ทบทวน

 ปาล์มมี่ สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ทบทวน PALMY ปาล์มมี่
ทำนอง/เรียบเรียง: ชาตรี คงสุวรรณเนื้อร้อง: มณฑวรรณ ศรีวิเชียรสังกัดค่าย: GMM GRAMMY

Am | Dm |G | E |
Am | Dm |G | E |

อยู่Amกับสายลม อยู่Dmกับแสงดาวอยู่GกับความเหงาใC Eจ..อยู่Amกับพื้นดิน อยู่Dmกับพื้นทรายปล่อGยให้ใจว่างเปล่C

ทบทวFนทุกสิ่ง ทบทวGนทุกอย่างความหลัEmงที่มันเป็นของAm Cเรา..เพิ่งเคFยรู้สึก เพิ่งเคGยรู้จักกับรักEที่ต้องมาปวดร้าE

อยาAmกจะหายตัว อยาDmกจะหายไปไม่Gให้ใครเห็นหน้C Eา..หลบAmจากผู้คน หลDmบจากสายตาให้GเวลาหัวใจC

ทบทวFนทุกสิ่ง ทบทวGนทุกอย่างเรื่องราEmวระหว่างเรามากมAm CายเสียดาFยที่สุด เสียใจGที่สุดกับอะEไรที่มันผ่านไปE.. (จบไปแล้ว)

Am | Dm |G | C E |
Am | Dm |G | C |

* |

อาAmจไม่เหลือเธอ อาDmจไม่เหลือใครอาGจจะดูไร้ค่C EอาAmจไม่ได้ความ อาDmจมีน้ำตาแต่Gพยายามเข้าใจC

ทบทวFนทุกสิ่ง ทบทวGนทุกอย่างจะทำEmใจให้ยอมรับAm Cได้ฉันจFะไม่โกรธ ฉันจGะไม่เกลียดผ่านมEาก็ให้มันผ่านไEป จบไปแล้ว..

Am | Dm |G | C E |
Am | Dm |G | C |
F | G |Em | Am C |
F | G | E |คอร์ดเพลง ทบทวน PALMY ปาล์มมี่

เนื้อเพลง ทบทวน PALMY ปาล์มมี่อยู่กับสายลม อยู่กับแสงดาว อยู่กับความเหงาใจ อยู่กับพื้นดิน อยู่กับพื้นทราย ปล่อยให้ใจว่างเปล่า ทบทวนทุกสิ่ง ทบทวนทุกอย่าง ความหลังที่มันเป็นของเรา เพิ่งเคยรู้สึก เพิ่งเคยรู้จัก กับรักที่ต้องมาปวดร้าว อยากจะหายตัว อยากจะหายไป ไม่ให้ใครเห็นหน้า หลบจากผู้คน หลบจากสายตา ให้เวลาหัวใจ ทบทวนทุกสิ่ง ทบทวนทุกอย่าง เรื่องราวระหว่างเรามากมาย เสียดายที่สุด เสียใจที่สุด กับอะไรที่มันผ่านไป (จบไปแล้ว) อาจไม่เหลือเธอ อาจไม่เหลือใคร อาจจะดูไร้ค่า อาจไม่ได้ความ อาจมีน้ำตา แต่พยายามเข้าใจ ทบทวนทุกสิ่ง ทบทวนทุกอย่าง จะทำใจให้ยอมรับได้ ฉันจะไม่โกรธ ฉันจะไม่เกลียด ผ่านมาก็ให้มันผ่านไป จบไปแล้ว