เขียน

 เขียน โบอิ้ง Lose Holidays Guiitarima สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

เขียน - โบอิ้ง Lose Holidays Ft.Guiitarima

D# | A# |Cm | G# |

เหตุใดD#เธอลืมฉันลงได้ง่ายA#ดายส่วนฉัCmนเหมือนคนที่ตายทั้งเป็G#ต้องทนD#รับรู้และเห็นสิ่งรอบA#กายเปลี่ยนไปCmทั้ง ๆ ที่ใจยังเหมือA#นเดิม

ทุกครั้Fmงที่ตื่นขึ้นมาอยากหมุGmนเข็มนาฬิกาให้กลับD#หลัง..A#/D | Cm.หยิFmบสมุดขึ้นมา พร้อGmมปากกาด้ามเดิมที่เธอให้G#ไว้ฉัน(ยัง)คิดถึงเธA#อ..

หวาดกลัD#วว่าในซักวันเธอหายA#ไปจากใจCmของฉันที่มันยังรักD#เธออยากขอD#แค่ความทรงจำสักเสี้ยวA#หนึ่งให้ฉัCmน ได้ซาบ ได้ซึ้ง ถึงวันG#เก่า

* |

 D#  เขียนถึงความรักของA#เรา Cm  เขียนเอาไว้ให้ใจG#มันจำA# โฮ... D#  ความรักที่โดนเธอทำA#   ให้เจ็Cmบช้ำ..   G#   แล้วเธอก็จากไป...

 Cm  เธอเคยเป็นดั่งทุกG# ๆ สิ่ง D#  หนึ่งเดียวในใจของฉัA#น..

D# | A# |Cm | G# |
D# | A# |Cm | G# |

** | ** |

 D#  เขียนถึงความรักของเA#รา Cm  เขียนเอาไว้ให้ใจมัG#นจำA# โฮ... D#  เก็บไว้ทุกความทรงจำA#   ให้เธอCmนั้น..   G#   ไม่มีวันหายไป(D#)..เขียน - โบอิ้ง Lose Holidays Ft.Guiitarima