ยินดีที่จะทำ

  เซียนหรั่ง   นารา วาซาบิ   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ยินดีที่จะทำ Narano นาราโน่
เนื้อร้อง: อาไทด์ กีตาร์เรียบเรียง: เพทาย สตูดิโอดนตรี: นาราภัทร งดงามติดต่องานแสดง: 0800986981

G# |

ถ้าการหายไปของฉัG#นมันดีCmสำหรับเธFmถ้าการที่ไม่ได้เจC#อแล้วทำให้เธอรู้สึกD#ดีก็จะไม่รบกวนใจG# จะยอมหายไCmปแต่โดยดีFmถ้าเธอต้องการแบA#mบนี้..    D#ฉันก็ยินดีที่จะG# | (D#)ทำ

G# Cm | Fm |C# | D# | G# D# |

ก็พอจะรู้G#  ดูจากที่เห็Fmอาการที่เธอC#เป็น..ชัดเจนD#ว่าเธอหมดใจG#ทั้C#งที่ก็รู้D#..ว่าฉันรักเธCmอมากแค่ไหFmช่วC#ยอะไรไม่ได้D# ยื้อเธอไว้ก็ไม่G#อยู่

ช่วยบอC#กตรง ๆ ก็ได้D#เอาตาCmมที่ใจเธอต้อFmงการว่าในใจC#เธอไม่มีฉันอีกแล้ว เท่านั้นD#เอง..   D#

** |

G# Cm | Fm |C# | D# |
G# Cm | Fm |A#m D# |G# |

* | ** | ** |

C# D# | Cm Fm |A#m D# | G# |ฟังเพลง - ยินดีที่จะทำ Narano นาราโน่ นาราวาซาบิ - YouTube

เนื้อเพลง ยินดีที่จะทำ Narano นาราโน่ นารา วาซาบิถ้าการหายไปของฉันมันดีสำหรับเธอ ถ้าการที่ไม่ได้เจอแล้วทำให้เธอรู้สึกดี ก็จะไม่รบกวนใจ จะยอมหายไปแต่โดยดี ถ้าเธอต้องการแบบนี้ ฉันก็ยินดีที่จะทำ ก็พอจะรู้ ดูจากที่เห็น อาการที่เธอเป็นชัดเจนว่าเธอหมดใจ ทั้งที่ก็รู้ว่าฉันรักเธอมากแค่ไหน ช่วยอะไรไม่ได้ ยื้อเธอไว้ก็ไม่อยู่ ช่วยบอกตรงๆก็ได้ เอาตามที่ใจเธอต้องการ ว่าในใจเธอไม่มีฉันอีกแล้ว เท่านั้นเอง