ทำใจไม่ได้

  ต๋อง Slow   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ทำใจไม่ได้ ต๋อง วัฒนา SLOW สโลว์
เนื้อร้อง/ทำนอง: ต๋อง วัฒนาเรียบเรียง: Slow Records Team

E B/D# | C#m B |A G#m | F#m B |

 E  ก็คิดเอาเอB/D#งว่าเธอมีคนC#mใหม่ มันคงBทำใจไหA   ไม่เป็นEไร    ฉันF#mคงอยู่ได้B

 E  ก็คิดเอาเอB/D#ง ขาดเธอคงไม่C#mตาย   อีกสักพัBกคงลืมได้A   แต่รู้G#mไหม สุดท้าF#mยก็ไม่ลืB

 G#m  ได้แต่มองรูปเธออยู่อย่าC#mงนั้น   ทำBแบบนี้ทุก ๆA วัน..    G#m   ก็คF#mนมันคิดถึB

ขอโทษEที่ฉันกดเบB/D#อร์โทรไปหC#mา..ยังคิดถึBงเธอตลอAดมา โฮ..G#m    แม้ว่าเธF#mออิหมดใจBขอโทษEที่ฉันยังทำB/D#ใจไม่ได้C#m..ทำให้เธอB7กับเขาไม่เข้าAใจ ขอโทษG#mได้ไหมภาF#mพมันจำ ทำให้ฉันBไม่เคยลืม

E B/D# | C#m B |A G#m | F#m B |

 E  ก็รู้ตัวดีB/D#ว่าเธออยู่กับC#mเขา   ที่ตรงนั้Bนไม่ใช่ของAเรา   แต่รู้G#mไหม..สุดท้าF#mยก็ไม่ลืB

* |

ขอโทEษที่ฉันยังกB/D#ดเบอร์โทรหC#mา..ยังคิดถึBงเธอตลอAดมา โฮ..G#m    แม้ว่าเธF#mออิเหม็ดใจBขอโทEษที่ฉันยังทำB/D#ใจไม่ได้C#m..ทำให้เธBอกับเขาไม่เข้าAใจ ขอโทษG#mได้ไหมภาF#mพมันจำ ทำให้ฉันBไม่เคยลืม

E B/D# | C#m B |A G#m | F#m B |
E B/D# | C#m B |A E | F#m B |

** |

E B/Eb | C#m B |A G#m | F#m B |E |คอร์ดเพลง ทำใจไม่ได้ ต๋อง SLOW

เนื้อเพลง ทำใจไม่ได้ ต๋อง SLOWก็คิดเอาเองว่าเธอมีคนใหม่ มันคงทำใจไหว ไม่เป็นไร ฉันคงอยู่ได้ ก็คิดเอาเอง ขาดเธอคงไม่ตาย อีกสักพักคงลืมได้ แต่รู้ไหม สุดท้ายก็ไม่ลืม ได้แต่มองรูปเธออยู่อย่างนั้น ทำแบบนี้ทุกๆวัน ก็คนมันคิดถึง ขอโทษที่ฉันกดเบอร์โทรไปหา ยังคิดถึงเธอตลอดมา โฮ แม้ว่าเธออิหมดใจ ขอโทษที่ฉันยังทำใจไม่ได้ ทำให้เธอกับเขาไม่เข้าใจ ขอโทษได้ไหม ภาพมันจำ ทำให้ฉันไม่เคยลืม ก็รู้ตัวดีว่าเธออยู่กับเขา ที่ตรงนั้นไม่ใช่ของเรา แต่รู้ไหมสุดท้ายก็ไม่ลืม ขอโทษที่ฉันยังกดเบอร์โทรหา ยังคิดถึงเธอตลอดมา โฮ แม้ว่าเธออิเหม็ดใจ ขอโทษที่ฉันยังทำใจไม่ได้ ทำให้เธอกับเขาไม่เข้าใจ ขอโทษได้ไหม ภาพมันจำ ทำให้ฉันไม่เคยลืม