เธอบอกว่าฉันไม่ดี

 COPTER  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง เธอบอกว่าฉันไม่ดี COPTER
เนื้อร้อง/ทำนอง: COPTERเรียบเรียง/ดนตรี: COPTERโปรดิวเซอร์: Chodchapak Pholthanachodสังกัดค่าย: BOXX MUSICติดต่องานแสดง: 0624949583

C#maj7 | Cm |A#m D# | G#maj7 |
C#maj7 | Cm |A#m D# | G#maj7 |

เธอบอกฉันไม่C#maj7ดี..อย่างใคCmรเขาเธอบอกเธอไม่เอA#mา คนอย่างฉัD#นมันแย่G#maj7ไปเธอบอกฉันไม่C#maj7ดี  เธอบอกก่อนจะทิ้Cmงกันไปหรือว่าเธA#mอแค่ไปกับใคD#รเท่านั้นG#maj7เอง

ใช่ไหC#maj7ม  แค่อยากถามตรง ๆCm ว่าเธอแค่เบื่อกันใช่ไหA#mจึงD#เลือกที่จะไปG#maj7กับเขาคนนั้น

ไม่ได้มั่นใC#maj7จในตัวเองหรอกเพียงแค่เกรCmงว่าเธอจะโดนหลอกเพราะว่าคA#mงไม่มีใครมาD#ปลอบถ้าเสียใจG#maj7 ดูแลตัวเองก่อน

แค่ยัC#maj7งไม่แน่ใจ เธอเลือกไCmป เพราะอะไรเพราะเหตุนี้A#mจริง ๆ ใช่ไหA#7ม เธอจึงเลือกD#ไป

** |

Oh เธอในฝัC#maj7น มีเธอในนั้นแค่เธอกับฉัCmนจับมือคู่กันมีแค่สองA#mเรามีกันอยู่ข้างD#กายไม่ต้องคิG#maj7ดอะไรให้มันต้องวุ่นวาย

เลยไม่อยากจะคิดว่าในชีวิC#maj7ตต้องเจอควันพิษของเธอและเขาที่มันแผดเผาหัวใจของฉัCmนมันพังทลายทุรนทุรายกลายเป็นแค่น้ำตา A#m แต่อย่าเข้าใจผิด ฉันD#ไม่ได้ต้องการเธอ G#maj7  แค่ใจมันยังติด ติดอยู่กับเรื่องเดิม ๆ

* | ** |

C#maj7 | Cm |A#m D# | G#maj7 |คอร์ดเพลง เธอบอกว่าฉันไม่ดี COPTER

เนื้อเพลง เธอบอกว่าฉันไม่ดี COPTERเธอบอกฉันไม่ดีอย่างใครเขา เธอบอกเธอไม่เอา คนอย่างฉันมันแย่ไป เธอบอกฉันไม่ดี เธอบอกก่อนจะทิ้งกันไป หรือว่าเธอแค่ไปกับใครเท่านั้นเอง ใช่ไหม แค่อยากถามตรงๆว่าเธอ แค่เบื่อกันใช่ไหม จึงเลือกที่จะไปกับเขาคนนั้น ไม่ได้มั่นใจในตัวเองหรอก เพียงแค่เกรงว่าเธอจะโดนหลอก เพราะว่าคงไม่มีใครมาปลอบ ถ้าเสียใจ ดูแลตัวเองก่อน แค่ยังไม่แน่ใจ เธอเลือกไป เพราะอะไร เพราะเหตุนี้จริงๆใช่ไหม เธอจึงเลือกไป Oh เธอในฝัน มีเธอในนั้น แค่เธอกับฉันจับมือคู่กัน มีแค่สองเรามีกันอยู่ข้างกาย ไม่ต้องคิดอะไรให้มันต้องวุ่นวาย เลยไม่อยากจะคิดว่าในชีวิตต้องเจอควันพิษ ของเธอและเขาที่มันแผดเผา หัวใจของฉันมันพังทลาย ทุรนทุรายกลายเป็นแค่น้ำตา แต่อย่าเข้าใจผิด ฉันไม่ได้ต้องการเธอ แค่ใจมันยังติด ติดอยู่กับเรื่องเดิมๆ