ย้านเด้

 เต๊ะ ตระกูลตอ ย้านเด้ ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ย้านเด้ - เต๊ะ ตระกูลตอ

C G/B | Am G |F G | C |
C G/B | Am G |F G | C G |

ย้านเด้C ย้านผู้อื่G/Bนเอาเจ้าไปครAmองย้านใจของน้อFง..ไปหลGงฮักเขานั่นแหCย้านโตอ้าFยกลายเป็นคนเจ็Gย้านโตอ้าEmยกลายเป็นคนแAmพ้ย้านแต่น้อDmงบ่แคร์ ย้านน้อD7งบ่มาสนGใจ

ย้านเด้C ย้านผู้อื่G/Bนเอาเจ้าไปหย่Amย้านติดคาFรม..ของเขGาจนว่าลืมอ้าCย้านแต่ใจFบ่เป็นคือเก่Gย้านแต่เจ้Emากลายเป็นคนใหAmม่ย้านฮักพังDmสลาย ย้านอ้ายD7เป็นหมาหัวGเน่า

อ้ายย้านเจ้าเซาฮักอ้Cาย อ้ายย้าEmนเจ้ามีคนใหAmม่อ้ายย้านเจ้าสิเปลี่ยนไปFอ้ายย้านโตอ้าGยสิบ่สำCคัญอ้ายย้าGนเจ้าสิถิ่มอ้Cายอ้ายย้าEmนเจ้าไปกับเขาคนนั้Amอ้ายย้านจนว่าอ้ายสั่Fคั่นฮอดมื้อนั้Gน อ้ายย้านอ้ายตาC

C G/B | Am G |F G | C |
C G/B | Am G |F G | C G |

ย้านเด้C ย้านผู้อื่G/Bนเอาเจ้าไปแดAmย้านน้ำตาแFตก เมื่อน้องGมาบอกแยกทาCย้านฮักแท้F..แพ้ความห่างไกGย้านหัวใEmจ..แพ้ความไกลAmห่างย้านเจ้าเป็Dmนลายต่าง อย่าลืมมัD7นบักผู้บ่าวคนนี้G

* |

อ้ายย้านจนว่าอ้ายสั่Fมื้อที่เฮาเลิกกัGน อ้ายย้านชักตาC

C G/B | Am G |F G | C |ย้านเด้ - เต๊ะ ตระกูลตอ