให้ยืนยาวไกล จากกันวันนี้ เพื่อเจอกันวันต่อไป มิตรภาพหัวใจ หน้าฮ้าน บ่มีลืม เก็บฮอยปลื้ม ความฮัก ควมแพง จนซอดแจ้งหม่องเก่า เก็บฮอยปลื้ม ความฮัก ควมแพง ควมแพง จนซอดแจ้งหม่องเก่า บ่ให้ห่างจากเจ้า ทุกแลงเข้าห่วงหา บ่พ้อหน้ากะมีเฟสมีไลน์ มียูทูปแทนใจ ยามเฮาคิดฮอด สิไปกอดออนไลน์ดอกแม่ คือสิพอได้แก้ ยามเฮานั่นห่างลา อยากบอกว่า บ่อยากเต้ยลาจากกัน บ่อยากสิหนีจากกัน บ่อยากสิหันจากไป อยากบอกว่า บ่อยากเต้ยลาได้บ่ บ่อยากจากไปได้บ่ บ่อยากสิหย่อแผ่นดินใจ อยากบอกว่า เต้ยแต่บ่ลาได้ไหม เสียงร้องจากหัวใจ อยากอยู่ต่อไปนานๆงานเลี้ยงต้องเลิกลา แต่ว่าเฮาอย่าเลิกใจ อย่างน้อยส่อยตะใคร้ ติดตามกันไป อย่าห่าง วันไหนใจท้อ ยังพอ มีแฮง มีหวัง อย่าให้ความเหินห่าง แยกทางคนคิดฮอดกัน หมอลำเต้ยลาหน้าฮ้าน หมอลำเต้ยลาหน้าฮ้าน แต่ความฝันยังเดินไปต่อ อย่าป๋าลาไล ถิ่มไปจ้อๆจ้อๆๆใจนั่นกะละแม่นอย่าลืม ฟ้อนไปใจซึมเทิงเบิกลา ฮ้องส่งท้ายว่า คิดฮอดเด้อ!!!!