เธอมีจริง

 เธอมีจริง ป้าง นครินทร์ สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

เธอมีจริง - ป้าง นครินทร์ กิ่งศักดิ์

D# | G# |D# | G# |

 D#  มีนางฟ้าที่อยู่แสนไกG#ล.. A#  เหมือนคล้าย ๆ ฉันเฝ้าD#รอ นาน น้าน นาG#น.. D#  ได้แต่มองขึ้นไปบนฟ้G#   ขอA#ให้ได้เห็นสักครD#า นางฟ้าเอG#ย..

 Cm  แล้วถึงวัCm7นฉันเลิกมองฟ้Cm6   เวลาG#ที่มากไป Cm  ถึงได้รู้Cm7ว่ามีอะไรGบนพื้น

หาD#ก..ไม่มองฟ้า.. อาCmจ..จะพอA#รู้.. G#  คนบางคนบนพื้G#mนที่เขาคอยอGmยู่ ไม่เคยรู้ว่ามีA#   จาD#ก..ในวันนี้.. หยุCmด..ที่เคยA#หา.. G#  จะไม่มองบนฟ้G#mา จะมองแต่เGmธอ ไม่ต้องพร่ำเพ้อA# A#  เพราะเธอมีอยู่จริง

D# | G# |D# | G# |

 Cm  ลดสายตCm7าลงมาจากฟ้Cm6า มาเจอสาG#ยตาเธอ Cm  ถึงได้เห็Cm7นคุณค่าที่เจGอในนั้น

** |

D# | D#7 |

 G#  คนดี ๆ คนหนึ่งยืนอยู่ข้างกาย D#  มัวไปมองคนที่เป็นไปไม่ได้ G#  ฉันเพิ่งรู้ว่ารัCmกที่เธอเก็บG#ไว้..

   เพื่อให้กับฉัD# A#/Dน..              มันจริงยิ่งCmกว่า   A#   ไขว่คว้G#ามานานกับฝันลอย ๆ G#m  เปลืองเวลารอคอยคนบนฟ้าG#mไกล ไม่มีจริง

D# | G# |D# | G# |
D# | G# |G#m | G#m |

** |

D# | G# |D# | G# |เธอมีจริง - ป้าง นครินทร์ กิ่งศักดิ์