เธอมีจริง

 ป้าง นครินทร์ สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เธอมีจริง ป้าง นครินทร์ กิ่งศักดิ์
เนื้อร้อง/ทำนอง: นครินทร์ กิ่งศักดิ์เรียบเรียง/โปรดิวเซอร์: นครินทร์ กิ่งศักดิ์สังกัดค่าย: genie records

D# | G# |D# | G# |

 D#  มีนางฟ้าที่อยู่แสนไกG#ล.. A#  เหมือนคล้าย ๆ ฉันเฝ้าD#รอ นาน น้าน นาG#น.. D#  ได้แต่มองขึ้นไปบนฟ้G#   ขอA#ให้ได้เห็นสักครD#า นางฟ้าเอG#ย..

 Cm  แล้วถึงวัCm7นฉันเลิกมองฟ้Cm6   เวลาG#ที่มากไป Cm  ถึงได้รู้Cm7ว่ามีอะไรGบนพื้น

หาD#ก..ไม่มองฟ้า.. อาCmจ..จะพอA#รู้.. G#  คนบางคนบนพื้G#mนที่เขาคอยอGmยู่ ไม่เคยรู้ว่ามีA#   จาD#ก..ในวันนี้.. หยุCmด..ที่เคยA#หา.. G#  จะไม่มองบนฟ้G#mา จะมองแต่เGmธอ ไม่ต้องพร่ำเพ้อA# A#  เพราะเธอมีอยู่จริง

D# | G# |D# | G# |

 Cm  ลดสายตCm7าลงมาจากฟ้Cm6า มาเจอสาG#ยตาเธอ Cm  ถึงได้เห็Cm7นคุณค่าที่เจGอในนั้น

** |

D# | D#7 |

 G#  คนดี ๆ คนหนึ่งยืนอยู่ข้างกาย D#  มัวไปมองคนที่เป็นไปไม่ได้ G#  ฉันเพิ่งรู้ว่ารัCmกที่เธอเก็บG#ไว้..

   เพื่อให้กับฉัD# A#/Dน..              มันจริงยิ่งCmกว่า   A#   ไขว่คว้G#ามานานกับฝันลอย ๆ G#m  เปลืองเวลารอคอยคนบนฟ้าG#mไกล ไม่มีจริง

D# | G# |D# | G# |
D# | G# |G#m | G#m |

** |

D# | G# |D# | G# |คอร์ดเพลง เธอมีจริง ป้าง นครินทร์ กิ่งศักดิ์

เนื้อเพลง เธอมีจริง ป้าง นครินทร์ กิ่งศักดิ์มีนางฟ้าที่อยู่แสนไกล เหมือนคล้ายๆฉันเฝ้ารอ นาน น้าน นาน ได้แต่มองขึ้นไปบนฟ้า ขอให้ได้เห็นสักครา นางฟ้าเอย แล้วถึงวันฉันเลิกมองฟ้า เวลาที่มากไป ถึงได้รู้ว่ามีอะไรบนพื้น หากไม่มองฟ้า อาจจะพอรู้ คนบางคนบนพื้นที่เขาคอยอยู่ ไม่เคยรู้ว่ามี จากในวันนี้ หยุดที่เคยหา จะไม่มองบนฟ้า จะมองแต่เธอ ไม่ต้องพร่ำเพ้อ เพราะเธอมีอยู่จริง ลดสายตาลงมาจากฟ้า มาเจอสายตาเธอ ถึงได้เห็นคุณค่าที่เจอในนั้น คนดีๆคนหนึ่งยืนอยู่ข้างกาย มัวไปมองคนที่เป็นไปไม่ได้ ฉันเพิ่งรู้ว่ารักที่เธอเก็บไว้ เพื่อให้กับฉัน มันจริงยิ่งกว่า ไขว่คว้ามานานกับฝันลอยๆเปลืองเวลารอคอยคนบนฟ้าไกล ไม่มีจริง