อยากเมาทักแชท

 เม้ก อภิสิทธิ์ อยากเมาทักแชท สตริง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

อยากเมาทักแชท - เม้ก อภิสิทธิ์

ไผที่ยังโสA#mด ทักแชทG#มาหาหน่F#อยโพสต์นี้G#บ่ได้อ่A#mอย แค่อยากมีคนG#ส่อยดูF# G#แล

 A#m  มาเทคแคG#ร์ ตอนเมาหนัF#   ช่วยทักทาG#ยเข้ามาหน่A#mอย   มาชนแก้G#วให้สุดซอF#   มาซอยกินเหล้G#าในคืนนี้F.. F  มีไผอยากเมาให้ทักแชทA#mมา

F# G# | A#m G# |F# G# | C# |
A#m G# | F# G# |A#m G# | F | F |

 A#m  เช็คอินร้านเหล้า ตามประสาD#mของคนเหงา ๆ G#  คนเดียวเบา ๆ ย้อนว่าถืกC#ผู้สาวทิ้งไป

 A#m  ขอดื่มไว้อาลัย..ให้กับรักD#mที่ได้จากไป G#  เอาดีกรีย้อมใจให้มันคืนC#มาคือเก่า A#m  ยิ่งดึกยิ่งเหงา กินเหล้D#mาคนเดียวเหว่ว้า G#  สิมีไผอาสา..มากินเหล้A#mาเป็นหมู่แหน่

 D#m  ขอโพสต์แนเด้อ อยากจะเจอC#คนที่เข้าใจ D#m  มาร่วมทางกันไป..F# ให้สุด ๆ ในคืFนนี้..  F

ไผที่ยังโสF#ด ทักแชG#ทมาหาหน่A#mอยโพสต์นี้G#บ่ได้อ่อF#ย แค่อยากมีคนG#ส่อยดูแC# A#m  มาเทคแคG#ร์ ตอนเมาหนัF#   ช่วยทักทาG#ยเข้ามาหน่A#mอย   มาชนแก้G#วให้สุดซอF#   มาซอยกินเหล้G#าในคืนนี้C#.. A#m  สิขันอาสาG#เป็นคนจ่าF#   อยากกินอิหยัG#งสิจัดให้A#m   แค่อยากจะเมG#าให้ลืมหน้าคF#น..ใจร้ายคนนั้F | Fน..   (มีไผอยากเมาให้ทักแชA#mทมา)

F# G# | A#m G# |F# G# | C# |
A#m G# | F# G# |A#m G# | F | F |

* | ** | *** |

ไผที่ยังโสF#ด ทักแชG#ทมาหาหน่A#mอยโพสต์นี้G#บ่ได้อ่อF#ย แค่อยากมีคนG#ส่อยดูแC# A#m  มาเทคแคG#ร์ ตอนเมาหนัF#   ช่วยทักทาG#ยเข้ามาหน่A#mอย   มาชนแก้G#วให้สุดซอF#   มาซอยกินเหล้G#าในคืนนี้C#..

 A#m  สิขันอาสาG#เป็นคนจ่าF#   อยากกินอิหยัG#งสิจัดให้A#m   แค่อยากจะเมG#าให้ลืมหน้าคF#น..หลายใจคนนั้F |น.. F  คั่นไผอยากเมาให้ทักแชทA#mมา G#  คั่นไผอยากเมาให้ทักแชทมา

F# G# | A#m G# |F# G# | C# |
A#m G# | F# G# | A#m G# | F | F |A#m |อยากเมาทักแชท - เม้ก อภิสิทธิ์