พูดอะไรก็เชิญ (WHATEVER)

 TIMETHAI สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง พูดอะไรก็เชิญ TIMETHAI
ดนตรี: Pacific

Gm | A# |D# | D# F |

หลอGmกกัน ถ้าเธอไม่รักขอเพียงแค่บอกA#ฉันเธอไม่จำเป็นต้องพิมพ์ไปบอกD#มันไม่ต้องไปบอกว่ารัCmก Cuz he dont give a FxFck

ที่เขารักนะมันเป็นควาGmมฝันเรื่องจริงเธอรู้ไหมเขาแค่หลอA#กฟันสักพักเดี๋ยวเธอก็กลายเป็นความD#หลังเดี๋ยวเธอก็รู้Cmเพราะเธอไม่เคยที่จะฟังFฉัน

เธGmอบอกเขาไม่เกี่A#ยว ที่เราเลิกกัD#เขานะเป็นแค่พี่ชาย ไCmม่ต้องห่วงเธอไว้Fใจได้เธGmอบอกเราทั้งสอA#งยุติความสัมพันD#ธ์เขาเป็นแค่คนรู้จัก เธอคิCmดอะไรมากไปFหรือเปล่า

จะพูดอะไรก็เชิGmญ เธอถูกอยู่แล้A#ถึงแม้ที่เธอพูดไปD# มันดู ไม่เหมาะ และไม่ควCmจะพูFดอะไรก็เชิGmญ เธอไม่เคยผิดอยู่แล้A#ทิ้งไว้ให้ใครเขามอD#งว่าฉันนั้นเป็นคนไม่ดีCmคนไม่ดีFตลอด

บอGmกไป ถ้าเธอไม่รักก็เพียงแค่บอกA#ไปไม่ต้องมาทำเป็นไม่ได้ตั้งD#ใจเพราะใครต่อใครก็รู้D#ว่าเธอเป็นคนเจ้าชู้F

คนเขามองว่าเธอเป็นนางGmฟ้าคนเขามองว่าเธอเป็นดาA#ราเชื่อเธอจนสนิทD#ใจ เธอบอกไม่สนิทไงใคD#รมันจะไปรู้ว่าเธอชอบอ้าFขา baby

* | ** | ** |

Gm | A# |D# | D# F | ( x2 )คอร์ดเพลง พูดอะไรก็เชิญ TIMETHAI

เนื้อเพลง พูดอะไรก็เชิญ TIMETHAIหลอกกัน ถ้าเธอไม่รักขอเพียงแค่บอกฉัน เธอไม่จำเป็นต้องพิมพ์ไปบอกมัน ไม่ต้องไปบอกว่ารัก Cuz he dont give a Fxck ที่เขารักนะมันเป็นความฝัน เรื่องจริงเธอรู้ไหมเขาแค่หลอกฟัน สักพักเดี๋ยวเธอก็กลายเป็นความหลัง เดี๋ยวเธอก็รู้เพราะเธอไม่เคยที่จะฟังฉัน เธอบอกเขาไม่เกี่ยว ที่เราเลิกกัน เขานะเป็นแค่พี่ชาย ไม่ต้องห่วงเธอไว้ใจได้ เธอบอกเราทั้งสองยุติความสัมพันธ์ เขาเป็นแค่คนรู้จัก เธอคิดอะไรมากไปหรือเปล่า จะพูดอะไรก็เชิญ เธอถูกอยู่แล้ว ถึงแม้ที่เธอพูดไป มันดู ไม่เหมาะ และไม่ควร จะพูดอะไรก็เชิญ เธอไม่เคยผิดอยู่แล้ว ทิ้งไว้ให้ใครเขามองว่าฉันนั้นเป็นคนไม่ดี คนไม่ดีตลอด บอกไป ถ้าเธอไม่รักก็เพียงแค่บอกไป ไม่ต้องมาทำเป็นไม่ได้ตั้งใจ เพราะใครต่อใครก็รู้ว่าเธอเป็นคนเจ้าชู้ คนเขามองว่าเธอเป็นนางฟ้า คนเขามองว่าเธอเป็นดารา เชื่อเธอจนสนิทใจ เธอบอกไม่สนิทไง ใครมันจะไปรู้ว่าเธอชอบอ้าขา baby ( x2 )