วันสบาย

 อภิรมย์ สตริง ชิลๆ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง วันสบาย อภิรมย์

Emaj9 | Emaj9 |Bmaj9 | Bmaj9 |
Emaj9 | Emaj9 |Bmaj9 | Bmaj9 |

สบEmaj9าย วันสบาย วันฟรีสไตล์ไม่รู้ ไม่ชี้ ไม่แคBmaj9ร์ อะไร ๆ สักวันสบEmaj9าย วันสบาย วันแห่งสวรรค์เวลานี้ฉันขอคลBmaj9าย เน็กทง เน็กไทค์ ที่คอ

Emaj7อพักผ่อน บอกตัวเองว่าขD#m7อพักก่อนพักจิตและใจที่มัEmaj7นไหวอ่อนไม่ต้องมีใครมาD#m7เว้าวอน   G#7ให้วันหยุดวันนี้C#m7ได้มีความหมF#าย

ขอมีแค่ตัEmaj7วฉันกับวันและเวลาว่าง ๆจะอยู่กับเพลD#m7งเบา ๆ และจิบเบียG#m7ร์บาง ๆจะลืEmaj7มเรื่องราววุ่นวายต่าง ๆจะหลับ จะฝัD#m7น ไปให้ไกลจนถึงดาG#m7วอังคารขอC#m7ความสุขเล็ก ๆF# ไม่มากมายเป็นD#m7รางวัลให้ชีวิตG#m7ที่วุ่นวายขอC#m7พักผ่อนให้พร้อF#มกับวันต่อไ(Bsus2)

สบEmaj9าย วันสบาย วันฟรีสไตล์ไม่มีระแวงอะไรBmaj9 รบกวน รบกวน ทั้งวันสบEmaj9าย วันสบาย วันแห่งสวรรค์ไม่ทุกข์ไม่ร้อนขอนอBmaj9นฮัมเพลง ปั๊บ ปา ดี๋ ด่า

* | ** |

Emaj7 | Emaj7 |D#m7 | D#m7 |
Emaj7 | Emaj7 |D#m7 | G#m7 |
C#m7 | F# |D#m7 | G#m7 |
C#m7 | F# |Bmaj9 |

ขอมีแค่ตัEmaj7วฉันกับวันและเวลาว่าง ๆจะอยู่กับเพลD#m7งเบา ๆ และจิบเบียG#m7ร์บาง ๆจะลืEmaj7มเรื่องราววุ่นวายต่าง ๆจะหลับ จะฝัD#m7น ไปให้ไกลจนถึงดาG#m7วอังคาร

แค่ตัวEmaj7ฉันกับวันและเวลาว่าง ๆจะอยู่กับเพลD#m7งเบา ๆ และจิบเบียG#m7ร์บาง ๆจะลืEmaj7มเรื่องราววุ่นวายต่าง ๆจะหลับ จะฝัD#m7น ไปให้ไกลจนถึงดาG#m7วอังคาร

C#m7 | F# |D#m7 | G#m7 |
C#m7 | F# |Bmaj9 |
Emaj9 | Emaj9 | Bmaj9 | Bmaj9 | ( x2 ) | Emaj9 |คอร์ดเพลง วันสบาย อภิรมย์

เนื้อเพลง วันสบาย อภิรมย์สบาย วันสบาย วันฟรีสไตล์ ไม่รู้ ไม่ชี้ ไม่แคร์ อะไรๆสักวัน สบาย วันสบาย วันแห่งสวรรค์ เวลานี้ฉันขอคลาย เน็กทง เน็กไทค์ ที่คอ ขอพักผ่อน บอกตัวเองว่าขอพักก่อน พักจิตและใจที่มันไหวอ่อน ไม่ต้องมีใครมาเว้าวอน ให้วันหยุดวันนี้ได้มีความหมาย ขอมีแค่ตัวฉันกับวันและเวลาว่างๆจะอยู่กับเพลงเบาๆและจิบเบียร์บางๆจะลืมเรื่องราววุ่นวายต่างๆจะหลับ จะฝัน ไปให้ไกลจนถึงดาวอังคาร ขอความสุขเล็กๆไม่มากมาย เป็นรางวัลให้ชีวิตที่วุ่นวาย ขอพักผ่อนให้พร้อมกับวันต่อไป สบาย วันสบาย วันฟรีสไตล์ ไม่มีระแวงอะไร รบกวน รบกวน ทั้งวัน สบาย วันสบาย วันแห่งสวรรค์ ไม่ทุกข์ไม่ร้อนขอนอนฮัมเพลง ปั๊บ ปา ดี๋ ด่า ขอมีแค่ตัวฉันกับวันและเวลาว่างๆจะอยู่กับเพลงเบาๆและจิบเบียร์บางๆจะลืมเรื่องราววุ่นวายต่างๆจะหลับ จะฝัน ไปให้ไกลจนถึงดาวอังคาร แค่ตัวฉันกับวันและเวลาว่างๆจะอยู่กับเพลงเบาๆและจิบเบียร์บางๆจะลืมเรื่องราววุ่นวายต่างๆจะหลับ จะฝัน ไปให้ไกลจนถึงดาวอังคาร ( x2 )