ย้านเด้

  เต๊ะ ตระกูลตอ   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ย้านเด้ เต๊ะ ตระกูลตอ
เนื้อร้อง/ทำนอง: เต๊ะ ตระกูลตอเรียบเรียง: จินนี่ ภูไทโปรดิวเซอร์: ณฐพบ ชาเนตร์ (พี่สิงห์)สังกัดค่าย: Sing Musicติดต่องานแสดง: 0982037796

C G/B | Am G |F G | C |
C G/B | Am G |F G | C G |

ย้านเด้C ย้านผู้อื่G/Bนเอาเจ้าไปครAmองย้านใจของน้อFง..ไปหลGงฮักเขานั่นแหCย้านโตอ้าFยกลายเป็นคนเจ็Gย้านโตอ้าEmยกลายเป็นคนแAmพ้ย้านแต่น้อDmงบ่แคร์ ย้านน้อD7งบ่มาสนGใจ

ย้านเด้C ย้านผู้อื่G/Bนเอาเจ้าไปหย่Amย้านติดคาFรม..ของเขGาจนว่าลืมอ้าCย้านแต่ใจFบ่เป็นคือเก่Gย้านแต่เจ้Emากลายเป็นคนใหAmม่ย้านฮักพังDmสลาย ย้านอ้ายD7เป็นหมาหัวGเน่า

อ้ายย้านเจ้าเซาฮักอ้Cาย อ้ายย้าEmนเจ้ามีคนใหAmม่อ้ายย้านเจ้าสิเปลี่ยนไปFอ้ายย้านโตอ้าGยสิบ่สำCคัญอ้ายย้าGนเจ้าสิถิ่มอ้Cายอ้ายย้าEmนเจ้าไปกับเขาคนนั้Amอ้ายย้านจนว่าอ้ายสั่Fคั่นฮอดมื้อนั้Gน อ้ายย้านอ้ายตาC

C G/B | Am G |F G | C |
C G/B | Am G |F G | C G |

ย้านเด้C ย้านผู้อื่G/Bนเอาเจ้าไปแดAmย้านน้ำตาแFตก เมื่อน้องGมาบอกแยกทาCย้านฮักแท้F..แพ้ความห่างไกGย้านหัวใEmจ..แพ้ความไกลAmห่างย้านเจ้าเป็Dmนลายต่าง อย่าลืมมัD7นบักผู้บ่าวคนนี้G

* |

อ้ายย้านจนว่าอ้ายสั่Fมื้อที่เฮาเลิกกัGน อ้ายย้านชักตาC

C G/B | Am G |F G | C |ฟังเพลง - ย้านเด้ เต๊ะ ตระกูลตอ - YouTube

เนื้อเพลง ย้านเด้ เต๊ะ ตระกูลตอย้านเด้ ย้านผู้อื่นเอาเจ้าไปครอง ย้านใจของน้องไปหลงฮักเขานั่นแหม ย้านโตอ้ายกลายเป็นคนเจ็บ ย้านโตอ้ายกลายเป็นคนแพ้ ย้านแต่น้องบ่แคร์ ย้านน้องบ่มาสนใจ ย้านเด้ ย้านผู้อื่นเอาเจ้าไปหย่ม ย้านติดคารมของเขาจนว่าลืมอ้าย ย้านแต่ใจบ่เป็นคือเก่า ย้านแต่เจ้ากลายเป็นคนใหม่ ย้านฮักพังสลาย ย้านอ้ายเป็นหมาหัวเน่า อ้ายย้านเจ้าเซาฮักอ้าย อ้ายย้านเจ้ามีคนใหม่ อ้ายย้านเจ้าสิเปลี่ยนไป อ้ายย้านโตอ้ายสิบ่สำคัญ อ้ายย้านเจ้าสิถิ่มอ้าย อ้ายย้านเจ้าไปกับเขาคนนั้น อ้ายย้านจนว่าอ้ายสั่น คั่นฮอดมื้อนั้น อ้ายย้านอ้ายตาย ย้านเด้ ย้านผู้อื่นเอาเจ้าไปแดก ย้านน้ำตาแตก เมื่อน้องมาบอกแยกทาง ย้านฮักแท้แพ้ความห่างไกล ย้านหัวใจแพ้ความไกลห่าง ย้านเจ้าเป็นลายต่าง อย่าลืมมันบักผู้บ่าวคนนี้ อ้ายย้านจนว่าอ้ายสั่น มื้อที่เฮาเลิกกัน อ้ายย้านชักตาย