อยู่ๆก็คิดถึง

 MEAN SIN สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง อยู่ๆก็คิดถึง MEAN x SIN
เนื้อร้อง/ทำนอง: ศรัณย์ วงศ์น้อย, SINเรียบเรียง: แมนลักษณ์ ทุมกานนท์สังกัดค่าย: WhiteMusic

C#maj7 | C#maj7 |D# | D# |
Cm | Cm |Fm | Fm |

ไม่ได้เป็นวันC#maj7ที่พิเศษ ไม่ใช่ว่าฉันD#เป็นอะไรไม่ได้มองฟ้Cmาแล้วเหงาใจอยากมีใคFmร..อยู่ตรงนี้..

ไม่ได้มัวฝันC#maj7ถึงวันเก่า ไม่ใช่ว่าเศร้D#าหรืออ่อนไหวไม่ได้อยากขCmอให้เริ่มใหม่แต่ทำไมF7..ก็ไม่รู้..

อยู่ ๆ ก็คิA#m D#ดถึง..เธอ..G#maj7 Fm ถึง..เธอ..อาจเป็นเพรA#mาะว่าเรื่องจริD#งคงไม่ได้G#maj7เจออยู่ ๆ ก็คิA#m D#ดถึง..เธอ..G#maj7 Fm ถึง..เธอ..อาจเป็นเพรA#mาะว่าช่วงเวลาที่มีเC# D#ธอ..ไม่เหมือนใคร..

G#maj7 |

ในตอนที่ฉันC#maj7ฟังเพลงหนึ่ง ในตอนที่ต้องD#ยืนกับใครในตอนที่ดูCmหนังเรื่องใหม่  จะตอนไหFmน ก็ไม่รู้

** |

C#maj7 Cm Fm | D | Dm | D# |G#maj7 Fm | |

อยู่ ๆ ก็คิA#m D#ดถึง..เธอ..G#maj7 Fm ถึง..เธอ..อาจเป็นเพรA#mาะว่าเรื่องจริD#งคงไม่ได้G#maj7เจออยู่ ๆ ก็คิA#m D#ดถึง..เธอ..G#maj7 Fm ถึง..เธอ..A#m D# | G#maj7ฮ..

อยู่ ๆ ก็คิA#m D#ดถึง..เธอ..G#maj7 Fm ถึง..เธอ..อาจเป็นเพรA#mาะว่าใจมีD#เธออยู่เสมG#maj7อยู่ ๆ ก็คิA#m D#ดถึง..เธอ..G#maj7 Fm ถึง..เธอ..อาจเป็นเพรA#mาะว่าช่วงเวลาที่มีเC# D#ธอ..ไม่เหมือนใคร..

A#m D# | G#maj7 Fm | A#m D# | G#maj7 | ( Fade Out )คอร์ดเพลง อยู่ๆก็คิดถึง มีน MEAN x SIN

เนื้อเพลง อยู่ๆก็คิดถึง MEAN x SINไม่ได้เป็นวันที่พิเศษ ไม่ใช่ว่าฉันเป็นอะไร ไม่ได้มองฟ้าแล้วเหงาใจ อยากมีใครอยู่ตรงนี้ ไม่ได้มัวฝันถึงวันเก่า ไม่ใช่ว่าเศร้าหรืออ่อนไหว ไม่ได้อยากขอให้เริ่มใหม่ แต่ทำไมก็ไม่รู้ อยู่ๆก็คิดถึงเธอ ถึงเธอ อาจเป็นเพราะว่าเรื่องจริงคงไม่ได้เจอ อยู่ๆก็คิดถึงเธอ ถึงเธอ อาจเป็นเพราะว่าช่วงเวลาที่มีเธอ ไม่เหมือนใคร ในตอนที่ฉันฟังเพลงหนึ่ง ในตอนที่ต้องยืนกับใคร ในตอนที่ดูหนังเรื่องใหม่ จะตอนไหน ก็ไม่รู้ อยู่ๆก็คิดถึงเธอ ถึงเธอ อาจเป็นเพราะว่าเรื่องจริงคงไม่ได้เจอ อยู่ๆก็คิดถึงเธอ ถึงเธอ โฮ อยู่ๆก็คิดถึงเธอ ถึงเธอ อาจเป็นเพราะว่าใจมีเธออยู่เสมอ อยู่ๆก็คิดถึงเธอ ถึงเธอ อาจเป็นเพราะว่าช่วงเวลาที่มีเธอ ไม่เหมือนใคร ( Fade Out )