ย้ายป่า

  คณะขวัญใจ   คาราวาน   เบย์ Southern Boys   ไววิทย์   เพื่อชีวิต   โฟล์ก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ย้ายป่า คณะขวัญใจ Feat. หงา คาราวาน , เบย์ Southern Boys , ไววิทย์
เนื้อร้อง/ทำนอง: ชีวิน โกมารทัตเรียบเรียง: คณะขวัญใจสังกัดค่าย: Gru Recordติดต่องานแสดง: 0639166983

F G C | F G C |
F G C | F G C Dm | Em F G |

C G | F C |
C G | F C | G |

เจ้านกCน้อยบินกลับรัGหวังเพียFงพักพิงซบอบอุ่นไCป่าสวCยช่วยกอดฉันได้ไหGเพราะลมFหายใจฉันคือเธC

ท้องฟ้Amา.. แม่น้ำEm..ภูเขFา และมวลหมู่ดอกไม้CสีเขียAmวน้อยใหGญ่ มากมายเรียงร้อF

สาCยฝนเป็นดั่งดวงGตาสุFริยาเป็นดั่งดวงCใจสาดแสCง อบอุ่น อ่อนไหGเชื่อมโยFงสายใยให้พื้นป่C

แต่วันนี้Am.. โลกสวEmย..แปรปรวFน เปลี่ยนไป น่าใจหาCเพื่อนฝูAmง.. ฉันก็ล้มตEmายเพราะคนใจร้Fาย.. บุกรุกราGน..

อยากจะย้Cาย.. ป่าหนีGไปให้ไกFลกว่าดาวอังคาCไปปลูกบ้Cาน.. ให้สวยงาGเพื่อไกFลจากคนใจทรCามใจดวงนี้Am.. แสนบอบช้ำGอย่าทำร้าFยกันอย่างนี้Cไม่เอาแล้Amว ขอพอทีG จะย้ายป่าหF (G)นี..

C G | F C |
C G | F C |
Am Em | F C |
Am Em | F | G |

* | ** | *** |

*** | *** |

ไปให้ไกล

C G | F C | ( x4 )ฟังเพลง - ย้ายป่า คณะขวัญใจ Feat. หงา คาราวาน , เบย์ Southern Boys , ไววิทย์ - YouTube

เนื้อเพลง ย้ายป่า คณะ ขวัญใจ Feat. หงา คาราวาน , เบย์ Southern Boys , ไววิทย์เจ้านกน้อยบินกลับรัง หวังเพียงพักพิงซบอบอุ่นไอ ป่าสวยช่วยกอดฉันได้ไหม เพราะลมหายใจฉันคือเธอ ท้องฟ้า แม่น้ำ ภูเขา และมวลหมู่ดอกไม้ สีเขียวน้อยใหญ่ มากมายเรียงร้อย สายฝนเป็นดั่งดวงตา สุริยาเป็นดั่งดวงใจ สาดแสง อบอุ่น อ่อนไหว เชื่อมโยงสายใยให้พื้นป่า แต่วันนี้ โลกสวย แปรปรวน เปลี่ยนไป น่าใจหาย เพื่อนฝูง ฉันก็ล้มตาย เพราะคนใจร้าย บุกรุกราน อยากจะย้าย ป่าหนี ไปให้ไกลกว่าดาวอังคาร ไปปลูกบ้าน ให้สวยงาม เพื่อไกลจากคนใจทราม ใจดวงนี้ แสนบอบช้ำ อย่าทำร้ายกันอย่างนี้ ไม่เอาแล้ว ขอพอที จะย้ายป่าหนี ไปให้ไกล